Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

SaNG KIeN KINH NGHIeM DE TAI CONG TAC CHU NHIEM e34064dea5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (302.1 KB, 8 trang )

(1)


(2)

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMKinh nghiệm: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP NÂNG CAO VỀ CÔNG


TÁC CHỦ NHIỆM LỚPI. Đặc điểm tình hình:
a. Thuận lợi:


- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã,
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo huyện Mang Thít và Ban giám hiệu Trường Tiểu học
Chánh Hội A.


- Cơ sở vật chất và trang thiết bị đầy đủ, khang
trang đáp ứng nhu cầu trong công tác giảng dạy.


- Tập thể sư phạm nhà trường đồn kết, gắn bó
cùng u thương giúp đỡ lẫn nhau.


b. Khó khăn:


- Phần lớn đa số học sinh con em gia đình nghèo gặp khó khăn, vùng sâu nên
gặp nhiều khó khăn.


- Phụ huynh học sinh chưa nhiệt tình cộng tác với giáo viên chủ nhiệm trong
việc giáo dục học sinh.


- Một số giáo viên dạy chuyên chưa có biện pháp phối hợp đồng bộ nhiệm trong
việc giáo dục học sinh.


- Đa số học sinh chưa có ý thức trong học tập cịn trơng chờ, ỉ lại. Một số bản
thân học sinh do gia đình nghèo, phải đi làm ăn xa nên thiếu đi sự quan tâm con cái,


phó thác việc giáo dục con em cho nhà trường, nên vai trò của GVCN càng nặng nề
hơn.


II. Lí do chọn kinh nghiệm:


Trong sự nghiệp giáo dục, mục tiêu cơ bản là đào tạo con người mới phát triển
tồn diện. Vì vậy giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục của nhà
trường, người giáo viên không chỉ trang bị cho mình kiến thức vững vàng, chuyên
mơn giỏi mà địi hỏi người giáo viên phải có năng lực tổ chức, điều khiển mọi hoạt
động của lớp mình chủ nhiệm. Tơi nhận thấy rằng vai trị của giáo viên chủ nhiệm lớp
rất cần thiết và quan trọng, bởi vì chỉ có thầy cơ giáo chủ nhiệm lớp mới có khả năng
rèn luyện và xây dựng cho các em có ý thức học tập và rèn luyện một cách có nề nếp,
có hiệu quả. Vì vậy địi hỏi ở người giáo viên chủ nhiệm phải có phẩm chất của một
nhà giáo có tính độ lượng, giàu lịng nhân ái, kiên trì, bền bỉ, sáng tạo bình tĩnh trong
mọi cơng việc, ln ln là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, là chỗ dựa vững
chắc cho các em trong bước đường học tập và phấn đấu trở thành con người phát triển
tồn diện.(3)

tơi lựa chọn kinh nghiệm: “Một số giải pháp giúp nâng cao về công tác chủ nhiệm
lớp” được áp dụng, duy trì và thực hiện ở lớp vào q trình làm cơng tác chủ nhiệm
và đạt hiệu quả cao.


III. Giải pháp thực hiện:


1. Người giáo viên chủ nhiệm phải hiểu và xác định đúng vai trị, vị trí,
nhiệm vụ của mình.


- Công tác chủ nhiệm lớp là một trong những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nếu
thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm các yêu cầu, nhiệm vụ của người giáo viên chủ
nhiệm, khơng thể phủ nhận vai trị của giáo viên chủ nhiệm trong cơng tác duy trì sĩ số


ở trường, nếu như xác định đúng vị trí, nhiệm vụ, biết tổ chức giáo dục.


- Người giáo viên chủ nhiệm phải tham gia các hoạt động chính trị xã hội, phải
rèn luyện đạo đức, tác phong sư phạm. Đây vừa là trách nhiệm vừa yêu cầu cần thiết
trong việc giáo dục học sinh. Vì để làm tốt cơng tác chủ nhiệm trước hết phải được
học sinh tin u q trọng, có vậy thì trong lời nói, cử chỉ, hành động của thầy mới có
tính thuyết phục cao đối với học sinh.


