Tải bản đầy đủ (.ppt) (32 trang)

Địa 9: Bài 6. Các nước Châu Phi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.38 MB, 32 trang )

(1)

TRƯỜNG THCS TÂN LONG(2)

Bài 6
(3)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI


I.Tình hình chung:


Châu Phi: 57 quốc gia


Diện tích: 30,3 triệu km2
Dân số: 839 triệu người (2002)(4)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


Châu Phi: 57 quốc gia


Diện tích: 30,3 triệu km2


Dân số: 839 triệu người (2002)


Vài nét về phong trào đấu


tranh giải phóng dân tộc của Châu
Phi sau CTTG thứ II?(5)

Ai Cập
? Xác định vị trí của 2 nước: Ai-cập và An-giê-ri trên bản đồ . . ?(6)

Đại tá Nat-xe
(1918 – 1970)


Kim tự tháp Chéops


Thung lũng các vị vua(7)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


Châu Phi: 57 quốc gia


Diện tích: 30,3 triệu km2


Dân số: 839 triệu người (2002)


-Năm 1960 có 17 nước


Châu Phi giành độc lập Gọi là(8)

(9)

Xung đột nội chiến
Nghèo đói


nợ nần
Bệnh dịch


Mù chữ


Những cái nhất của châu Phi


Phụ nữ châu Phi đẻ khoẻ nhất thế giới


Ru an đa32/57 nước là nghèo nhất thế giới
300 tỉ USD


8/14 triệu người bị nhiễm HIV trên thế giới
Ghi nê và Ru an đa hơn 70% dân số(10)

Đây là hình ảnh của

đói nghèo

,

bệnh tật

,

xung đột


nội chiến

, dân số đông đúc và thất học.123
(11)

Bài 6: CAC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


Sau khi giành độc lập Châu Phi đang gặp khó khăn gì?


-Nhiều nước Châu Phi cịn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu, xung
đột, nội chiến đẫm máu.(12)

Bài 6: CAC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


-Phong trào diễn ra sôi nổi ở Bắc Phi (Ai Cập, An giê ri).
-Năm 1960 có 17 nướcChâu Phi giành độc lập Gọi là “Năm Châu Phi”.


-Nhiều nước Châu Phi còn trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu, xung
đột, nội chiến đẫm máu.(13)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I- Tình hình chung:(14)

South Africa(15)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


II. Cộng Hồ Nam Phi


- Nằm ở cực Nam châu Phi. Dân
số: 43,6 triệu người(Người da
đen là: 75,2%.Người da màu :
11,25%Người da trắng là:


13,6%).Kéo dài hơn 3 thế kỉ ,chế
độ phân biệt chủng tộc đã thống
trị tàn bạo đối với người da đen
và da màu ở Nam Phi.(16)

(17)

Chế độ Phân biệt chủng tộcChế độ Phân biệt chủng tộcỞ Nam Phi chế độ thống trị phản động này được xây dựng

Ở Nam Phi chế độ thống trị phản động này được xây dựng
trên cơ sở “chủ nghĩa Apácthai “ . Apácthai có nghĩa là sựtrên cơ sở “chủ nghĩa Apácthai “ . Apácthai có nghĩa là sựphân biệt chủng tộc.phân biệt chủng tộc.Hiến pháp Nam Phi ghi rõ: “ Muốn bảo vệ nền văn minh

Hiến pháp Nam Phi ghi rõ: “ Muốn bảo vệ nền văn minhphương Tây thì phải duy trì thế ưu việt của người daphương Tây thì phải duy trì thế ưu việt của người datrắng”. Dựa vào đó, bọn cầm quyền da trắng ở Nam Phi đãtrắng”. Dựa vào đó, bọn cầm quyền da trắng ở Nam Phi đãban hành trên 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc và kì thịban hành trên 70 đạo luật về phân biệt chủng tộc và kì thịchủng tộc,
(18)

như “luật cách li chủng tộc”, “luật về giấy

như “luật cách li chủng tộc”, “luật về giấychứng minh”, “luật trị an công cộng”, “luật về


chứng minh”, “luật trị an công cộng”, “luật về
các buntuxtan” – (người da đen phải sống riêng


