Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

De thi học sinh gioi toan lop 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (76.83 KB, 1 trang )

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN 9
Thời gian làm bài 90 phút
1/(2đ)
Cho 3 số không âm x, y, z thỏa mãn đồng thời
x + xy + y = 1
y + yz + z = 3
z + xz + x = 7
Tính giá trị biểu thức M = x
2010
+ y
2011
+ z
3
2/(2đ)
Cho 3 số x, y, zthoar mãn: x + y + z = 0 và x
2
+ y
2
+ z
2
= a
2
Tính giá trị biểu thức: x
4
+ y
4
+ z
4
theo a
3/(4đ)
a/Tìm số nguyên dương n để: n


4
+ 4 là số nguyên tố.
b/Tìm số nguyên dương n để: n
3
– n
2
+ n – 1 là số nguyên tố.
4/(4đ)
Cho một hình vuông ABCD cạnh a. Gọi M, N, P, Q lần lượt nằm trên các
cạnh AB, BC, CD, DA.
CMR: 2a
2
≤ MN
2
+ NP
2
+ PQ
2
+ QM
2
≤ 4a
2
5/(3đ)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn; AD và CE là hai đường cao cắt nhau
tại H; O là điểm cách đều ba đỉnh tam giác ABC. Gọi M là điểm đối xứng
của B qua O; I là giao điểm của BM và DE; K là giao điểm của AC và HM.
a/CMR các tứ giác AEDC và CMID nội tiếp được trong đường tròn.
b/CMR OK vuông góc với AC
c/Góc AOK bằng 60


. CMR tam giác HOB cân.
6/(5đ)
Cho tam giác ABC có AB = 2AC, góc A bằng 120

. Trên nửa mặt phẳng
bờ BC vẽ tam giác đều DBC.
Hỏi tam giác DAB có vuông không?
Người biên soạn
Tô Minh Nhật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×