- Khi được phân công làm công tác chủ nhiệm, phải làm sao để học sinh yếu,
học sinh ít chịu học tập chăm chỉ cần cù chịu khó chăm chỉ học tập, học sinh có hồn
cảnh khó khăn biết phấn đấu vượt khó, duy trì việc học tập của mình…Đó là cơng
việc hết sức cần thiết và cũng là một trong những mục tiêu, yêu cầu đầu tiên đối với
công tác chủ nhiệm. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm rất quan trọng trong việc quản lý
học sinh trên mọi phương diện và cũng là trung tâm thu hút học sinh đến trường đến
lớp. Lớp học là một tổ chức nhỏ trong nhà trường, có nhiều lớp tốt sẽ đưa phong trào
nhà trường đi lên và đây cũng là một mục tiêu quan trọng trong giáo dục, tạo nên môi
trường thân thiện, hình thành nên sự tích cực trong học sinh. Muốn vậy giáo viên chủ
nhiệm cần đảm bảo các yêu cầu sau:


- Lên kế hoạch và hướng phấn đấu của lớp trong năm học như: Bao nhiêu học
sinh giỏi, khá, trung bình, phấn đấu hạn chế học sinh yếu kém và học sinh vi phạm nội
quy nhà trường…


- Phải nắm được trình độ, năng lực và tính cách của mỗi học sinh để lựa chọn
phương pháp giáo dục cho phù hợp.


- Dựa trên tiêu chí chung của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đánh giá xếp loại
học sinh công bằng và khách quan.


- Thường xuyên thăm hỏi tình hình học tập của lớp trực tiếp từ học sinh và


thông các giáo viên bộ môn để phối hợp quản lý học sinh.


- Tổ chức lớp thành một lực lượng tự quản: Phân công học sinh khá giỏi kèm
học sinh yếu kém.


- Dựa trên năng lực và sở thích để giáo viên chủ nhiệm tư vấn nghề nghiệp cho
các em.(4)

thực hiện mục tiêu giáo dục của lớp chủ nhiệm, liên kết các lực lượng xã hội trong
giáo dục thế hệ trẻ cũng là một nguyên tắc nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, để thực
hiện tốt chức năng phối hợp các lực lượng xã hội không ai thực hiện tốt hơn là giáo
viên chủ nhiệm. Phối hợp các lực lượng xã hội không chỉ dừng ở chỗ nhận thức, mà
quan trong hơn cả là xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm thống
nhất, khép kín q trình hoạt động, về không gian, thời gian tác động đến học sinh của
lớp chủ nhiệm.


Kế hoạch chủ nhiệm phải dựa vào chỉ tiêu, kế hoạch của nhà trường, từ đó giáo
viên chủ nhiệm có kế hoạch xây dựng theo những nội dung cụ thể về các mặt giáo dục
học sinh như sau:


- Về trí dục: Xây dựng ý thức, nề nếp học tập, nắm kiến thức hiểu bài ngay tại
lớp. Tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi, giảm tối đa học sinh yếu kém, chuyển lớp 100%.


- Về mặt đức dục: Luôn rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người học sinh, đồn
kết thương u nhau, kính trên nhường dưới, thật thà, khơng nói tục chửi thề, thực
hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng... Cuối năm đạt 100%.


- Các hoạt động khác: Hưởng ứng và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua
của nhà trường, đội, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh mơi trường tham gia tích cực đạt
hiệu quả, các phong trào TDTT,văn hoá, văn nghệ của lớp, trường.2. Có kế hoạch hàng tuần, hàng tháng:


Muốn đạt được chất lượng dạy - học thu được kết quả cao, giáo viên chủ nhiệm
phải luôn thực hiện theo kế hoạch nhà trường đề ra. Có kế hoạch cho từng tuần, tháng,
phát động thi đua theo chủ đề trong năm học. Theo dõi sự thực hiện kế hoạch, công
tác đã đề ra. Kiểm điểm, sơ kết, đánh giá, khen, động viên những mặt còn hạn chế kịp
thời. Đặc biệt quan trọng là vấn đề tuyên dương khen ngợi sau các tuần học, các đợt
thi đua đã phát động, để từ đó các em rút kinh nghiệm và có hướng phấn đấu ở những
kỳ sau:


