Tải bản đầy đủ (.ppt) (10 trang)

Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi (LIPID) (DINH DƯỠNG THÚ y SLIDE)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (238.41 KB, 10 trang )

Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Chất béo trong dinh dưỡng động vậtĐịnh nghĩa: Chất béo (hay cịn gọi lipid) là một nhóm chất
hữu cơ không đồng nhất, không tan trong nước và tan
trong các dung môi hữu cơ như Alcohol, Ether, Benzene,
Chloroform và Acetone.
Chất béo bao gồm các acid béo, Tryglycerides,
Phospholipids, Sphingolipids, Sterols, sáp ong,
Glycolipids và các Lipoproteins.Chất béo thô trong thức ăn được xác định bằng phương
pháp chiết xuất ether (EE – ether extract)

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi

TS. Ngô Hồng Phượng


Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Glyceride đơn giản
Glyceride  glycerine + acid béo

Phân loại theo cấu trúc


Mạch C ngắn (C4 – C22) và mạch C dài (>C23)Mạch C chẵn và mạch C leMạch C thẳng và mạch C phân nhánh

Phân chia theo giá trị sinh họcAcid béo không thiết yếuAcid béo thiết yếu


Acid linoleic (C18:2): omega-6Acid linolenic (C18:3): omega-3 (EPA, DHA, docosahexaenoic
acid)

 Acid arachidonic
TS. Ngô Hồng Phượng

(C20:4): omega-6

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Glyceride phức tạp
 Glycerine + acid béo + các hợp chất khácGlucolipidGalactolipidPhosphatide (phospholipid, phosphoglyceride)


cấu trúc màng tế bàohợp chất vận chuyển lưỡng cựclecithin

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi

Lipid không chứa glycerine

Sphingomyelin
Cerebrosid
Sterol (cholesterol)

TS. Ngô Hồng Phượng

Sáp
Terpen
Prostaglandin

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Vai trò chất béo trong dinh dưỡng
1.

Cung năng lượng

2.

Cung acid béo thiết ́u

3.

Dung mơi hịa tan các vitamin và sắc tố tan trong chất
béo


……

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Sự oxy hóa chất béo

Quá trình oxy hóa chất béo
Acid béo chưa no  gốc peroxide  gốc aldehyde  gốc
acid
 Mùi hôi khé
Chỉ số acid
mg KOH – 100g mỡ
Chỉ số peroxide
ml thiosulfate 1N – 1g chất béo
dung dịch KI

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.

Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Tác hại của chất béo khi bị oxy hóaGiảm tính ngon miệngOxy hóa các vitamin nhạy cảm với oxyLàm mất tác dụng của lysinePeroxide oxy hóa thành tế bào  hư hỏng mao
mạch

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôiPhương pháp hạn chế/ngăn chặn sự oxy hóa
chất béoPhương pháp vật ly


Tránh oxy tiếp xúc với thức ăn

Chất chống oxy hóa


Tự nhiên:Nhân tạo:


EMQBHA
BHTPG

Cung cấp đủ vit. E và Se cho thú

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y


Chương 2.
Các chất dinh dưỡng sinh năng lượng trong thức ăn chăn nuôi


Thiếu acid béoChậm lớnSinh sản kém
Kém phát triển hệ thần kinh, gan, thận,
da...

TS. Ngô Hồng Phượng

Khoa Chăn Nuôi Thú Y×