Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Bài giảng điện tử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 18 trang )

(1)

Phòng giáo dục và đào tạo Vũng Liêm


Trường Tiểu học Trung Nghĩa BChào mừng Quý Thầy cô đến với hội thi


UDCNTT trong giảng dạy cấp Tiểu họcNăm học : 2013 - 2014
(2)

(3)

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta làm


thế nào ?
(4)

Tính :6


3


65

8
(5)

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta làm


như thế nào ?Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số, ta trừ tử số


của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ


hai và giữ nguyên mẫu số.Ví dụ:?56 63


Từ băng giấy màu, lấy băng giấy để cắt chữ.


Hỏi

còn lại

bao nhiêu phần của băng giấy ?Ta phải thực hiện phép tính :
-5


6 63
-56

6 =

3

5 - 3

6

=

2

6Ta có:


Tốn


Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014


5


6 63
(6)

Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán(7)

(8)

(9)

Phép trừ phân số.Tốn


Thực hành:Thực hành:1. Tính:
(10)

(11)

(12)

(13)

Phép trừ phân số.


Toán

Thực hành:


Thực hành:


2.


9


3


3


2a)

=3


:


9


3


:3Rút gọn rồi tính :1


323


13

-

=1


39


3


25


15


5


7b)Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014


Ta có :=

7


5


-3


5

=


4


5Ta có :

1525

= 15 : 5

25 : 5

=
(14)

Phép trừ phân sốThứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán


0
(15)

Phép trừ phân sốThứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán


Câu 2 :a.

a

b.

c.Đáp án :
(16)

Phép trừ phân số
Thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán


Câu 3:a.

b.

c

c.Đáp án :
(17)

Phép trừ phân sốThứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2014
Toán


Câu 4 :a.

b.

bĐáp án :c.

d.
(18)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×