Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (289.98 KB, 2 trang )

(1)

ĐÁ ÁN


Câu Ý Nội dung Điểm
1 1 ý Xác định vị trí địa lí của châu Nam Cực?. Vị trí địa lí đó ảnh


hưởng như thế nào đến khí hậu của châu lục?


4.0
điểm
- Châu Nam Cực nằm ở vùng cực Nam của Trái Đất.


- Gồm phần lục địa Nam Cực và các đảo ven lục địa.


- Do nằm ở vùng cực, nên về mùa đơng đêm địa cực kéo dài,
cịn mùa hạ tuy có ngày kéo dài, song cường độ bức xạ rất yếu
và tia sáng bị mặt tuyết khuếch tán mạnh, lượng nhiệt sưởi ấm
khơng khí khơng đáng kể. Nên châu Nam Cực có khí hậu lạnh
gay gắt.


1,0 đ
1,0 đ
2,0 đ


2 1 ý Trình bày đặc điểm khí hậu, sơng ngịi và thực vật của Châu
Âu?


3,0
điểm
- Khí hậu: Đại bộ phận Châu Âu có khí hậu ơn đới, chỉ có một


diện tích nhỏ ở phía bắc vịng cực có khí hậu han đới, phía nam


có khí hậu địa trung hải.


- Sơng ngịi: Sơng ngịi dày đặc, lượng nước dồi dào.


- Thực vật: Thực vật thay đổi từ Tây sang Đông và từ Bắc
xuống Nam theo sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa. Ven biển
Tây Âu có rừng lá rộng, đi sâu vào nội địa có rừng lá kim, phía
Đơng Nam có thảo ngun và ven Địa Trung Hải có rừng lá
cứng.


1,0đ
1,0 đ
1,0 đ


3 1 ý 3,0


điểm
-Vẽ biểu đồ cột vẽ thẩm mỹ chính xác, sai một yếu tố trừ 0,25


điểm.


- Nhận xét: Phần Lan là quốc gia có sản lượng bình qn đầu
người về giấy, bìa cao nhất (2506,7 kg), thứ 2 là Thuỵ Điển
(1137,1kg), thấp nhất là Na Uy (502,7kg)


2,0 đ(2)
×