Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

thu tuc trong logo bai3 a991d2f3f5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1017.12 KB, 17 trang )

(1)

Năm học 2015-2016
(2)

Trò chơi


“ĐỐ
(3)

Một thủ tục trong Logo có


mấy phần?a. Hai phần


b. Ba phầnc. Bốn phần
(4)

Những từ nào sau đây xuất


hiện trong mọi thủ tục?a. To và Endb. To và Tamgiac


c. FD 100
(5)

Các quy ước khi đặt tên thủ


tụca. Khơng dấu, khơng cách


b. Có ít nhất một chữ cái
(6)

Các bạn hãy viết thủ tục vẽ


tam giác đều sau đây:
(7)

Tin học
3.

Nạp một tệp để làm việc.2.

Lưu lại các thủ tục trong logo.1.

Thực hiện một thủ tục trong logo.
(8)

Tin học1.

Thực hiện một thủ tục trong logo.
(9)

Tin họcThứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 20162.

Lưu lại các thủ tục trong logo.Bước 1: Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh


Bước 2: Chọn tên thích hợp, gợi nhớ đến cơng việc hiện tại.
Ví dụ: baihoc(10)

Tin họcThứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016Bước 1: Nháy chuột trong ngăn gõ lệnh


Bước 2: Nhớ lại tên muốn nạp.
Ví dụ: baihocBước 3: Gõ lệnh Load “baihoc và nhấn phím Enter.(11)

Tin họcThứ tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016THỰC HÀNHVẽ chiếc khăn thêu:


Hướng dẫn:


- Viết thủ tục vẽ lục giác


- Viết thủ tục vẽ khăn thêu (gọi lại thủ tục
lục giác).


- Save lại.(12)

Trò chơi
(13)

11

2

233

(14)

1


3
(15)

Save


Load2. Để lưu lại thủ tục trong Logo em


dùng lệnh gì?
(16)

Repeat


Save
(17)×