Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Chính tả: Chị em

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (85.99 KB, 2 trang )

(1)

KẾ HOẠCH BÀI DẠY


Môn Chính tả(Tập chép) –Lớp: Ba1
Bài dạy: Chị em


Tuần 3 – Tiết 23


Ngày soạn: -Ngày dạy:
I-MỤC TIÊU:


- HS nghe viết chính xác,trình bày đúng bài thơ lục bát
- Luyện viết đúng các âm đầu và vần dễ lẫn lộn:ăc/oăc ; tr/ch
- Rèn HS ngồi viết đúng tư thế và viết đúng đẹp.


II-CHUẨN BỊ:
-Nội dung bài tập


-Xem trước bài


III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trị


Hoạt động 1


Ơn định


KTKTC: Chiếc áo lenĐọc cho hs viết:, xấu hổ, vờ ngủ.


Gọi HS đọc thuộc lòng đúng thứ tự 19 chữ và tên chữ
G V nhận xét


Hát
Bảng con
3 HS đọc


Hoạt động2: Bài mới : Chị em
HT :CN, L


Hướng dẫn HS chuẩn bị
-GV đọc bài chính tả
-Gọi HS đọc bài thơ


-Người chị trong bài thơ làm những việc gì?
-Hướng dẫn HS cách trình bày bài thơ lục bát
-Những từ nào trong bài viết hoa


-Hướng dẫn HS tìm từ khó viết :trảichiếu,lim dim,trán,ướt.


Hướng dẫn hs viết bài


HS nhìn SGK chép bài vào vở
HD soát lỗi


Chấm và chữa bài
Hoạt động 3 :Hướng dẫn làm bài tập


Bài 2:-Hs đọc nội dung bài tập
-Cho HS viết lời giải vào VBT


-Gọi một số HS đọc lời giải đúng


GV chốt ý:đọc ngắc ngứ,ngoắc tay nhau,dấu ngoặc đơn
Bài 3a:Gọi HS đọc yêu cầu bài


Cho HS làm miệng


Gv nhận xét và chốt lại:chung,trèo,chậu


Hoạt động 4 ,5:Củng cố -Dặn dò


HS đọc thầm
1HS đọc


Trải chiếu ,buông màn ,ru
em ngủ ,……….


HS viết bảng con
Viết bài vào vở
Chữa bài


Đọc


HS làm vào VBT


Đọc(2)

GV nêu những lỗi sai phổ biến


HD cách viết đúng
- Nhận xét tiết học
CBB : Người mẹ


NXRKN :……….
……….

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×