Tải bản đầy đủ (.docx) (15 trang)

HINH THUC TO CHUC CAC HOAT dONG NGOAI GIO LEN LOP 7985868a35

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (265.4 KB, 15 trang )

(1)

PHỊNG GD- ĐT MANG THÍT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHÁNH HỘI A


CHUYÊN ĐỀ


Một số hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả
I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ


Lúc sinh thời Bác Hồ kính u đã từng dạy “Có tài mà khơng có đức là người
vơ dụng. Có đức mà khơng có tài thì làm việc gì cũng khó”. Lời dạy của Bác là một
bài học vô cùng quý báu nhất là trong tình hình mới hiện nay. Đất nước ta đang
trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội, đang cần đến sự cống hiến hết sức mình
của những con người vừa có tri thức, vừa có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đó là
những nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi chung của con đường đưa đất
nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, đến bến bờ vinh quang, mang lại cuộc sống ấm no,
hịa bình cho dân tộc Việt Nam mà khơng ai khác ngồi thế hệ trẻ - những học sinh
thân yêu của chúng ta – là lực lượng nồng cốt, biến ước mơ hoài bão của toàn dân
tộc thành hiện thực.


Bác Hồ kính yêu đã từng khẳng định “Thiếu nhi là chủ tương lai của đất
nước”. Các em chính là lực lượng kế thừa và tiếp nối truyền thống của thế hệ cha
anh đi trước, tiếp tục hoàn thành sứ mạng lịch sử của nước nhà. Thế nhưng trong
hoàn cảnh của đất nước ta hiện nay đang đối mặt với vơ vàn khó khăn thách thức,
lại có một số bộ phận học sinh đã quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước
không chăm lo học hành, đạo đức suy giảm, sống sa đà buông thả theo các tệ nạn
xã hội như rượu chè, cờ bạc, hút chích, gây gỗ đánh nhau, lời lẽ thơ tục v v…Đạo
đức suy thối khơng những làm tổn hại bản thân, nhân cách bị hủy hoại mà còn làm
ảnh hưởng xấu đến chuẩn mực đạo đức tốt đẹp vốn có từ ngàn đời của dân tộc Việt
Nam.Đạo đức trong giới học sinh hiện nay càng ngày càng suy thoái dẫn đến tệ nạn
xã hội ngày càng nhiều, điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo
dục, đào tạo ra những con người mới có tài lẫn có đức để đáp ứng đầy đủ nhu cầu
hiện đại hóa đất nước như hiện nay. Vì vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh
trong nhà trường hiện nay là yêu cầu cần thiết và cấp bách. Đó cũng là lí do mà tơi
thực hiện chun đề “Một số hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp đạt hiệu quả”.


II. THỰC TRẠNG
1. Thuận lợi(2)

- Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên nhiệt tình, năng nổ, đồn kết, hết
lịng u nghề, mến trẻ, có nhiều trãi nghiệm trong cuộc sống, có ý thức trách
nhiệm cao trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh.


2. Khó khăn


- Cịn một số học sinh do cha mẹ thường xuyên vắng nhà vì bận làm ăn xa nên
chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường để giáo dục đạo đức cho các em.


- Một số ít phụ huynh chưa có sự quan tâm đến những hoạt động, tác phong
đạo đức thường ngày của con em mình, bỏ mặc các em muốn làm gì thì làm nên
vấn đề sa sút về đạo đức là khó tránh khỏi.


III. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CHUNG CỦA VIỆC GD ĐẠO ĐỨC


1- Ở mỗi cấp học vấn đề giáo dục đạo đức tuy mang nội dung và hình thức
giáo dục khác nhau, nhưng tất cả đều hướng tới việc hình thành nhân cách tốt đẹp
cho học sinh để các em trở thành người hữu ích cho xã hội. Riêng ở bậc Tiểu học
đạo đức là nền tảng hình thành nhân cách của con người, nên việc giáo dục đạo đức


ở bậc Tiểu học luôn được dư luận xã hội, các cấp, các ngành quan tâm sâu sắc.
Trên cở sở đó khơng những củng cố, khắc sâu, mở rộng kiến thức mà còn rèn cho
các em những kĩ năng sống, thơng qua đó, bồi dưỡng cho các em những phẩm chất
đạo đức tốt đẹp, tình cảm yêu thương trong sáng cùng với ý chí vươn lên trở thành
người có ích cho xã hội.


2- Việc giáo dục đạo đức lồng ghép vào các hoạt động ngoài giờ lên lớp được
xem là một chiến lược mới có nội dung phong phú, hình thức đa dạng. Với mong
muốn thông qua mỗi hoạt động GDNGLL, càng ngày các em học sinh càng biết
yêu thương hơn, đoàn kết hơn, biết chia sẽ, giúp đỡ người khác, lễ phép, tơn trọng
mọi người, nhận ra cái đúng, cái sai, nói lời hay ý đẹp vv… Đặc biệt là có tinh thần
trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.


IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN


1 Tạo điều kiện thoải mái cho các em phấn đấu và rèn luyện, giúp các em
được thể hiện được năng lực về kiến thức mà bản thân đã dược học ở trường, ngoài
xã hội và thông qua các hoạt động vui chơi các em đã rèn luyện dần cho mình
những kĩ năng sống, hình thành được hành vi đạo đức tác phong chuẩn mực.


2 Tạo sự đồng tình, thống nhất, của từng thành viên trong nhà trường, cùng
các đoàn thể xã hội, thấy được việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua
HĐGDNGLL là rất cần thiết và hữu ích.(3)

4 Hàng tháng nhà trường kết hợp với Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Tổng phụ
trách tổ chức đầy đủ các buổi HĐNGLL, khâu tổ chức cũng được tiến hành hết sức
chặt chẽ từ nội dung, hình thức cho đến ý nghĩa giáo dục sao cho phù hợp.


5 Ngoài việc học tập văn hóa để có vốn tri thức học sinh còn cần phải trao dồi
đạo đức tốt “Tương lai tri thức là quyền lực, giáo dục đạo đức là chìa khóa cuối


cùng mở cánh cửa vào tương lai”. Vì thế, với vai trị là cán bộ quản lí luôn đặt mục
tiêu giáo dục đạo đức lên hàng đầu. Đức là nền tảng tạo đà cho Tài phát triển.


* Một số hoạt động giáo dục đạo đức lồng ghép các hoạt động NGLL các
trường tổ chức:


6. Hội thi Kể chuyện theo sách đạo đức
- Hình thức: Kể chuyện cá nhân, tập thể


- Nội dung: Câu chuyện phải có xuất xứ rõ ràng, nội dung mang tính giáo dục
cụ thể như đề cao tình cảm gia đình, lịng hiếu thảo với ơng bà, cha mẹ, kính trong
thầy cơ, tình làng nghĩa xóm, lịng biết ơn, sống thật thà trung thực, biết chia sẽ
giúp đỡ mọi người,…


- Qua câu chuyện kể HS phải nêu được ý nghĩa, bài học đạo đức cho bản thân
học tập được gì, những gì chúng ta còn cần phải rèn luyện.


- Từ những câu chyện kể bồi dưỡng cho các em tình cảm yêu thương, sự
khoan dung, độ lượng, nghĩa cử cao đẹp, biết chào hỏi người lớn, sống tốt sống có
ích, có ý thức xa rời những thói hư tật xấu, làm nhiều điều tốt đẹp,…


- Đối với những hội thi cấp trường GVCN cũng cần để cho những HS chưa có
tác phong đạo đức tốt tham gia, để bản thân các em được trãi nghiệm, được cảm
nhận về ý nghĩa đạo đức muốn giáo dục qua câu chuyện đó một cách tốt nhất.


