Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

skkn the duc sáng kiến kinh nghiệm tiểu học nguyễn văn chinh lâm thư viện trường tiểu học thông thụ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (683.94 KB, 10 trang )

(1)

A. PHẦN MỞ ĐẦU:
I. Đặt vấn đề:


Trong chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, bài thể dục phát triển chung
là một phần rất quan trọng trong chương trình thể dục nội khóa.Ở lớp 5 có bài thể
dục phát triển chung trên cơ sở kế thừa và phát huy các bài thể dục mà học sinh đã
được học từ lớp 1 đến lớp 4. Bài thể dục phát triển chung có vai trị rất quan trọng
nhằm giúp học sinh phát triển tồn diện cơ thể đang trong giai đoạn phát triển.
II. Lý do chọn đề tài:


+ Nhằm giúp cho các em học sinh lớp 5 trường tiểu học nâng cao chất lượng
giáo dục thể chất, tố chất thể lực góp phần phát triển con người theo hướng toàn
diện.


+ Trang bị cho học sinh một số hiểu biết về những kỹ năng cơ bản thông qua
bài thể dục.


+ Giáo dục cho các em có tính nền nếp trong tập luyện thể dục thể thao, có ý
thức giữ gìn vệ sinh và nếp sống lành mạnh vui chơi giải trí có tính tổ chức và kỷ
luật, góp phần giáo dục đạo đức lối sống hình thành nhân cách con người mới.
- Đặc biệt ở lứa tuổi học sinh tiểu học việc rèn luyện thể chất cho các em thông
qua các bài tập thể dục là một việc làm hết sức quan trọng đối với giáo viên giảng
dạy thể dục. Hơn thế nữa Bác đã nói: Mỗi người dân yếu ớt tức là làm cho cả
nước yếu ớt một phần, mỗi người dân mạnh khỏe tức làm cho đất nước hùng
mạnh thêm”.


Trên đây là một số yêu cầu cần thiết không thể thiếu trong việc phát triển thể
chất cho các em thông qua bài thể dục phát triển chung lớp 5. Do đó nên tơi chọn
đề tài” Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt bài thể dục phát triển chung”.
III.Phạm vi nghiên cứu- Khối 5 Trường tiểu học “B” Mỹ Hội Đông
B. PHẦN NỘI DUNG
I. Thưc trạng ban đầu của vấn đề:


- Bài thể dục ở lớp 5 trong chương trình giáo dục phổ thơng là một bài thể dục
trong đó các động tác đều khó hơn so với các động của bài thể dục ở các lớp
trước.. Đối với giáo viên thể dục hiện nay rèn luyện cho các em có đầy đủ sức
khỏe là rất quan trọng tạo cho các em có được “một tinh thần minh mẫn trong một
cơ thể cường tráng”.


- Chương trình thể dục lớp 5 được thực hiện theo phân phối chương trình và
chuẩn kiến thức kỉ năng cụ thể là:


+ Mỗi tuần học 2 tiết, mỗi tiết học trung bình 35 phút, cả năm học gồm 70 tiết,
trong đó học kỳ I là 18 tuần dạy 36 tiết, học kỳ II là 17 tuần, dạy 34 tiết.(2)

- Điều đó giáo viên phải gương mẫu thường xuyên chú ý giáo dục tư tưởng
cho học sinh để có thể giáo dục cho các em một cách chủ động, có kế hoạch và có
kết quả cao hơn.


Ngồi việc giảng dạy cho các em có được một sức khoẻ thật tốt, giáo viên cịn
phải ln giáo dục cho học sinh trong từng tiết học như: tính trung thực, tính tự
giác, tính tích cực, tính khiêm tốn… cho nên phân môn thể dục ở bậc tiểu học
chiếm một vị trí hết sức quan trọng khơng thể thiếu trong giáo dục con người theo
hướng toàn diện.


II. Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành :


Sau đây tôi xin trình bày một số biện pháp để giúp các em học sinh lớp 5
học tốt bài thể dục:*Phương pháp giảng dạy chung cả bài thể dục như sau:


- Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu học sinh tập theo(tập soi gương).
- Giáo viên hô nhịp cho học sinh tập( Giáo viên sửa chữa cho học sinh).
- Giáo viên thực hiện mẫu cùng chiều với học sinh.


- Cán sự lớp hô nhịp, Giáo viên quan sát sửa chữa sai sót cho học sinh.
- Nếu cịn học sinh tập sai thì cho cả lớp tập thêm lần nữa.


