Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

Bai 57 Su SINH SaN CuA eCH beaf8b3a30

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.94 MB, 19 trang )

(1)


(2)

(3)

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016


KHOA HỌC


Trứng Sâu


Nhộng
Bướm


Hãy nêu sơ đồ chu trìnhHãy nêu sơ đồ chu trìnhsinh sản của lồi cơn trùng?
(4)

Đây là con vật gì?
Đây là con Ếch


Ếch là lồi động vật


thường sống ở ao hồ
(vừa sống được ở
trên cạn vừa sống ở


dưới nước) những
đêm mưa ếch hay kêu,


thịt ăn rất ngon.


Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016
(5)

Trò chơi: “Bắt chước tiếng kêu của ếch”
Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016(6)

Ếch thường sống ở đâu?


Ếch sống được cả ở trên cạn và dưới nước.
Ếch thường sống ở bờ ao, hồ, đầm lầy.(7)

Ếch đẻ trứng hay đẻ con?


- Ếch đẻ trứng


Ếch thường đẻ trứng vào


mùa nào?


- Ếch thường đẻ trứng vào
đầu mùa hạ (hè)


Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016(8)

Ếch thường đẻ trứng ở đâu?


-

Ếch thường đẻ trứng xuống nước tạo thành
những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.


-Ếch thường kêu vào ban đêm nhất là sau những
trận mưa rào mùa hè


Ếch thường kêu khi nào?Tại sao những gia đình gần ao hồ mới có thể


nghe tiếng ếch kêu?


-Vì ếch thường sống ở ao, hồ. Tiếng kêu là của
ếch đực gọi ếch cái đến để cùng sinh sản.


Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016(9)

Kết luận: Đầu mùa hạ, ngay sau những cơn
mưa lớn, vào ban đêm, ta thường nghe thấy


tiếng ếch kêu. Đó là tiếng kêu của ếch đực gọi
ếch cái. Ếch cái đẻ trứng xuống nước tạo


thành những chùm nổi lềnh bềnh trên mặt(10)

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016


KHOA HỌC(11)

Hình 1


Ếch đực đang gọi ếch cái ở bờ
ao (ếch đực có cái túi kêu phía
dưới miệng phồng to, ếch cái


khơng có túi kêu)Hình 2


Ếch cái đẻ trứng thành
chùm nổi lềnh bềnh trên


mặt nước


Ếch đực(12)

3.Trứng ếch lúc
mới nở


4,5,6.Trứng ếch
đã nở thành
nòng nọc con,


mọc 2 chân ở
phía sau, sau đó


tiếp tục mọc hai
chân ở phía


trước.


7.Ếch con đã hình
thành đủ 4 chân,
đuôi ngắn dần lại


và bắt đầu nhảy
lên bờ.
(13)

Thứ ba, ngày 22 tháng 3 năm 2016


KHOA HỌC(14)

Trứng ếch


Nòng nọc con


Mọc chân sau
Mọc chân trước


Ếch con(15)

Trứng Nịng nọc


Ếch


Trứng Nòng nọc


phát triển
Nòng


nọc con Ếch con


Ếch trưởng
thành(16)

Ếch là động vật đẻ trứng. Trong quá trình phát
triển, con ếch vừa trải qua đời sống dưới nước,


vừa trải qua đời sống trên cạn.(17)

TRÒ CHƠI: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNGẾch thường
đẻ trứng
vào mùa nào?


Ếch
đẻ trứng


ở đâu?


Trứng ếch
Nở ra
Con gì ?


Nịng nọc
Sống ở đâu ?


a. Mùa xuân.
b. Mùa hạ.
c. Mùa đông


a. Trên cạn


b. Dưới nước


a. Nòng nọc
b. Ếch cona. Trên cạn


b. Dưới nước


1 2 3 4(18)

Học thuộc mục

Bạn cần biếtTìm hiểu sự sinh sản và nuôi con của
(19)

Thực hiện tháng 4 năm 2016


Xin chân thành cảm


Xin chân thành cảmơn quý thầy cô và


ơn quý thầy cô và


×