Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

vẽ quả lớp 3 bùi thị như an website của trường tiểu học thạnh trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.87 KB, 2 trang )

(1)

Lớp: 3 Tuần: 3


Lớp dạy: 31, 32, 33 Ngày soạn: 30/08/2010
Gv: Nguyễn Minh Luân Ngày dạy:


Bài 3. Vẽ theo mẫu


VẼ QUẢI. MỤC TIÊU


- Nhận biết màu sắc, hình dáng, tỉ lệ một vài loại quả.
- Biết cách vẽ quả theo mẫu.


- Vẽ được hình một quả và vẽ màu theo ý thích.
II. CHUẨN BỊ


1. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Giáo án, ĐDDH,


- Hs: Dụng cụ học tập (vở, bút chì, gơm, màu…)


2. PP dạy học: Trực quan, gợi mở, vấn đáp, thực hành, liên hệ thực tiễn cuộc sống.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC


1. Ổn định lớp. Kiểm tra dụng cụ học vẽ.
2. Giới thiệu bài mới:


3. Các hoạt động cụ thể:


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINHHÑ 1: Quan sát, nhận xét


* Gv cho Hs quan s¸t tranh và trả lời câu hỏi:


? K tờn cỏc loi quả có trên tranh? Em có thích vẽ đợc
các loi qu ú khụng?


* Đặt mẫu một số quả lên bàn.


? K tờn cỏc loi qu trờn? Hóy miêu tả đặc điểm, hình
dáng của các loại qủa đó?


? Kể tên màu sắc của các loại quả trên ? Theo thời gian
màu sắc của một số quả có thay đổi khơng ? Cho ví dụ ?
? Ngoài những lọai quả trên em hãy kể tên những loại quả
khác mà em biết?


Gv kờ́t luọ̃n: Trong thiên nhiên có nhiều loại quả có hình
dáng, màu sắc rất đa dạng và phong phú. Mỗi loại quả đều
có cấu trúc, mùi vị đặc trng riêng …


HĐ 2: Caựch veừ
* GV minh họa bảng


Để bài vẽ dẹp chúng ta cần vẽ thứ tự theo các bớc sau:
Đặt mẫu vào vị trí thích hợp


+ B1: Phác khung hình chung của quả
+ B2: Vẽ phác quả bằng nét thẳng+ B3: Sưa h×nh b»ng nÐt cong cho gièng mÉu
+ B4: VÏ màu


? HÃy nhận xét về cách vẽ hình và cách vÏ mµu?


* Hình vẽ cân đối, giống mẫu. Chọn ánh sáng từ trái (phải)
qua phải, Màu sắc tô đẹp, gọn gàng. ! Quan sát tranh và
nhận xét về: bố cục của quả trong trang vở ?


HĐ 3: Thực hành
* Gv cho Hs làm bài.


* Gv theo dõi và chỉnh sửa cho Hs sinh.
HĐ 4: Đánh giá


* Gv cùng Hs chọn và nhận xét một số bài hoàn thành:


- Theo dõi.


- Theo thời gian màu sắc của quả
sẽ thay đổi: Quả soài vàng
nâu đen (thối)


- Quả chuụi, da, cam, mit


+ B1: Phác khung hình chung của
quả


+ B2: Vẽ phác quả bằng nét thẳng


+ B3: Sửa hình bằng nét cong cho
giống mẫu


+ B4: Vẽ màu


* Bài tập: Tập vẽ quả (Gv bày
mẫu)(2)

? Em hãy thử đánh giá bài cho các bạn?
- Cách vẽ hình quả


- C¸ch sắp bố cục
- Cách vẽ màu
? Quả có ích lợi gì?


* Gv nhn xột chung v ỏnh giá bài cho Hs. Khen ngợi
các nhóm, cá nhân tích cực phát biểu kiến xây dựng bài,
khen ngợi những học sinh có bài vẽ đẹp


* Dặn dò:

×