3. Xây dựng kế hoạch từng mặt cụ thể cho lớp:
a. Về đạo đức:


Đưa các em vào kỷ cương, nề nếp, rèn luyện theo chủ đề 5 điều Bác Hồ dạy.
Biết kính trên nhường dưới, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn, kính trọng, vâng lời
thầy cơ ở trường, về nhà nghe lời cha mẹ, ln thật thà, khơng nói tục, chửi bậy, có
tinh thần giúp đỡ những bạn khuyết tật, những bạn có hồn cảnh éo le, đồn kết,
thương u, gần gũi chan hồ với hàng xóm láng giềng, biết phân biệt trái phải, biết
làm việc thiện...


b. Về học tập:(5)

trây lười, có tính ỷ lại, thơng tin kịp thời tới gia đình phụ huynh cùng nhắc nhở, uốn
nắn các em.


c. Về các hoạt động ngoại khố, cơng tác đội:


Có ý thức bảo vệ của cải vật chất, ý thức bảo vệ của công, vệ sinh trường, lớp,
trồng, chăm sóc, bảo vệ bồn hoa tham gia nhiệt tình sơi nổi, cơng tác đội: Thi vẽ


tranh, làm báo tường, tham gia các bài viết theo chủ đề, kể chuyện đạo đức, thi kể
chuyện tìm hiểu lịch sử Việt Nam, hưởng ứng các phong trào rèn luyện TDTT, thi viết
chữ đẹp, vẽ tranh an tồn giao thơng, trao đổi hội chợ đồ dùng đồ chơi, giúp đỡ các
gia đình thương binh liệt sỹ, ủng hộ đồng bào lũ lụt..., thi đua lập thành tích chào
mừng các ngày lễ lớn như: 30/4; 1/5; 19/5.


4. Phương pháp tác động cá biệt và giáo dục tập thể học sinh:


- Người giáo viên chủ nhiệm nắm vững vận dụng mọi phương pháp giáo dục cá
biệt, phương pháp giáo dục tập thể và biết kết hợp chúng trong hoàn cảnh cụ thể.
Phương pháp giáo dục cá biệt ở đây không nên hiểu là giáo dục học sinh đặc biệt (hư,
ngoan) như quan niệm thường thấy ở một số người.


- Cần hiểu phương pháp giáo dục cá biệt là sự tác động tới từng cá nhân một
cách chuyên biệt để đảm bảo tính phù hợp với đối tượng.


- Bằng uy tín và vị thế của giáo viên chủ nhiệm, phương pháp tác động trực tiếp
đem lại hiệu quả giáo dục tức thời.


* Ví dụ: Học sinh nói chuyện trong giờ học, khơng làm bài đầy đủ hoặc có
nhiều biểu hiện hành vi tốt như làm bài hay, sáng tạo thì giáo viên chủ nhiệm có thể
nhắc nhở, tuyên dương, động viên, khen thưởng bằng lời hoặc cho điểm tốt phù hợp…
- Nếu giáo viên chủ nhiệm không đo được mức độ của hành vi, sử dụng không
tương ứng, dẫn tới phản tác dụng giáo dục hoặc không đáng khen mà khen quá lời
cũng không tốt, những hành vi chỉ đáng nhắc nhở nhưng giáo viên chủ nhiệm vì một
lẽ gì khác đã cảnh cáo phê bình khơng tương xứng với khuyết điểm sẽ dễ làm cho học
sinh không đồng tình, hậm hực dẫn tới mất lịng tin, bi quan, dẫn đến bỏ học.


- Muốn phát huy hiệu qủa của phương pháp giáo dục trong tập thể học sinh, giáo
viên chủ nhiệm trước hết phải là người có trình độ lí luận và có năng lực thuyết phục


tốt, có uy tính, có trách nhiệm, nắm vững đối tượng, xây dựng được tập thể học sinh
thành một tập thể vững mạnh và hội đủ các điều kiện sau:


+ Đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ chung của từng thành viên của lớp.


+ Tổ chức những hoạt động chung để thực hiện mục tiêu, có tính thu hút học sinh.
+ Lớp có đội ngũ bộ máy hội đồng tự quản có uy tín, có trách nhiệm, có năng lực,
bản lĩnh, điều hành mọi mặt trong học tập.