7. Hội thi Em yêu Lịch sử Việt Nam


Với tình hình hiện nay việc hỏng kiến thức về Lịch sử của HS là rất phổ
biến phần nào cũng làm ảnh hưởng đến phẩm chất đức đức của các em. Mục đích
của hội thi này không những giúp các em củng cố kiến thức Lịch sử của nước nhà


mà các em còn phải nhận thức được những sự hy sinh, tinh thần anh dũng, những
mất mát to lớn của những người đã ngã xuống vì hịa bình, độc lập, tự do của dân
tộc. Để từ đó các em có ý thức về trách nhiệm của một người HS - Người chủ
tương lai của đất nước – đối với nước nhà.


- Vì vậy việc lựa chọn hình thức tổ chức phải sinh động, nội dung kiến thức
phong phú mang tính giáo dục cũng phải hết sức linh hoạt, lơi cuốn để HS u
thích hăng hái tham gia, rồi đến thấm nhuần thì việc lồng ghép giáo dục đạo đức
mới đạt hiệu quả cao như chúng ta mong đợi.


- Có nhiều hình thức để chúng ta lựa chọn: Ví dụ: Trị chơi “Rung chng
vàng”; “Hái hoa dân chủ”; :Ai đúng? – Ai sai” ; “Giải ơ chữ”; “Đốn nhanh đáp
lẹ”; “Đóng vai, diễn tiểu phẩm”,…(4)

1 Đ I N H B Ộ L Ĩ N H


2 B Ù I Q U A A N G T H Ậ N


3 V Õ T H Ị S Á U


4 B Ế V Ă N Đ À N


5 Đ Ồ N G K H Ở I


6 B Ạ C H Đ Ằ N G


7 T R N Q U Ố C T O Ả N


8 Q U A N G T R U N G- Ô chữ bí mật nằm ở hàng dọc. Muốn giải được ơ chữ bí mật thì các em phải
vượt qua được các ô chữ hàng ngang bằng việc trả lời đúng đáp án của câu hỏi.


Câu hỏi có nội dung như sau:


1. Ai là người có cơng dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất đất nước? (10 chữ cái)
2. Ai là người giương cao cờ cách mạng nhảy khỏi xe tăng tiến lên bậc thềm
tòa nhà Dinh Độc Lập? (11 chữ cái)


3. Người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo cũng là người nữ tù nhỏ nhất? (8 chữ cái)
4. Người anh hùng liệt sĩ “Lấy thân mình làm giá súng” trở thành một trong
những tấm gương tiêu biểu trong Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ Chiến tranh
Đông Dương? (8 chữ cái)


5. Nhân dân Mỏ Cày đứng lên khởi nghĩa mở đầu là phong trào nào? (8 chữ
cái)


6. Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên dịng sơng nào? (8 chữ cái)


7. Chàng thiếu niên dũng mãnh dốc lịng xơng pha trận mạc với lá cờ thêu
sáu chữ vàng “Diệt cường địch, báo hoàng ân” nổi danh sử sách? (12 chữ cái)


8. Ai là người có cơng đại phá qn Thanh (năm 1789)? (10 chữ cái)


Sau khi ô chữ hàng dọc xuất hiện “La Văn Cầu” cho học sinh nêu hiểu biết
của bản thân về anh La Văn Cầu (trong chiến dịch Biên Giới Thu – Đông năm
1950, anh bị trúng đạn mất một phần cánh tay phải nhưng anh đã nghiến răng nhờ
đồng đội chặt đứt cánh tay để tiếp tục chiến đấu).


- Học sinh trình bày cảm nghĩ của mình về hành động của anh La Văn Cầu.


Từ hành động dũng cảm của anh La Văn Cầu chúng ta lồng ghép giáo dục cho
học sinh tinh thần yêu nước, khâm phục hành động dũng cảm của những người xả
thân vì nước đáng để trân trọng và ca ngợi.


