Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Tập đọc: Lòng dân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (78.27 KB, 2 trang )

(1)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY


Môn: Tập đọc


Tuần: 3 Tiết 5
Ngày soạn:


Ngày dạy: Bài: LÒNG DÂN ( Phần 1 )


Nguyễn Văn Xe
I.Mục tiêu:


- Giúp HS biết đọc đúng văn bản kịch: Ngắt giọng thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách
của từng nhân vật trong tình huống kịch.


- Hiểu nội dung , ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí, lừa giặc , cứu cán bộ CM ,
( Trả lời đựơc các câu hỏi 1,2,3 rong SGK )


- HS ( K,G )biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân vật.
II. Đồ dùng dạy học:


GV: Tranh minh hoạ, bảng phụ
HS: SGK , chuẩn bị bài.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
1.Khởi động: Ổn định tổ chức.


2. Kiểm tra bài cũ: Sắc màu em yêu


Gọi HS đọc thuộc lòng khổ thơ em thích , trả lời câu hỏi SGK
Nhận xét , ghi điểm3.Dạy bài Mới:


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


Giới thiệu bài, ghi đề bài lên bảng
Hoạt động 1: Luyện đọc


Mục tiêu: giúp HS đọc được văn bản kịch trôi chảy.
Cách tiến hành: GV đọc 1 lần chia màn kịch thành 3
phần ( SGV )


Cho HS quan sát tranh


HS nối tiếp nhau đọc màn kịch


Lưu ý HS đọc cần phân biệt tên nhân vật với lời nói của
nhân vật, lời chú thích về thái độ hành động của nhân
vật.


Lượt1: Sửa lối phát âm


Lượt2: Giải nghia từ khó trong bài: Tức thời , vừa xong.
Yêu cầu HS đọc phần chú giải SGK


- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài


Mục tiêu: Rèn HS kỹ năng đọc hiểu bài.


Cách tiến hành: Cho HS đọc thầm, trao đổi, thảo luận


trong nhóm.


Trả lời câu hỏi SGK


Yêu cầu HS trả lời từng câu hỏi


2HS nhắc lại
HS lắng nghe
HS quan sát tranh


Nối tiếp nhau đọc từng đọan ( 2,3
lượt )


HS yếu đọc lượt 3


1HS đọc phần chú giải SGK
Luyện đọc theo cặp(2)

Nhận xét, chốt ý đúng


Yêu cầu HS nêu ý nghĩa câu chuyện


Hoạt động 3: Hướng dẫn HS đọc diễn cảm
Mục tiêu:Rèn HS kỹ năng đọc diễn cảm


Cách tiến hành: HD, HS đọc phân vai, đọc diễn cảm
đoạn 1


Theo dõi, uốn nắngNhận xét, tuyên dương


3HS nhắc lại
Lắng nghe


5 HS đọc phân vai
2 tốp đọc thi đua


HS K.G đọc diễn cảm vở kịch theo
vai, thể hiện được tính cách nhân
vật


4.Củng cố , dặn dò:
Nêu ý nghĩa của bài,
Liên hệ , giáo dục


Đọc lại bài, TLCH bài sau: Lòng dân ( Tiếp theo )
IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×