- Chia tổ tập động tác mới học.Giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh


- Giáo viên phải là người làm mẫu chuẩn xác các động tác cũng như có thói
quen, tác phong rèn luyên thân thể trong cuộc sống. Vì vậy năng lực thực hành
có tầm quan trọng số một.


- Để giúp các em học tốt mơn thể dục nói chung và bài thể dục phát chung
nói riêng, trong giảng dạy giáo viên cần kết hợp các biện pháp khác nhau.
- Mỗi giờ dạy thể dục là mỗi bước đi bằng hành động cụ thể trong q trình
biến mục đích giáo dục thành kết quả thực tế. Vì vậy mỗi giờ dạy đều phải làm
cho học sinh nắm được kiến thức, kỹ năng, mục đích của bài tập được bồi
dưỡng về phẩm chất, ý chí thúc đẩy thể lực tăng tiến khơng ngừng.


- Trong q trình tổ chức cho học sinh tập luyện động tác giáo viên phải hết
sức chú ý về sân bãi, dụng cụ tập luyện, biên độ động tác cũng như phương
pháp tổ chức. Nếu giáo viên khơng làm tốt vấn đề này thì khi tập luyện các em
dễ bị chấn thương gây tâm lý khơng an tâm cho học sinh trong lúc tập luyện
thì hiệu quả của động tác không cao .


- Trước giờ dạy cần nắm chắc những vấn đề chung của lớp và những em cá


biệt. Từ đó kịp thời điều chỉnh kế hoạch , phương pháp lên lớp cho phù hợp
hơn.


- Khi hướng dẫn một nội dung nào đó trong tiết dạy giáo viên phải phối
hợp tốt với cán sự lớp để giúp giáo viên điều khiển lớp tập, giáo viên đi quan
sát sửa chữa, uốn nắn, giúp đỡ những em tập chưa hoàn chỉnh, đặc biệt cần
chú trọng đến khâu bảo hiểm để phòng ngừa chấn thương cho các em.


- Giáo viên hướng dẫn một động tác nào đó cần nói rõ tên động tác .


- Để các em tập được đều và đẹp các động tác thì ở động tác nào giáo viên
cũng cần nhắc cho học sinh hướng quay của mặt. Điều đó cịn giúp cho học
sinh quan sát và sửa sai được một số chi tiết của động tác.


- Giáo viên chia nhóm tập theo từng khu vực, qui định thời gian, quan sát
giúp đỡ học sinh sửa sai.(3)

- Nếu tiết học bị trời mưa thì giáo viên tiến hành dạy trong lớp theo phương
pháp như sau: giáo viên cho học sinh xem tranh( nếu học động tác mới) sau
đó phân tích và tập mẫu cho cả lớp xem. Sau đó cho mỗi lần cho một nhóm lên
thực hiện, giáo viên quan sát sửa sai cho học sinh.


* Trong cả bài thể dục, từng động tác học sinh thường có những sai sót,
tùy theo động tác mà giáo viên nhắc nhở và sửa sai cho phù hợp như sau:


1. Động tác vươn thở:
+ Giáo viên làm mẫu động tác hướng dẫn thật kỹ “hô nhịp chậm kéo dài kết


hợp hít sâu thở ra” nếu khơng hướng dẫn kỹ thì các em tập khơng hít sâu thở
ra, khơng đúng nhịp và biên độ động tác không đạt hiệu quả cao cho các em.
+ Nên cho 2 em học sinh tập thử 2 lần 8 nhịp, lớp nhận xét tuyên dương.
+ Giáo viên hô nhịp chậm kéo dài cho lớp tập, quan sát sửa sai cho học sinh.
+ Cán sự lớp hô nhịp lớp tập , giáo viên giúp đỡ sửa sai cho các em.


+ Một số lỗi học sinh thường sai: tập trước nhịp, đưa tay dang ngang lên cao
chưa thẳng chưa ngẩng đầu và hít vào. Vì vậy giáo viên cần cho học sinh xác
định rõ hướng đưa tay lên cao, nhớ rõ ngẩng đầu và hít sâu thật kỹ.


+ Khi hơ nhịp, phân tích động tác hướng dẫn bài tập các em chưa hiểu (hiểu
chậm), giáo viên cần hướng dẫn giải thích thêm để các em hiểu bằng cách: làm
mẫu nhiều lần, cho học sinh tập thử lớp quan sát nhận xét tuyên dương. tổ
chức thi đua tổ với nhau nhằm phát huy tính tích cực của các em.


