Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

tapgocacphimhang co so b69ffabddb

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.42 MB, 18 trang )

(1)

PHỊNG GD-ĐT MANG THÍT TRƯỜNG TiỂU HỌC CHÁNH HỘI A


Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm
2014(2)

TIN HỌC LỚP 5 Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm


2014


GiẢI Ô CHỮKhi tơ màu nhầm em nhấn tổ


hợp phím…+Z để quay lạitrước đóBộ phận nào giúp em điều khiển


máy tính nhanh và hiệu quả ?T O M A U
P H I M S O


C H U O

TC T R L


Em hãy cho biết tên của cơng cụ ?

Hàng phím đầu tiên có tên là gì ?


13


3

(3)

1


2
3
4
5


TIN HỌC LỚP 5 Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm


2014


Các phím thuộc hàng cơ


sở?Vị trí của hàng phím cơ sở trên


bàn phím?Chương III: EM TẬP GÕ BÀN PHÍM(4)

Trỏ


tráiTrỏ


phảiCó gì đặc biệt trên hàng phím cơ sở?Hai phím có gai: F và JTIN HỌC LỚP 5 Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm


2014(5)

1.Cách đặt tay trên bàn
phím:


* Tay phải

: ngón trỏ đặt lên phím


các ngón cịn lại đặt lên các phím* Tay trái

:

ngón trỏ đặt lên phím các


ngón cịn lại đặt lên các phímF
A S D


J
K L ;(6)

Các phím

“A,S,D,F,J,K,L,;”

gọi


là tám phím xuất phátCHÚ


Ý
(7)

+ Ngón tay được tơ màu nào thì gõ vào


phím màu đó.Tay trái

Tay phải
SPACE BAR2/ Cách gõ các phím ở hàng cơ sở+ Hai ngón cái được dùng để gõ phím cách.
(8)

Chú ý: Sau khi gõ xong các phím ,


phải đưa 2 ngón tay trỏ về phímxuất phát tương ứng.G H


Tay trái Tay phải


Quan sát hình và cho biết trên
(9)

A S D F G H J K L ;


2/ Cách gõ các phím ở hàng cơ sởTay trái:


- Ngón trỏ em gõ phím: F, G


- Ngón giữa em gõ phím: D


- Ngón áp út em gõ phím: S


- Ngón út em gõ phím: ATay phải:


- Ngón trỏ em gõ phím: J, H


- Ngón giữa em gõ phím: K


- Ngón áp út em gõ phím: L


- Ngón út em gõ phím: ;(10)-Mở chương trình soạn thảo Word


và gõ các phím ở hàng cơ sở:(11)-Mở chương trình soạn thảo Word và


gõ theo mẫu T1/SGK trang 41.
Fdsa fdsa asdf asdf ffdd ddff


Fdfd dfdf fddf dffd ssaa ssaa
Sasa asas saas assa fdsa fdsa
Asdf asdf jkl; jkl; ;lkj ;lkj


Jjkk jjkk kkjj jkjk jkjk kjkj
Jkkj jkkj kjjk ll;; ll;; ;;llL;l; l;l; ;l;l l;;l l;;l ;ll;(12)

11

2

24433
(13)

D và F
F và J


1. Em hãy cho biết tên của hai phím có


gai trên hàng cơ sở ?5J và K


4


3


2


1

(14)

Phím K
Phím F


2. Em hãy cho biết ngón giữa của tay


phải gõ phím gì trên hàng cơ sở?Phím D


A.


B.


C.
(15)

Hàng phím dưới
Hàng phím trên


3. Đây là hàng phím gì?Hàng phím cơ sở


A.


B.


C.5


4


3


2


1Hàng phím số
(16)

ASDF GHJK
ASDF GJKL


4. Tám phím xuất phát là:ASDF JKL;


A.


B.


C.
(17)

1.Cách đặt tay trên bàn phím
2.Cách gõ các phím hàng cơ sở
3.Tập gõ với phần mềm Mario


TIN HỌC LỚP 5 Thứ bảy, ngày 1 tháng 3 năm(18)×