Tải bản đầy đủ (.ppt) (26 trang)

thu tuc trong logo bai2 a6f1094736

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 26 trang )

(1)

Năm học 2015-2016
(2)

LUẬT TRÒ
CHƠI(3)

Thủ Tục Trong Logo
(4)

Rùa về vị trí xuất phát. Xóa tồn bộ sân


chơi em gõ lệnh:
(5)

Đâu là Biểu tượng của phần mềm logo?
(6)

Rùa quay phải k độ em gõ lệnh:
(7)

Theo em lệnh Repeat có ý nghĩa như


thế nào?A. Tơ màu hình vẽ


B. Lặp lại nhiều lần một cơng việc
C. Thốt khỏi phần mềm(8)

Tin học


3. Cách viết một thủ tục trong logo


2. Thủ tục trong logo


1. Thủ Tục là gì?(9)

Ví dụ : Em hãy sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự để


được một nghi thức Chào cờ đầu tuần ở trường em :


1. Mọi người đứng nghiêm trang, ngẩng cao đầu,
mắt nhìn lá cờ Tổ quốc.


2. Người chỉ huy hô “Nghiêm! Chào cờ, chào!”.
3. Vừa hết bài hát, người chỉ huy hô “Thôi!”.
4. Dàn đồng ca hát bài Quốc ca.


Tin học


1. Thủ tục là gì?


1. Thủ tục là gì?(10)

Thứ hai ngày 19 tháng 4 năm 2016


Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo
thứ tự để hồn thành một cơng việc nào đó.


Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo
thứ tự để hồn thành một cơng việc nào đó.


Tin học


1. Thủ tục là gì?(11)

Ví dụ 1 : Thủ tục vẽ TamGiac1:to TamGiac1FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
end


Đầu thủ tục
Thân thủ tục


}Kết thúc thủ
tục


Tin học


2. Thủ tục trong logo


2. Thủ tục trong logo(12)

to TamGiac1


FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
FD 100 RT 120


end


Đầu thủ tục
Thân thủ tục}
(13)

Ví dụ 2 : Thủ tục vẽ TamGiac2:to TamGiac2


REPEAT 3 [FD 100 RT 120]
end


Đầu thủ tục
Thân thủ tục
Kết thúc thủ
tục


Tin học


2. Thủ tục trong logo


2. Thủ tục trong logo(14)

to TamGiac1


FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
FD 100 RT 120
end


to TamGiac2REPEAT 3 [FD 100 RT 120]
end


Tin học


2. Thủ tục trong logo


2. Thủ tục trong logo(15)

-Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục.
-Trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải


có ít nhất một chữ cái.


-Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục.
-Trong tên thủ tục khơng được có dấu cách, phải


có ít nhất một chữ cái.


VÍ DỤ :


+ Các tên đúng : Tamgiac; tamgiac1; T1; 1tamgiac;
+ Các tên sai : Tam giác; Tamgiac 1; 1234; Tamgiac@


Quy ước đặt tên thủ tục


Tin học


2. Thủ tục trong logo2. Thủ tục trong logo


Chú ý


Chú ý(16)

Trong Logo, để viết thủ tục Tamgiac1 ta làm theo các bước sau:


1. Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh.2. Gõ lệnh

edit “Tamgiac1

rồi nhấn phím

Enter

.3. Cách viết một thủ tục trong logo


3. Cách viết một thủ tục trong logo(17)

(18)

4. Gõ tiếp các dòng lệnh trong thân thủ tục.Tin học(19)

5. Đóng cửa sổ biên soạn

Editor

và ghi thủ tục vào bộ


nhớ bằng cách chọn

File/Save and Exit

.Tin học(20)

Để gọi lại thủ tục ta thực hiện như sau:


Tin học(21)

Thực hành
VẽTin học(22)

Trò chơi
(23)

Câu 1

:

Một thủ tục trong Logo


có mấy phần?a. Hai phần


b. Ba phầnc. Bốn phần*Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
(24)

Câu 2: Những từ nào sau đây


xuất hiện trong mọi thủ tục?a. To và Endb. To và Tamgiac


c. FD 100*Hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
(25)

Câu 3: Các quy ước khi đặt


tên thủ tục
a. Khơng dấu, khơng cách


b. Có ít nhất một chữ cáic. Cả a và b đúng
(26)×