2. Động tác tay:


+ Ở nhịp 1 cần nhắc học sinh căng ngực, thẳng tay, mặt hướng trước.


+ Ở nhịp 2 nhắc học sinh ngẩng đầu, đồng thời chú ý xem tay đã thẳng chưa.
+ Ở nhịp 3 chú ý sửa cho học sinh khi thực hiện động tác cần nâng cánh tay
lên cao ngang vai.

(4)

3. Động tác chân:


+ Nhịp 1 học sinh thường nâng đùi chưa cao. Cần cho học sinh tập tay chống
hông, hóp ngực và nâng cao đùi. Sau đó, cho học sinh tập tay gập trên vai và hóp,
căng ngực, rồi tiếp theo mới phối hợp chân và tay theo lời phân tích chậm( thưc


hiện từ chậm đến nhanh dần).


+ Ở nhịp 3 và nhịp 7 cho học sinh tập đá chân lên cao tương đối tốt mới cho
phối hợp các cử động của động tác.


4. Động tác vặn mình:


+ Cần nhắc học sinh quay đủ 90 độ ở thân trên.


+ Chú ý nhắc học sinh hai chân đứng cố định chỉ vặn thân trên.
5. Động tác toàn thân:


(5)

tác(giáo viên phải thường xuyên giúp đỡ các em sửa sai, giải thích thêm) để
các em tập khơng cịn mắc phải khuyết điểm.
6. Động tác thăng bằng:
+ Cần nhắc học sinh đưa chân ra sau cao và chân trụ phải thẳng.


+ Nên cho học sinh tập nhiều lần ở các nhịp cịn sai, sau đó mới cho tập cả
động tác.


7. Động tác nhảy:

+ Học sinh thường tập trước lệnh hoặc trước khi hô nhịp, nâng cánh tay
chưa bằng vai, ngón tay chưa khép lại . Học sinh đưa tay dang ngang lên cao
hai tay vỗ vào nhau chưa ngẫng đầu.


+ Học sinh thường bị vặn người khi đưa tay sang ngang và co tay khi giơ
lên cao. Giáo viên cần cho học sinh tập động tác tay theo lời phân tích rồi mới
cho tập tiếp.(6)+ Học sinh thường không thả lỏng hai tay, hoặc không lắc hai cổ tay. GV
cần cho học sinh tập lắc hai bàn tay đưa ra trước, hai tay giơ cao, hai tay dang
ngang.


* Tóm lại: Để các em học tốt bài thể dục phát triển chung giáo viên
cần:


+ Trong giảng dạy phải phát huy tính tích cực của học sinh bằng các biện
pháp thi đua, thi đấu, biểu dương khen thưởng, cần nâng cao tính tự giác, khả
năng tự quản của học sinh để phát huy tính chủ động tích cực trong học tập.
Sử dụng phối hợp các phương pháp khác nhau tùy theo các động tác.


+ Chuẩn bị sân bãi trước khi lên lớp.


+ Dụng cụ tập luyện đầy đủ (như tranh, động tác mẫu ....)
+ Giáo viên nêu tác dụng động tác (giáo dục học sinh).
+ Hướng dẫn động tác rõ ràng chính xác.+ Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật động tác .


+ Học sinh lên tập thử , lớp quan sát nhận xét tuyên
dương.


+ GV điều khiển lớp tập, quan sát giúp đỡ học sinh sửa
sai.


+ Chia nhóm tập theo từng khu vực, giao viên cần qui
định thời gian cụ thể.


+ Đại diện tổ ( nhóm ) thi đua với nhau GV cùng HS nhận
xét tuyên dương .


III.Các tồn tại nảy sinh trong quá trình tổ chức:


Trong quá trình áp dụng sáng kiến kinh nghiệm có một vài học sinh tập
luyện chưa tích cực nhưng sau đó các em đã ý thức được tầm quan trọng của
bài thể dục phát triển chung nên đã cố gắng tập luyện và đã đạt được kết quả
tốt. Giáo viên cần phải động viên khuyến khích, giúp đỡ và nhắc nhở kịp thời
để các em ý thức được tầm quan trọng của bài thể dục phát triển chung mà tập
luyện để đạt được kết quả như mong muốn.


