Tải bản đầy đủ

Tài liệu VĂN BẢN: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊNBài học đường đời đầu tiên
Bài học đường đời đầu tiên
(Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài)
(Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài)

NHÀ VĂN TÔ HOÀI

I-Tìm hi u chungể
1- Tác giả –tác phẩm
Tô Hoài (1920)
- Tác phẩm:
- Ghi chép lại cuộc phiêu lưu của Dế Mèn.
2.V trí oạn tríchị đ :
Là chương mở đầu của tác phẩm : “ Dế Mèn phiêu
lưu kí’
3.Bố cục: 2 đoạn

4.Ngôi kể:
Ngôi thứ nhất.


II.Đọc- Tìm hiểu văn bản:
1 Dế Mèn tự giới thiệu về mình:
- Mèn là chàng dế thanh niên cường tráng có vẻ ưu
nhìn.
- Tính nết: kiêu căng, hung hăng, hống hách, khinh
thường và bắt nạt kẻ yếu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×