Qua những tấm gương anh hùng cách mạng đó lồng ghép giáo dục đạo đức
cho học sinh đó là tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, biển
đảo của đất nước. Noi theo gương của những vị anh hùng, bằng hành động cụ thể là
cố gắng học tập, rèn luyện tinh thần kiên cường, dũng cảm cống hiến hết mình cho
Tổ quốc thân yêu.(5)

- Chọn lựa đề tài vẽ tranh cũng như các kiến thức phòng chống tệ nạn sao cho
phù hợp với lứa tuổi của các em như: Vẽ tranh An tồn giao thơng; Phịng chống
ma túy- AIDS ; Đề tài quê hương đất nước, con người; Đề tài con vật; Hậu quả do
các tệ nạn xã hội gây ra,…


* Ví vụ tổ chức hội thi vẽ tranh


- Sau khi vẽ tranh dự thi xong học sinh sẽ trình bày nội dung tranh, nêu ý
nghĩa của tranh.


Từ nội dung, ý nghĩa của bức tranh mang lại, chúng ta sẽ lồng ghép giáo dục
vể tình yêu thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người, chăm sóc và bảo vệ động
vật. Nhận thức được hậu quả xấu do tai nạn giao thơng gây ra, do tiêm chích ma
túy, để các em có ý thức chấp hành tốt Luật ATGT –Vì mọi người cũng là vì mình,
tránh xa tệ nạn hút chích, trộm cắp, rượu chè, cờ bạc là bóng ma hủy hoại đi bản
thân và nhân cách con người,…


* Hội thi tìm hiểu kiến thức phịng chống các tệ nạn, xâm hại học đường
Có nhiều hình thức để chúng ta tổ chức thực hiện hoạt động này mang hiệu
quả giáo dục lồng ghép đạo đức rất cao như trò chơi “ Hái hoa dân chủ”, “ Rung


chuông vàng” …Việc lựa chọn câu hỏi cũng phải hết sức linh hoạt vừa thực tế
lại vừa dễ hiểu một phần dựa vào kiến thức các em được học, một phần gắn liền
trong đời sống thực tế của các em


* Sau đây là phần minh họa cho trị chơi “ Hái
hoa dân chủ”có lồng ghép giáo dục đạo đức học sinh.
+ Trên cây có rất nhiều bơng hoa, mỗi bơng hoa là
một câu hỏi hay một tình huống có nội dung đúng
với chủ đề trên để học sinh trả lời hay sắm vai.
+ Học sinh chọn bất kì bông hoa nào, đọc to nội
dung và thực hiện theo u cầu của bơng hoa đó.
+ Một số câu hỏi trong trò chơi hái hoa dân chủ
như sau:


- Nêu tác hại của thuốc lá đối với người sử dụng và người xung quanh?


- Có một số bạn rủ em xem một loại phim không lành mạnh, em có đồng ý
khơng, em sẽ khun bạn như thế nào?


- Nêu tác hại của rượu bia đối với người sử dụng và người xung quanh?
- Trình bày sự hiểu biết của em về ma túy?


- Có người bắt em phải chơi ma túy, em sẽ làm gì?


- Hãy nêu tác hại của ma túy đối với người sử dụng và người xung quanh?
- Hãy sắm vai và thực hiện cách ứng xử tình huống sau: Một số người lớn dụ
dỗ em và một số bạn khác chơi đánh bài ăn tiền?(6)

trong sáng, lành mạnh. Phải có lịng kiên định trước những cám dỗ của những thói
hư tật xấu, xa lánh hẳn các tệ nạn xã hội vừa trình bảy ở trên. Vì chúng khơng


nhửng làm tổn hại sức khỏe, học tập sa sút mà còn hủy hoại nhân cách đạo đức tốt
đẹp của con người chúng ta. Vì một tương lai tươi sáng “Nói khơng với rượu bia,
bài bạc, ma túy, phim ảnh đòi trụy…”


IV. TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO TTNNĐ, HỘI CHỢ CHIA SẼ ổ chức
Hội thi sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng; Hội chợ chia sẻ đồ dùng-đồ chơi.


