Tải bản đầy đủ

Bài giảng Kiểm tra Ngữ văn 9-kì I

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
Môn: NGỮ VĂN 9
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (1,0 điểm)
Chọn phương án đúng để trả lời các câu hỏi sau:
“Nhớ câu kiến nghĩa bất vi,
Làm người thế ấy cũng phi anh hùng.”
(Ngữ văn 9, tập I)
1. Hai câu thơ trên là lời của nhân vật nào?
A. Nguyễn Du B. Nguyễn Đình Chiểu
C. Lục Vân Tiên D. Từ Hải
2. Trong câu thơ trên, những từ sau đây, từ nào là từ Hán Việt?
A. làm B. phi C. người D.cũng
3. “Kiến nghĩa” trong câu thơ trên nghĩa là gì?
A. Có ý kiến về việc nghĩa B. Kiến thiết, xây dựng việc nghĩa
C. Việc nghĩa D. Thấy việc nghĩa
4. Em đồng ý với lời giải thích nào về nghĩa của “kiến nghĩa bất vi”?
A. Thấy việc nghĩa thì làm B.Thấy việc nghĩa không làm
C. Không cần biết đến việc nghĩa D. Luôn quan tâm đến việc nghĩa

II. TỰ LUẬN (9,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm)
Cho các thành ngữ: điều nặng tiếng nhẹ, lúng búng như ngậm hột thị.
Hãy giải thích nghĩa của các thành ngữ trên và cho biết mỗi thành ngữ liên
quan đến phương châm hội thoại nào?
Câu 2. (3,0 điểm)
Viết đoạn văn (không quá một trang giấy thi) kể chuyện về mẹ, trong đó sử
dụng cả ba hình thức: đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm.
Câu 3. (5,0 điểm)
Em đã được học phần trích truyện ngắn “Làng” của Kim Lân. Hãy viết bài
thuyết minh về tác giả và phần trích truyện ngắn đó.
--- HẾT ---
Họ và tên học sinh:..................................................... Số báo danh:................

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×