Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Cung hoc toan 3 2fcacd9913

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.07 MB, 18 trang )

(1)

PHỊNG GD-ĐT MANG THÍT TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI A


Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2015




(2)

1. Em hãy nêu quy tắc gõ


từ có dấu.



Gõ hết các chữ của từ


Gõ dấu.




(3)

2. Gõ theo mẫu:


Học giỏi



Lễ phép




(4)

(5)

- Phần mềm giúp em học và làm


các bài tập theo chương trình


sách giáo khoa Tốn 3.



- Phần mềm cịn giúp em rèn


luyện thao tác sử dụng chuột và


bàn phím.



Giới thiệu:



Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2014



Môn: Tin Học



(6)

Nháy đúp vào biểu tượng để




khởi động phần mềm.



1. Khởi động phần mềm



Biểu tượng của phần
mềm học tốn 3


Mơn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(7)

Nháy chuột lên chữ “Bắt đầu” để luyện tập tốn



Mơn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TỐN 3



(8)

8 biểu tượng phía trên cầu vồng ứng với nội
dung học kỳ I


8 biểu tượng phía dưới ứng với nội dung học
kỳ II


Môn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(9)

Cách luyện tập:



2




Để luyện tập em nháy chuột vào một trong


các biểu tượng của màn hình cầu vồng



Môn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(10)

a) Điền số:


- Nháy chuột vào các nút số ở
góc dưới bên phải màn hình


- Gõ phím số tương ứng trên bàn
phím


Một số dạng tốn cơ bản:



Môn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(11)

b) Điền dấu phép tốn:


- Gõ phím dấu trên bàn phím
- Nháy chuột lên dấu tương ứng
trên màn hình


< >



Môn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(12)

c) Điền chữ vào ô:



Em gõ chữ tiếng Việt theo
kiểu Telex hoặc Vni vào ô


Môn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TOÁN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(13)

Đọc số


Viết số


Để nghe cách đọc


Để hiển thị cách đọc số


Để tiếp tục Chuyển sang dạng toán khác


Mơn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TỐN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(14)

1. Điểm của bài làm


Mơn: Tin Học



BÀI 1: HỌC TỐN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(15)

Mơn: Tin Học


BÀI 1: HỌC TỐN VỚI PHẦN MỀM CÙNG HỌC TOÁN 3



(16)

(17)

?



?

Cho biết tác dụng của các nút lệnh sau:

Cho biết tác dụng của các nút lệnh sau:



Thoát khỏi dạng Toán



Làm phép Toán lại từ đầu


Kiểm tra kết quả



Xem trợ giúp của phần mềm


Làm bài tập tiếp theo



Các nút lệnh chính:




(18)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×