Tải bản đầy đủ

Chương 2: Mạng máy tính - Lê Thị Nguyên An


Chương 2
Lê Thị Nguyên An
Khoa Toán Tin
Mạng máy tính
Mạng máy tính
I. Sơ lược về mạng máy tính
1. Mạng máy tính là gì?
2. Tác dụng của mạng máy tính
3. Phân loại mạng máy tính
4. Một số mô hình mạng
5. Quản lý tài nguyên trên mạng
II. Internet và một số dịch vụ trên Internet
1. Internet là gì?
2. Các giao thức, dịch vụ trên Internet
3. Sử dụng Internet Explorer
4. Sử dụng một số dịch vụ và tiện ích trên Internet
5. Quản lí và sử dụng thư điện tử
2
3
a. Khái niệm


Tập hợp các máy tính được kết nối với nhau qua các
đường truyền vật lý (cáp đồng, cáp quang, sóng vô
tuyến...)

Tuân theo các quy ước - giao thức truyền thông.
Các thành phần của mạng có thể bao gồm:

Các thiết bị đầu cuối (end system)

Môi trường truyền (media)

Dây dẫn (dây cáp)

Sóng (đối với các mạng không dây).

Giao thức (protocol): các quy tắc quy định cách trao
đổi dữ liệu giữa các thực thể
1. Mạng máy tính là gì?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×