Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Am nhac 1 On bai hat Ly cay xanhTap noi tho theo tiet tau e673a12240

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.43 MB, 8 trang )

(1)

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI A – NĂM HỌC 2017 - 2018Chào mừng quý thầy côGiáo viên thực hiện :
(2)

NGHE HAY ĐOÁN


GIỎI
(3)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017Hỏt nhc:

Ôn bài hát: Lý cây xanh


Tập nói thơ theo tiết tấulí cây xanhDân ca Nam Bộ


1.Ôn bài hát :KH

I

NG
(4)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017*Hát kết hợp v

tay theo tiết tấu :


Cái cây xanh xanh, thì lá cũng xanh.Chim đậu trên cành, chim hãt lÝu lo.LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo là líu lo.Hỏt nhc:

Ôn bài hát: Lý cây xanhTập nãi th¬ theo tiÕt tÊux

x x x x x x xx

x x x x x x xx

x x x x x x x x x
(5)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017*Hỏt kt hp vi vn ng ph ho :Âm nhạc :

Ôn bài hát: Lý cây xanh


Tập nói thơ theo tiết tấu
(6)

Thứ hai, ngày 16 tháng 10 năm 2017Hỏt nhc:

Ôn bài hát: Lý cây xanh


Tập nói thơ theo tiết tấu2.Tập nói thơ theo tiết tấu của bài Lý c©y xanh :Hạt gạo làng ta


Có vị phù saCủa sơng kinh thầy


Có hương sen thơm


Trong hồ nước đầy


Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay….x x x x


x x x x


x x x x


x x x x
x x x x


x x x x


Chó bé loắt choắt


Cái xắc xinh xinh


Cái chân thoăn thoắt


Cái đầu nghênh nghênh


(Trích thơ Tố Hữu)


x x x x


x x x x


x x x x


x x x x


x x x x(7)

Thø hai, ngµy 16 tháng 10 năm 2017

(8)×