- Tổ chức hội thi, hội chợ để các em trưng bày những sản phẩm mà các tự tay
sáng tạo nên từ những phế phẩm đã qua sử dụng.


- Sau khi trưng bày xong chúng ta cho học sinh trao đổi những đồ dùng, đồ
chơi với nhau.


- Các hoạt động này không những rèn luyện khả năng tư duy nhạy bén, óc
sáng tạo mà cịn giúp các em phải bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng những đồ
dùng phế thải tạo ra những sản phẩm mới. Hoạt động chia sẻ, trao đổi những đồ
dùng, đồ chơi với nhau sẽ xây dựng được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái
trong bạn bè.


* Qua những sáng tạo đó chúng ta lồng ghép giáo dục ý thức giữ vệ sinh môi
trường, biết chia sẽ yêu thương.


5. Giáo dục đạo đức qua các tiết chào cờ đầu tuần


Ở các tiết chào cờ đầu tuần có thể cho các em nêu tên chủ điểm của từng
tháng và ý nghĩa của chủ điểm đó là gì?


- Chẳng với chủ điếm “ Tiến bước lên Đoàn” giáo dục truyền thống tốt đẹp
của các anh chị đi trước, “ Sống khỏe, sống đẹp” ra sức học tập, lao động, rèn luyện
tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, biết sống vì mọi


người, …


- Với chủ đề GDNGLL tháng 9 “Mái trường thân yêu của em” giáo dục đạo
đức về truyền thống nhà trường, về nội qui trường lớp, tình đồn kết bạn bè với
nhau,…


- Nêu gương “ Người tốt - Việc tốt” mà các bạn HS trong trường đã làm được
như: Nhặt của rơi trả lại bạn, giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, bạn nói lời hay ý
đẹp, kính thầy yêu bạn, giữ vệ sinh trường lớp,…Mục đích của việc nêu gương là
để các em thấy đó mà học tập và noi theo.


6. Tổ chức tham quan di tích lịch sử, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi
mẹ Việt Nam anh hùng(7)

Từ đó, các em hiểu được trách nhiệm của bản thân là người thừa hưởng thì
phải ghi nhớ cơng ơn, sự hi sinh đó là vơ cùng to lớn. Từ cảm nhận để đi đến hành
động cụ thể đó là sự cảm phục, lịng kính trọng gia đình họ, giúp đỡ, chăm sóc họ,
… Xây dựng ý thức học tập tốt góp phần phục vụ, xây dựng cho quê hương, đất
nước giàu đẹp để đền đáp lại sự hy sinh to lớn đó.


7. Thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tổ chức cho học sinh một số hoạt động như:


- Sưu tầm tranh ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác. Giới thiệu về tranh mà
các em sưu tầm được.


- Thi kể chuyện về tấm gương của Bác. Nêu ý nghĩa và bài học đạo đức mà
các em học được qua câu chuyện kể.


Từ những câu chuyện mà các em kể về tấm gương hoạt động cách mạng của


Bác. Chúng ta sẽ giúp các em hiểu thêm hơn cuộc đời cũng như sự nghiệp hoạt
động cách mạng của Bác cùng những đức tính cao quý, tốt đẹp mà Bác đã thể hiện
qua những năm hoạt động cách mạng đầy khó khăn gian khổ vì lý tưởng cao đẹp là
đưa đất nước và dân tộc thốt khỏi xiềng xích, nơ lệ. Cũng qua câu chuyện đó các
em cảm nhận được tình thương u bao la vô bờ bến của Bác dành cho đất nước,
cho dân tộc Việt Nam.