IV Kết quả đạt được:(7)

2013-2014 từ tuần 8 đến tuần 15 vì trong khoản thời gian này các em được học bài
thể dục phát triển chung) kết quả như sau:


+ Trong năm học 2013-2014: trong 154 em còn 2 em tập chưa tốt bài thể


dục phát triển chung ( các em còn quên một số nhịp của động tác toàn thân).
+ Kết quả cuối năm như sau:


NĂM HỌC TỔNG SỐ HỌCSINH TRONG ĐÓ


HTT HT CHT


2013-2014 154 15 139 0


- Như vậy, qua kết quả đạt được tôi nhận thấy việc sử dụng các biện pháp
trên đã có kết quả rất tốt.


V.Tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm:


- Giúp cho giáo viên giảng dạy bài thể dục đạt được kết quả tốt hơn, học
sinh tập luyện đều và đẹp hơn.


- Nhằm phát triển thể lực, tạo sự hứng thú cho học sinh tập luyện, hình
thành kỹ năng vận động, nâng cao sức khỏe, có sự tác động trực tiếp tích cực đến
việc rèn luyện ý chí phẩm chất đạo đức cho người học.


- Làm cho người tập có cảm xúc tốt, sảng khối, thú vị.
VI. Phạm vi áp dụng của sáng kiến kinh nghiệm


- Áp dụng để giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 đạt kết quả tốt
hơn. Có thể triển khai rộng để các bạn đồng nghiệp áp dụng nhằm nâng cao chất
lượng của bài thể dục phát triển chung ở lớp 5.


VII. Bài học kinh nghiệm :Trong quá trình giảng dạy và áp dụng một số biện pháp để uốn nắn sửa sai
cho học sinh khi thực hiện động tác thể dục, bản thân tôi rút ra một số kinh
nghiệm như sau:


- GV phải chuẩn bị đầy đủ về tranh ảnh trực quan, đồ dùng dạy học, phối hợp
hài hồ các phương pháp thì hiệu quả tiết học mới đạt tốt.


- Trong giảng dạy giáo viên sử dụng cán sự lớp một cách linh hoạt, hiệu quả
nhất.


- Nắm được đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, sức khoẻ của từng học sinh, giáo
viên trực tiếp sửa sai uốn nắn điều chỉnh sai sót kịp thời, để tổ chức cho các em
luyện tập đạt hiệu quả cao nhất.


- Luôn luôn tuyên dương kịp thời những cái đúng, cái hay, cái đẹp của học
sinh.


- Hướng dẫn các em tập ở nhà dần dần hình thành thói quen luyện tập để bảo
vệ và nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực.


- Sau mỗi tiết dạy giáo viên cần rút kinh nghiệm bổ sung những thiếu sót để
tiết sau được hoàn thiện hơn.


C. KẾT LUẬN:(8)

học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ các bạn đồng nghiệp, dự giờ đánh giá, thao giảng,
hội giảng, chuyên đề… nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học môn thể dục
được tốt hơn. thể chất, tố chất thể lực được tốt hơn góp phần phát triển con người
theo hướng tồn diện.Để công tác giáo dục thể chất đạt được kết quả tốt hơn, tơi có vài yêu cầu
đến cấp trên:


- Tổ chức thường xuyên các phong trào thể dục thể thao để các em tham gia vui
chơi trong năm học.


+ Quan tâm giúp đỡ các em có hồn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học
tập và tập luyện thể dục nâng cao sức khoẻ.


MỤC LỤCTrang


A/ PHẦN MỞ ĐẦU: ……….1I/ Đặt vấn đề:………. ………...1


II/ Lý do chọn đề tài:……….1


III/ Phạm vi nghiên cứu:. …………....………... 1


B/ PHẦN NỘI DUNG: ………. 1I/ Thực trạng ban đầu của vấn đề……….…………... 1


II/ Biện pháp và quá trình tổ chức tiến hành….……..……… 2(9)

IV/Kết quả đạt được: ………. ………...6


V/ Tác dụng của sang kiến kinh nghiệm……… ………..7VI/ Phạm vi áp dụng của sang kiến kinh nghiệm…… ………. 7


C/ PHẦN KẾT LUẬN: ……...……… ……7

PHÒNG GDĐT CHỢ MỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH “B” Mỹ Hội Đông Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


ĐỀ TÀI “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT BÀI THỂ


DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG”


Thuộc lĩnh vực giáo dục thể chất


Người thực hiện: Nguyễn Văn Chinh Lâm
Chức vụ: giáo viên thể dục.


Công tác được phân công: dạy thể dục
.


(10)

Thuộc tổ: Khối 3

×