+ Có kỉ luật chặt chẽ, có qui định, nội qui phải rõ ràng, được mọi người tôn trọng
và tự giác chấp hành,


+ Có dư luận tập thể lành mạnh, dư luận của tập thể là phản ánh sức mạnh, là bản
lĩnh của mỗi thành viên.(6)

Dựa trên cơ sở nắm được đặc điểm tình hình của lớp, nắm được đặc điểm lứa
tuổi, tâm lý của các em, hiểu được cá tính của từng học sinh lớp mình chủ nhiệm, nắm
được hai mặt giáo dục (trí dục - đức dục) của từng học sinh ở năm học trước. Cụ thể
qua 2, 3 tháng đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm có thể lựa chọn, phân loại học sinh
trong lớp, từ đó có biện pháp, kế hoạch giáo dục riêng, phù hợp với từng đối tượng
học sinh trong lớp.


a. Đối với học sinh giỏi:


Giáo viên thường xuyên quan tâm, động viên khuyến khích các em tăng thêm
các dạng bài tập ở các loại tốn nâng cao, tốn khó có bổ sung thêm một số đề bài tập
làm văn để các em tự học, tự làm, tự rèn luyện thêm, cho đôi bạn kèm cặp giúp đỡ
nhau cùng tiến, tránh tư tưởng tự kiêu, có tinh thần giúp đỡ các bạn cùng học giỏi,
luôn khiêm tốn học hỏi.b. Đối với những học sinh lực học yếu:


Giáo viên chủ nhiệm phải động viên, khích lệ, quan tâm tỉ mỉ, sát sao hơn, nhắc
nhở, uốn nắn, tìm hiểu và liên lạc với gia đình, tìm ra nguyên nhân học yếu, lười học,
để có biện pháp bồi dưỡng, kèm cặp giúp đỡ các em học tiến bộ hơn.


c. Đối với học sinh hư, học sinh cá biệt:


Giáo viên phải theo dõi sát sao, luôn quan tâm, gần gũi, theo dõi, nhắc nhở
những hành vi, những khuyết điểm của các em mắc phải, kết hợp với gia đình cùng
phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường để uốn nắn các em. Tìm hiểu
nguyên nhân các em hư do hồn cảnh gia đình hay do cá tính? giáo viên phải thật
mềm mỏng, khéo léo, nhẹ nhàng, tránh phê bình một cách cục bộ, tránh xúc phạm đến
nhân phẩm của các em.


d. Đối với học sinh khuyết tật:


Giáo viên là người khéo léo, an ủi, động viên các em, coi các em là những học
sinh lành lặn, khoẻ mạnh, để các em yên tâm học tập, hoà nhập cộng đồng, xoá đi
những mặc cảm của bản thân, động viên cả lớp có tinh thần yêu thương gần gũi giúp
đỡ các em trong mọi lĩnh vực, vật chất cũng như tinh thần, không xem thường, trêu
chọc, khinh rẽ bạn, mà trái lại phải giúp đỡ bạn ấy tận tình và chu đáo trong học tập
cũng như trong cuộc sống. Từ đó các em có xu hướng phấn đấu vươn lên, hoà nhập
cộng đồng.


6. Phương pháp tuyên truyền, vận động tạo mối quan hệ thân thiết với phụ
huynh học sinh:


- Người giáo viên chủ nhiệm phải nắm vững việc xây dựng trường học thân thiện,
tích cực một phần không nhỏ xuất phát từ việc xây dựng tổ chức lớp học thân thiện,


tích cực. Để làm được việc này giáo viên phải đầu tư nghiên cứu đầy đủ tình hình lớp
học về năng lực, thực trạng và những biểu hiện trong học tập và trong hoạt động của
học sinh để đề ra phương pháp phù hợp. Khi học sinh có biểu hiện lơ là trong học tập,
chán học có hiện tượng bỏ học giáo viên phải tìm hiểu hồn cảnh, điều kiện gia đình
tạo lập mối quan hệ thường xuyên, gần gũi để động viên, giúp đỡ kịp thời.(7)

viên tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần học tập hoặc tinh thần tham gia
hoạt động tập thể… để khích lệ, gây dựng sự nhiệt tình cộng tác, hợp tác trong học tập
cũng như trong hoạt động của lớp, của trường, tạo nên sự phấn chấn tinh thần của cá
nhân và tập thể. Đây là việc làm thấy có vẻ bình thường, nhưng đó là một trong những
biện pháp khá hữu hiệu trong việc xây dựng tổ chức lớp học thân thiện và nó có tác
dụng rất lớn trong việc duy trì sĩ số.