Để từ đó chúng ta giáo dục các em lịng kính u Bác Hồ phải gắn liền với
những việc làm theo tấm gương của Bác như: Xây dựng ý thức học tập giỏi, làm
nhiều việc tốt, khiêm tốn, thật thà, có kĩ luật, sống hịa nhã thân thiện, đoàn kết yêu
thương mọi người, biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn, trở
thành người cơng dân tốt, góp phần xây dựng q hương, đất nước giàu đẹp, hoàn
thành ước nguyện của Bác Hồ “Non sơng Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay khơng,
dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang sánh vai các cường quốc năm châu
được hay không, đó là nhờ vào cơng học tập của các em”.


8. Tổ chức Hội thi sinh hoạt Sao – Đội giỏi vịng trường


Hơi thi này được tổ chức thường xuyên hàng tháng với nhiều nội dung và
hình thức khác nhau về kiến thức của đội, sử đội. Thông qua hội thi sẽ tác động đến
nhận thức, niềm tin, hành vi của các em, từ đó giúp cho việc lồng ghép giáo dục
đạo đức được dễ dàng. Đó là tinh thần đồng đội, trách nhiệm đối với đội viên, sao
nhi đồng, kĩ năng kiên định, tư duy ứng phó với những khó khăn, …


* Tóm lại: Sau khi tổ chức xong các buổi hoạt động GDNGLL gắn liền với
lồng ghép giáo dục đạo đức BGH cùng GV và các đoàn thể trong nhà trường ngồi
lại cùng nhau để rút kinh nghiệm xem qua các hoạt động đó chúng ta giáo dục đạo
đức cho các em được những gì. Mức độ cảm nhận cũng như thái độ, hành vi đạo
đức của các em có sự chuyển biến ra sao? Để từ đó rút kinh nghiệm cho những lần
tới làm tốt hơn. Có như vậy kết quả giáo dục đạo đức mới đạt hiệu quả và thành


công tốt đẹp.


V. KẾT QUẢ(8)

- Tất cả thành viên trong các nhà trường đều nhận thức được tầm quan trọng,
cần thiết của việc rèn luyện tác phong đạo đức cho học sinh. Bác Hồ dạy “Hiền dữ
phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên….” Mỗi thầy cơ đều có ý thức
cao hơn trong việc rèn luyện đạo đức, tác phong mẫu mực là tấm gương sáng cho
học sinh noi theo.


- Tất cả học sinh ở trường tiểu học đều hiểu được ý nghĩa của việc tu đưỡng
và rèn luyện tác phong đạo đức. Đa số học sinh có đạo đức tốt, tác phong gương
mẫu, kể cả những học sinh trước kia vì thiếu đi sự giáo dục của cha mẹ hay những
học sinh cá biệt thiếu ý thức chấp hành đạo đức, đạo đức chưa tốt nhưng giờ đây đã
thay đổi hoàn toàn về hành vi, cách nghĩ, cách sống, không những các em ý thức về
việc cần bồi dưỡng đạo đức mà các em còn thực hiện rất tốt, biết nói lời hay ý đẹp,
khơng cịn nói tục, chưỡi thề,…


- Thơng qua các hoạt động ngồi giờ lên lớp các em đã tự rút ra được bài học
bổ ích cho bản thân, có ý thức về hành vi ứng xử đúng mực, thân hiện với mọi
người xung quanh, kính trên, nhường dưới, lễ phép, vâng lời người lớn, thầy cô,
chào hỏi mọi người,…


- Nhận thức được những việc làm sai trái, tránh xa những thói hư tật xấu.
- Ý thức học tập được nâng cao.


- Tất cả đều thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.


- Sống có ích, hồn nhiên trong sáng, vui tươi lành mạnh.Thông qua hoạt động ngồi giờ lên lớp chúng tơi muốn tun truyền, giáo dục
đến học sinh những kỹ năng sống, hành vi đạo đức tốt đẹp, ý chí vươn lên để các
em hình thành ước mơ, hồi bảo tốt đẹp cho một tương lai tươi sáng.


VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM


1 Nhà trường phải thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp,
mang tính giáo dục đạo đức cao.


2 Tăng cường dự giờ các tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp của GVCN xem việc
lồng ghép giáo dục đạo đức cho học sinh như thế nào? Có biện pháp bổ sung, giúp
đỡ để việc giáo dục đạo đức có hiệu quả cao hơn.


3 Lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, tình cảm và những điều học sinh
muốn nói để có biện pháp, nội dung, hình thức giáo dục đạo đức sao cho phù hợp
và mang tính thuyết phục cao trong các hội thi, các tiết sinh hoạt ngoài giờ lên lớp.


4 Động viên gia đình thường xuyên theo dõi hành vi đạo đức của con em để
có những lời động viên hoặc nhắc nhở, uốn nắn kịp thời.


5 Động viên các phụ huynh nên tham gia vào các hoạt động NGLL do nhà
trường tổ chức để cùng nhà trường chung tay góp sức vào cơng tác giáo dục đạo
đức cho con em mình(9)

Chánh Hội, ngày 29 tháng 9 năm 2018(10)

PHỊNG GD- ĐT MANG THÍT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHÁNH HỘI ACHUYÊN ĐỀ


Giaó dục đạo đức học sinh tiểu học thông qua các môn học.
I. LÝ DO CHỌN CHUN ĐỀ:


Chương trình mơn Đạo đức được xem là một phương tiện quan trọng để thực
hiện nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tình cảm, cho học sinh một cách trực tiếp. Giáo
viên khi dạy môn Đạo đức là làm cho những tri thức đạo đức, những chuẩn mực về
hành vi đạo đức có trong bài học được thấm sâu, bền vững, trở thành kĩ năng sống,
thói quen hàng ngày của các em. Để có kết quả giáo dục tốt giáo viên phải chú tâm
đi sâu tìm hiểu đặc trưng, biết lựa chọn phương pháp dạy thích hợp với mơn học.
Ở đây đòi hỏi khả năng tự trao dồi của giáo viên rất lớn. Tổ chức mở chuyên đề cho
giáo viên môn Đạo đức để tất cả giáo viên nắm bắt. Đưa ra các phương pháp dạy
học theo hướng tích cực nhằm gây hứng thú cho học sinh như thảo luận nhóm,
đóng vai, phỏng vấn … Hiện nay để góp phần với nhà trường nâng cao giáo dục
đạo đức cho học sinh. Ngồi dạy mơn Đạo đức quy định các em cịn học các mơn
như: Tập đọc, Kể chuyện, Văn miêu tả, Tự nhiên xã hội, Khoa học, Lịch sử, Âm
nhạc, Mĩ thuật … ở các lớp từ 1 đến 5. Qua đó giúp các em ý thức trong từng việc
làm, từng hành động, các em sống có lý tưởng, có ước mơ, nhận thức được cáy
hay, cái đẹp, làm việc thiện, xa lánh cái dữ, cái xấu đối với cuộc sống xung quanh.
Nhận thức được tầm quan trọng trên tôi chọn chuyên đề: “ Giáo dục đạo đức học
sinh tiểu học thông qua các môn học ” Nhằm góp phần xây dựng nền tảng hành vi
đạo đức, lối sống, giáo dục các em trong cư xử với ông bà, cha mẹ, bạn bè và mọi
người xung quanh.


II. THỰC TRẠNG:(11)

hiện nay một số nơi trong xã hội và thực tế ở một số trường vẫn cịn xảy ra phần
nào ảnh hưởng tính gương mẫu của người lớn, thầy cô gáo đới với học sinh nói
chung và học sinh .1. Thuận lợi


Phần lớn cơ sở vật chất của trường có khá đủ phương tiện dạy học.


