Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi HSG Vật lí lớp 8 Nam Trực, Nam Định 2015-2016 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (325.79 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2015 – 2016


Mơn: Vật lí


Thời gian làm bài 120 phút
( Đề thi gồm 01 trang)
Bài 1: ( 4,0 điểm)


Hai xe máy đồng thời xuất phát, chuyển động đều đi ngược chiều để gặp nhau,
một xe đi từ thành phố A đến thành phố B và một xe đi từ thành phố B đến thành phố
A. Sau khi gặp nhau tại C cách A 30km, hai xe tiếp tục hành trình của mình với vận
tốc cũ. Khi đã tới nơi quy định, cả hai xe đều quay ngay trở về và gặp nhau lần thứ hai
tại D cách B 36 km. Coi quãng đường AB là thẳng. Tìm khoảng cách AB và tỉ số vận
tốc của hai xe.


Bài 2: (4,0 điểm)


Hai học sinh định dùng một tấm ván dài 2,6m kê lên một đoạn sắt tròn để chơi
trò bập bênh. Học sinh A cân nặng 35kg, học sinh B cân nặng 30kg. Hỏi nếu hai em
muốn ngồi xa nhau nhất để chơi một cách dễ dàng, thì đoạn sắt phải đặt cách học sinh
A một khoảng bằng bao nhiêu? (Coi điểm tiếp xúc giữa mỗi học sinh và đoạn sắt tròn
với tấm ván là các điểm)


Bài 3: ( 4,0 điểm)


Một nhiệt lượng kế khối lượng m1 = 120g, chứa một lượng nước có khối lượng
m2 = 600g ở cùng nhiệt độ t1 = 20


0C. Người ta thả vào đó hỗn hợp bột nhơm và thiếc
có khối lượng tổng cộng m = 180g đã được nung nóng tới 1000


C. Khi có cân bằng
nhiệt, nhiệt độ là t = 240


C. Tính khối lượng của nhơm và của thiếc có trong hỗn hợp.
Nhiệt dung riêng của chất làm nhiệt lượng kế, của nước, của nhôm, của thiếc lần lượt
là: C1 = 460J/kg.độ, C2 = 4200J/kg.độ, C3 = 900J/kg.độ, C4= 230J/kg.độ.


Bài 4: (5,0 điểm)


Một quả cầu bằng thủy tinh có thể tích bằng 1dm3, khi thả vào trong chậu nước
thì 1/3 thể tích quả cầu chìm trong nước.


a/ Tính trọng lượng của quả cầu.


b/ Cần đổ dầu vào trong chậu nước sao cho toàn bộ quả cầu được chìm trong
dầu và nước. Tính thể tích của quả cầu chìm trong dầu.


c/ Sau khi đã đổ dầu vào chậu nước, cần đổ vào bên trong quả cầu một lượng
cát bằng bao nhiêu để 1/2 thể tích của quả cầu chìm trong nước và phần cịn lại chìm
trong dầu.


Biết trọng lượng riêng của nước là d1 = 10000N/m3 và trọng lượng riêng của
dầu là d2 = 6000N/m


3
.
Bài 5: (3,0 điểm)a/ Khi đi xe đạp xuống dốc, để giảm tốc độ ta nên phanh bánh xe sau hay bánh
xe trước? Tại sao?


b/ Hãy xác định khối lượng riêng của một viên sỏi. Cho các dụng cụ sau: lực
kế, sợi dây (khối lượng dây không đáng kể), bình có nước. Biết viên sỏi bỏ lọt và
ngập trong bình nước, trọng lượng riêng của nước là d0.


---HẾT---

×