Tải bản đầy đủ (.pdf) (2 trang)

Đề thi học kì 2 môn lịch sử lớp 7, trường THCS Nguyễn Chi Phương, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế 2018-2019 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (302.53 KB, 2 trang )

(1)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: Lịch sử – Lớp 7


Thời gian làm bài :45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 : (3 điểm) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát
triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?


Câu 2 : (2 điểm)Phong trào Tây Sơn đã có những cống hiến to lớn nào đối với lịch
sử dân tộc?


Câu 3: ( 2 điểm) Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp
Tết Kỷ Dậu 1789 ?


Câu 4: ( 3 điểm) Em hãy tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của vua Quang
Trung từ 1771 đến 1792 và trình bày suy nghĩ của bản thân về cuộc đời và sự
nghiệp của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ ?
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019


TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: Lịch sử – Lớp 7


Thời gian làm bài :45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 : (3 điểm) Vua Quang Trung đã có những chính sách gì để phục hồi và phát
triển kinh tế, ổn định xã hội và phát triển văn hóa dân tộc?


Câu 2 : (2 điểm)Phong trào Tây Sơn đã có những cống hiến to lớn nào đối với lịch
sử dân tộc?Câu 3: ( 2 điểm) Vì sao vua Quang Trung quyết định tiêu diệt quân Thanh vào dịp
Tết Kỷ Dậu 1789 ?(2)

SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ


Trường THCS Nguyễn Tri Phương


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN LỊCH SỬ LỚP 7
Mức độ


Nội dung


Biết Hiểu Vận dụng Tổng


Câu 1
Quang Trung xây


dựng đất nước


Biết được những


chính sách của Vua
Quang trung để phục
hồi và phát triển kinh
tế, ổn định xã hội và
phát triển văn hóa dân
tộc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ


1
3 điểm
30%
1
3 điểm
30%
Câu 2


Phong trào Tây
Sơn


Hiểu được những
những cống hiến to
lớn của phong trào
Tây Sơn đối với dân
tộc
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
2 điểm
20%
1
2 điểm
20%
Câu 3


Phong trào Tây
SơnGiải thích được vì
sao vua Quang
Trung quyết định
tiêu diệt quân
Thanh vào dịp Tết
Kỷ Dậu 1789 ?


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1
2
20%
1
2 điểm
20%
Câu 4


Phong trào Tây
Sơn


Hiểu được công lao
của vua Quang Trung


đối với dân tộc


Biết đánh giá về
nhân vật Quang


×