Tải bản đầy đủ

Tài liệu Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Giáo viên : Lê Thị Thu
NĂM HỌC: 2010-2011

Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Đạo đức:
Câu 1: Khi nhặt được của rơi em cần phải
làm gì? Vì sao em lại làm như vậy?
Trả lời: Khi nhặt được của rơi, em cần tìm
cách trả lại cho người mất.
Vì làm như vậy sẽ mang lại niềm vui cho họ và
cho chính mình.
Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Đạo đức:
Câu 2: Khi thấy bạn nhặt được của rơi
nhưng không chịu trả lại cho người mất, em sẽ
làm gì?
Trả lời: Khi em thấy bạn nhặt được của rơi
mà không trả lại cho người mất, em sẽ khuyên
bạn hãy tìm cách trả lại cho người mất, không
nên tham của rơi.

Kiểm tra bài cũ:
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Đạo đức:
* TÌNH HUỐNG:
Khi em nhờ một bạn nhặt hộ em chiếc bút bị
rơi, em sẽ nói như thế nào với bạn?
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Đạo đức:
MỤC TIÊU:
-
Biết được một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự.
-
Biết được ý nghĩa của việc sử dụng những lời
yêu cầu, đề nghị lịch sự.
- Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong
các tình huống thường gặp hằng ngày.
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Đạo đức:
Trong giờ học vẽ, Nam muốn mượn bút chì của
bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với Tâm?
Quan sát tranh và cho biết nội dung tranh vẽ gì?
Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình huống
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Đạo đức:
- Cậu có thể cho mình mượn bút chì
được không?
- Tâm ơi, cho mình mượn cây bút chì!
- Cậu cho tớ mượn bút chì, dùng xong
tớ sẽ trả ngay!
- Cậu cho tớ mượn bút chì với!
Nam có thể nói với Tâm:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×