Tải bản đầy đủ

Tài liệu Báo cáo sơ kết học kỳ 1 Đồng Tâm a

HỘI ĐỒNG ĐỘI ĐỒNG PHÚ
LIÊN ĐỘI TH ĐỒNG TÂM A

Đồng Tâm, ngày 25 tháng 12 năm 2010
BÁO CÁO
SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2010 – 2011
Căn cứ công văn sốá01 của HĐĐ huyện Đồng Phú về việc thực hiện chương
trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 – 2011. Căn cứ vào kế
hoạch hoạt động của Liên đội trong học kì I. Nay Liên Đội TH Đồng Tâm A, báo
cáo sơ kết học kì I như sau:
1. Chương trình :“BẢY MƯƠI MÙA HOA – ĐỘI TA LỚN LÊN CÙNG ĐẤT NƯỚC”.
• Tổ chức tuyên truyền giáo dục thiếu niên nhi đồng nhân các ngày lễ lớn
trong HKI như: 2/9,15/10 , 20/10 ,20/11 ,22/12 .. Qua đó khơi dậy trong thiếu nhi niềm
tự hào về truyền thống của Đảng, của dân tộc ,Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí
Minh ,Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh..
Bằng các hình thức :
+ Nói chuyện truyền thống vào ngày 22/12 ( Qua hình thức sinh hoạt dưới cờ),
thu hút hơn 150 em học sinh tham gia.
* Tổ chức hội thi “ An tồn giao thơng - giao lưu tiếng việt cho hoc sinh dân tộc
thiểu số ” thu hút tất cả các em hoc sinh khối 4,5 cùng một số em từ lớp 1 đến lớp 3

tham gia.
+ Cắt băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền được 05 lần.
• 100% Chi đội, lớp nhi đồng xây dựng “góc học tập”, sưu tầm hình ảnh
câu chuyện Bác Hồ .
• Tập huấn đội tuyên truyền măng non – phụ trách sao nhi đồng 2lần /
tháng.
2. Chương trình :“LUYỆN RÈN TRI THỨC–VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI.”
• Phát động thiếu niên nhi đồng thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. 100% Đội viên , nhi đồng tham gia .
• Thông qua phong trào “ hoa điểm 10, tuần học tốt, nhóm học tốt, đôi bạn
cùng tiến”. Liên đội phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong học kỳ đạt
678 hoa điểm 10.
1
• Thực hiện tốt chỉ thò 2 không 4 nội dung của Bộ GD–ĐT trong học tập và
thi cử. 100% Đội viên, nhi đồng thực hiện tốt, không có học sinh vi phạm quy chế
thi.
• Tổ chức thi “Vở Sạch Chữ Đẹp - Nét Vẽ Xanh” vòng trường có 30 em đạt
giải.

3. Chương trình :“VƯI BƯỚC ĐẾN TRƯỜNG – ƯƠM ƯỚC MƠ XANH.”
• Triển khai hội thi “Lồng Đèn đẹp” có 35 Lồng Đèn dự thi : đạt cấp trường
5 giải,tham gia thi cấp Huyện 5 lồng đèn.
• Tổ chức làm báo tường chào mừng kỉ niệm 29 năm ngày nhà giáo Việt
Nam. dự thi cấp huyện
• Liên đội phát động phong trào “kế hoạch nhỏ” trong đợt 1 thu được 100kg
giấy vụn.
• Liên đội tham gia các phong trào xã hội hoạt động từ thiện như:
• Mua tăm ủng hộ hội người mù : 860.000 đồng.
• ng hộ đồng bào bò lũ lụt ở miền Trung được: 500.000 đồng.
• ng hộ quỹ tiếp bước đến trường : 500.000
• Giúp bạn gặp tai nạn tại liên đội: 945 000đ
• Liên đội thường xuyên tổ chức giáo dục vệ sinh thân thể, vệ sinh công
cộng.
• Phối hợp y tế học đường thường xuyên kiểm tra Vệ sinh các điểm trường .
• Liên đội duy trì thể dục đầu giờ và múa hát sân trường .

4. Chương trình: “ XÂY DỰNG ĐỘI VỮNG MẠNH – TIẾN BƯỚC LÊN ĐOÀN”
* Triển khai chương trình rèn luyện Đội viên theo bậc.
* Tập huấn BCH Liên đội 1 lần/ tháng.
* Tổ chức sinh hoạt Đội – Sinh hoạt sao đều.
* Tập huấn các đội nhóm nòng cốt được 3 lần.
* Tổ chức thi công nhận 02 chuyên hiệu ( an toàn giao thông – nhà sử học nhỏ
tuổi ).
4. Một số hoạt động khác:
- Trong học kỳ I Liên Đội phối hợp với chi Đoàn , phụ trách chi tổ chức
duy trì sinh hoạt Đội - sao đầy đủ và đảm bảo chất lượng.
Trên đây là báo cáo sơ kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của
Liên Đội Trường Tiểu học Đồng Tâm A .

TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI XÁC NHẬN CỦA BGH
HIỆU TRƯỞ
2
Trương Quốc Đạt
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×