Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

nhap lieu ccsuong clb mĩ thuật lê nguyễn châu sương elearning website trường thcs suối ngô tân châu tây ninh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (80.51 KB, 2 trang )

(1)

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC


1. Họ và Tên: Lê Nguyễn Châu Sương
2. Ngày tháng năm sinh: 8/7/1985


3. Nơi sinh: Dương Minh Châu-Tây Ninh
4. Số CMND: 290760802


5. Ngày cấp:


6. Nơi cấp: Công an Tây Ninh


7. Tình trạng hơn nhân (Đã lập GĐ hoặc chưa): đã lập GĐ
8. Ngày bắt đầu đóng BH:


9. Số sổ Bảo hiểm:
10. Ngày Hợp đồng:


11. Ngày tuyển dụng: 1/10/2007


12. Ngày bổ nhiệm vào Ngạch (ngày vào biên chế): 10/10/2009
13. Ngày về CQ hiện nay: 5/9/2011


14. Chức vụ hiện tại: Giáo viên


15. Hệ số phụ cấp chức vụ: ………
16. Trình độ CM cao nhất: Cao đẳng


17. Chuyên Ngành đào tạo (Mơn gì): Mĩ Thuật


18. Trường đào tạo (Trường, năm nhập trường, năm tốt nghiệp, số hiệu bằng, ngày cấp):


Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh-2004-2007-0013062-9/7/2007


19. Hình thức đào tạo (Tại chức, Từ xa, chuyên tu, …): Chính quy


20. Ngoại ngữ (Trình độ, chứng chỉ gì ?, …) ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, nơi bồi
dưỡng: Tiếng anh-Trình độ A. Khóa học 19/3/2010 đến 19/9/2010. TTGDTT Dương
Minh Châu


21. Tin học (Trình độ, chứng chỉ gì ?, …) ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, nơi bồi dưỡng:
Trình độ A Tin Học. Khóa học 15/4/2010 đến 15/8/2010. TTGDTT Dương Minh Châu
22. Lương hiện hưởng (Mã Ngạch, Bậc lương, Hệ số lương, Ngày hưởng): 15a202, 2, 2.41,


20/10/2012


23. Phụ cấp thâm niên nhà giáo: 5% từ ngày 10/10/2013


24. Quá trình hưởng lương: Ngày tháng năm bắt đầu, Mã ngạch, bậc, hệ số của từng giai
đoạn hưởng lương:


*Ngày 1/9/2008 : 15a202, 1/10, 2.10
*Ngày 10/10/2012 : 15a202, 1/10, 2.41


25. Lịch sử bản thân (Học Tiểu học từ năm nào đến năm nào, Học THCS, …, đến nay):
*Năm 1991-1996: Học Trường Tiểu học Ninh Phú


*Năm 1996-2000: Học Trường THCS Bàu Năng
*Năm 2000-2003: Học Trường THPT Lý Thường Kiệt
*Năm 2004-2007: Học Trường CĐSP Tây Ninh


*Năm 2007: Giáo viên trường Tiểu học Ninh Bình- Dương Minh Châu- TN


*Năm 2008-2011: Giáo viên trường THCS Bổ Túc- Tân Châu- TN


*Năm 2011-2014: Giáo viên trường THCS Suối Ngô- Tân Châu- TN
26. Quá trình cơng tác (Ngày tháng năm cơng tác ở các đơn vị):


*Từ ngày 1/9/2007-15/8/2008: Giáo viên trường Tiểu học Ninh Bình- Dương Minh Châu
*Từ ngày 15/8/2008-5/9/2011: Giáo viên trường THCS Bổ Túc- Tân Châu- TN


*Từ ngày 5/9/2011-nay: Giáo viên trường THCS Suối Ngô- Tân Châu- TN(2)

28. Quan hệ gia đình (Ghi đầy đủ cha mẹ, anh, chị, em bên vợ hoặc chồng gồm: Năm sinh,
nghề nghiệp, chổ ở hiện nay):


*Ba: Lê Trung Nhân. NS 1950. Nghề nghiệp: Xây dựng. Chổ ở hiện nay: Bàu
Năng-DMC-TN


*Mẹ: Nguyễn Thị Lan. NS 1950. Nghề nghiệp: Nội trợ. Chổ ở hiện nay: Bàu
Năng-DMC-TN


*Chị: Lê Nguyễn Linh Phượng. NS 1976. Nghề nghiệp: Giáo viên. Chổ ở hiện nay: Bàu
Năng-DMC-TN


*Chị: Lê Nguyễn Châu Pha. NS 1981. Nghề nghiệp: Giáo viên. Chổ ở hiện nay: Bàu
Năng-DMC-TN


*Anh: Lê Nguyễn Anh Vũ. NS 1983. Nghề nghiệp: Công nhân. Chổ ở hiện nay: Bàu
Năng-DMC-TN


*Ba chồng: Nguyễn Văn Phú.SN 1950. Đã mất*Mẹ chồng: Đinh Thị Mẫn.SN 1950. Nghề nghiệp: Nội trợ. Chổ ở hiện nay: Suối
Ngô-TC-TN


*Chị chồng: Nguyễn Hồng Hoa.SN 1975. Nghề nghiệp: Buôn bán. Chổ ở hiện nay: Xuân
lộc- Đồng Nai


*Chị chồng: Nguyễn Tuyết Nga.SN 1973. Nghề nghiệp: Nội trợ. Chổ ở hiện nay: Suối
Ngô-TC-TN


*Em chồng: Nguyễn Văn Minh.SN 1979. Nghề nghiệp: Nội trợ. Chổ ở hiện nay: Suối
Ngô-TC-TN


*Em chồng: Nguyễn Văn Dương.SN 1981. Nghề nghiệp: Nội trợ. Chổ ở hiện nay: Suối
Ngô-TC-TN


*Em chồng: Nguyễn Thị Kim Phụng.SN 1983. Nghề nghiệp: Nội trợ. Chổ ở hiện nay: Tân
Đông-TC-TN


29. Họ tên thân nhân nước ngồi nếu có (Loại quan hệ: Chồng, vợ, …) Nước định cư, năm
sinh, nghề nghiệp, quốc tịch, năm định cư: Khơng


30. Q trình khen thưởng: Năm khen thưởng, hình thức khen thưởng, cơ quan khen
thưởng:


*Năm 2009-2010 Lao động Tiên Tiến
*Năm 2010-2011: Lao động Tiên Tiến
*Năm 2012-2013: CSTĐ CS


*Năm 2013-2014: CSTĐ CS31. Quá trình kỷ luật: Hình thức kỷ luật, ngày tháng năm kỷ luật, cơ quan kỷ luật, lý do kỷ
luật: Không


32. Đánh giá công chức năm 2013-2014: Xuất sắc


33. Sáng kiến kinh nghiệm (Tên đề tài, năm bắt đầu, năm nghiệm thu, cơ quan chủ trì, xếp
loại, cấp công nhận Năm học: 2013-2014 ):


Tên đề tài: Thiết kế, tổ chức một số trò chơi giúp hs tổng kết khắc sâu kiến thức nhằm nâng
cao chất lượng học tập trong phân môn Thường thức mĩ thuật lớp 6


HIỆU TRƯỞNG NGƯỜI KHAI

×