các buntuxtan” – (người da đen phải sống riêng


biệt trong các buntuxtan mà thực chất là những


biệt trong các buntuxtan mà thực chất là nhữngtrại tập trung trá hình) v.v… Với những đạo luật


trại tập trung trá hình) v.v… Với những đạo luậtnày, người da đen bị tước hết mọi quyền công


này, người da đen bị tước hết mọi quyền cơngdân, phải sinh sống hồn tồn cách biệt với người


dân, phải sinh sống hoàn toàn cách biệt với người


da trắng, chịu xử tội theo pháp luật riêng biệt của


da trắng, chịu xử tội theo pháp luật riêng biệt củangười da đen, hưởng lương bổng thấp hơn nhiều


người da đen, hưởng lương bổng thấp hơn nhiềulần so với người da trắng (lương công nhân đồn


lần so với người da trắng (lương công nhân đồn


điền bằng 1/10 lương của người da trắng, trong


điền bằng 1/10 lương của người da trắng, trong
(19)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


II.Cộng Hoà Nam Phi(20)

Thảo luận: Cuộc đấu tranh chống chế độ A Pác thai diễn


ra như thế nào? Kết quả, ý nghĩa lịch sử?Tổ chức lãnh đạoTổ chức lãnh đạo


Kết quả
Kết quả


Ý nghĩa
Ý nghĩa


Đại hội dân tộc phi ANC


1993 chế độ ApacThai bị xóa bỏ
Nen XơnMan đê la được trả tự do
1994 NenXơn Ma đê la trở thành
tổng thống da đen đầu tiên


Chế độ độ phân biệt chủng tộc bị xoá


Chế độ độ phân biệt chủng tộc bị xoá


bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó


bỏ ngay tại sào huyệt cuối cùng của nó


sau hơn ba thế kỉ tồn t(21)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I. Tình hình chung:(22)

TIỂU SỬ TỔNG THỐNG
MANDÉLA:- Sinh năm 1918


- Năm 1944 gia nhập Đại hội dân tộc
Phi (ANC) giữ chức Tổng thư ký.
- Năm 1964 bị nhà cầm quyền Nam
Phi kết án tù chung thân.


- Sau 27 năm tù đày. Tháng 2/1990
được trả tự do, được bầu làm Phó
chủ tịch rồi Chủ tịch ANC (7/1991)
-Tháng 5/1994 Ông được bầu làm
Tổng thống Cộng hòa Nam Phi.


- Được nhân dân thế giới ngưỡng mộ
như anh hùng chống chế độ phân
biệt chủng tộc.


-Năm 1993 được giải thưởng Nobel
về hịa bình.(23)

Bài 6: CÁC NƯỚC CHÂU PHI
I.Tình hình chung:


II.Cộng Hồ Nam Phi


-Chính quyền thực dân da trắng thực hiện chính sách phân
biệt chủng tộc cực kì tàn bạo đối với người da đen và da màu
ở Nam Phi-Người da đen ngoan cường chống chế độ phân biệt chủng tộc .
Dưới sự lãnh đạo của đại hội dân tộc Phi.


-1993 chế độ ApacThai bị xóa bỏ


-1994 NenXơn Ma đê la trở thành tổng thống da đen đầu tiên(24)

Nhóm I:


Vì sao lịch sử ghi nhận năm 1960 là
năm của Châu Phi?


A, Tất cả các nước của Châu Phi đều
giành được độc lập.


B, 17 nước ở Châu phi giành được độc
lập


C, Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở Châu
Phi


D, Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần
lượt tan rã


Nhóm II:


Nét nổi bật của các nước Châu Phi từ
những năm 80 TK XX đến nay là gì?
A, Kinh tế XH tương đối ổn định.B, Xung đột nội chiến


C, Đói nghèo nợ nần chồng chất và bệnh
tật


D, Câu B và C đúng.


B


B


D


D(25)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1. Liên minh châu Phi viết tắt là:a. EU

b. ASEAN

c. AU

d. SNG2. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi là:a. Phi đen Caxtơrô

b. Gagarin c. Nenxơn Manđêla3. Đại hội dân tộc Phi viết tắt là:
(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)
×