- Người giáo viên chủ nhiệm cịn phải có năng lực vận dụng phương pháp vận,
động tuyên truyền trong phụ huynh học sinh phù hợp. Tuỳ theo các điều kiện, hoàn
cảnh, gia cảnh của mỗi học sinh mà giáo viên chủ nhiệm có phương pháp tuyên
truyền, vận động thuyết phục.


Cùng là học sinh bỏ học do khó khăn về kinh tế, song đâu phải phụ huynh nào
giáo viên cũng dùng biện pháp giải thích, động viên khuyến khích bằng lời nói sng
là phụ huynh sẳn sàng nghe theo và động viên cho con em mình trở lại trường để tiếp
tục học tập, điều này rất ít xảy ra. Để cơng tác tun truyền, vận động có hiệu quả địi
hỏi giáo viên phải tìm hiểu gia cảnh, hồn cảnh, các điều kiện phục vụ khác có liên
quan như điều kiện kinh tế, vị thế và quan hệ xã hội, quan hệ xóm làng, thân tộc…
Điều đó giúp cho giáo viên có sự thấu hiểu sâu hơn về phụ huynh học sinh để giáo
viên có đồng cảm, tạo dựng được sự thân thiện, từ đó lời nói của giáo viên sẽ có tính
thuyết phục hơn và họ sẽ dễ dàng nghe theo và tạo điều kiện, động viên con em mình
trở lại trường. Nếu có phụ huynh thắc mắc hay phụ huynh cần hỏi vấn đề gì thì giáo
viên phải giải trình rõ ràng, cụ thể, tránh để mất lòng tin trong nhân dân, trong lớp
mình chủ nhiệm.IV. Kết quả đạt được:


Qua nhiều năm giảng dạy và làm công tác chủ nhiệm lớp, bản thân tôi đúc kết
và áp dụng kinh nghiệm: “Một số giải pháp giúp nâng cao về công tác chủ nhiệm lớp”
trong năm học 2013-2014 đã đạt được kết quả như sau:


Năm học Lớp TS học
sinh


Kết quả


Hạnh kiểm Học lực


Đạt Chưađạt


Môn học và
các hoạt
động giáo


dục


Năng
lực
(Đạt)


Phẩm
chất
(Đạt)2015-2016 5 29 29 00 29 25 25


V. Bài học kinh nghiệm:


Để có được những kết quả trên là nhờ bản thân tôi đã trải qua nhiều năm công
tác chủ nhiệm tôi tự rút ra một số ý kiến sau:(8)

- Trước hết phải là giáo viên nhiệt tình có lịng u nghề, mến trẻ.


- Khéo léo và quyết tâm xây dựng nề nếp, xây dựng lớp thành tập thể đoàn kết,
vững mạnh.


- Phải có biện pháp cụ thể trong việc giáo dục học sinh cá biệt để giáo dục đạt
hiệu quả cao.


- Khơng ngừng nâng cao tay nghề, tìm hiểu và đúc rút ra nhiều phương pháp,
sáng tạo chủ động trong công tác chủ nhiệm.


- Phải là người công bằng, trung thực.


- Phối hợp chặt chẽ giữa 3 lực lượng giáo dục: gia đình - nhà trường - xã hội.


VI. Kết luận chung:


Trên đây là một số giải pháp giúp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp của bản
thân tơi. Trong q trình giảng dạy tơi cũng đã áp dụng cho lớp mình và đạt kết quả
tốt. Với mục tiêu giáo dục hiện nay đòi hỏi ở người giáo viên không những giỏi về
kiến thức chuyên môn mà cịn phải giỏi về cơng tác chủ nhiệm. Cơng tác chủ nhiệm
tốt là nền tảng là động cơ thúc đẩy cho mọi hoạt động dạy và học đạt được chất lượng
cao, có như vậy mới góp phần bồi dưỡng và đào tạo thế hệ trẻ trở thành những người


cơng dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng các giải pháp này vào
thực tế từng lớp học, từng đối tượng học sinh cũng khơng tránh khỏi những sai sót
khuyết điểm. Rất mong được sự đóng góp, chia sẻ chân tình của các cấp lãnh đạo và
quý đồng nghiệp để giúp tơi hồn thành tốt trong cơng tác chủ nhiệm lớp và đạt kết
quả cao.


Chánh Hội, ngày 12 tháng 11 năm 2017


Xác nhận của BGH Người viết

×