Giáo viên đạt trình độ chun mơn, có đầy đủ sách, tài liệu nghiên cứu,
phương tiện dạy học biết lựa chọn hình thức, phương pháp đổi mới dạy học, biết
ứng dụng công nghệ thong tin trong dạy học, có trách nhiệm, u nghề mến trè hết
lịng vì học sinh thương yêu.


Học sinh phần lớn có sách giáo khoa, vở bài tập, đồ dùng học tập.
2. Khó khăn


Một số ít giáo viên cịn lơ là trong việc chậm trong việc sử dụng giáo án
trình chiếu, dạy theo phương pháp truyền thống, chưa kết hợp tốt với phương pháp
tích cực


Một số ít học sinh thiếu sách giáo khoa và vở bài tập, ít đọc sách ở thư viện,
ít phát biểu trong giờ học.


Một số gia đình do cha mẹ bng lỏng giáo dục, phó mặc cho xã hội, cho
nhà trường “trăm sự nhờ thầy”


III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nội dung


a) Chương trình giáo dục tiểu học trong đó mơn đạo đức không kém phần
quan trọng dạy đạo đức không chia theo giai đoạn lớp 1-2-3 rồi đến lớp 4-5 mà
được hình thành từ quá trình phát triển tâm sinh lý của học sinh trong từng độ đuổi,
đồng thời chịu ảnh hưởng phần lớp ở giáo dục của gia đình, nhà trường đó là những


gương tốt của ơng bà, cha mẹ, thầy cô và những người xung quanh. Thông qua các
môn học chúng ta cần quan tâm giáo dục đạo đức học sinh tiểu học là điều rất cần
thiết nhằm góp phần giáo dục tồn diện. Các mơn học có nội dung dục tích hợp đạo
đức như Tiếng việt, kể chuyện, làm văn, tự nhiên xã hội, khoa học, lịch sử, âm
nhạc, mĩ thuật vv…ít nhiều đều có nội dung giáo dục trong từng bài học. Do đó,
nhiệm vụ của giáo viên phải làm sao cung cấp những tri thức về các hành vi đạo
đức này cho các em.


b) Đối với môn Tiếng Việt:


- Môn Tiếng việt từ lớp 1 đã gắn giáo dục cho học sinh biết lễ phép, tính
trung thực, thật thà, yêu thương, giúp đỡ bạn, kính trọng, chia sẽ giúp đỡ người già
có hồn cảnh khó khăn. giáo dục các em biết quý trong bác nông dân đổ công sức
làm ra hạt gạo… bài: “Người ăn xin”, sách giáo dục CN lớp 1 tập 3 trang 28. “Bài
Hạt gạo làng ta” trang 42 tập 3 sách giáo dục CN lớp 1


- Môn Tập đọc lớp 2 giáo dục các em biết đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ bạn
bè, gặp khó khăn, biết nhớ ơn, kính trọng thầy, kính yêu ông bà cha mẹ…như bài(12)

- Môn Tập đọc lớp 3 giáo dục sự chăm chỉ, cần cù, đức tính kiên trì, vượt
khó khăn, biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn… như bài “ Ông tổ nghề
thêu” , bài “ Một buổi tập thể dục”…


- Môn Tập đọc lớp 4-5 giáo dục các em mức nhận thức sâu sắc hơn như giáo
dục các em tính kiên trì nhẫn nại, lịng dũng cảm nhu bài “ Văn hay, chữ tốt”, bài “
Bốn anh tài” lớp 4; giáo dục tình cảm yêu quê hương, giáo dục truyền thống đấu
tranh xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, lịng thành kính thiêng liêng đối với Tổ tiên, tôn
sư trọng đạo và nhận biết điều hay lẻ phải, tránh thói hư tật xấu … như bài “ Phong
cảnh đền Hùng”, bài “Nghĩa thầy trị”…- Mơn Kể chuyện lớp 2 giáo dục tích hợp đạo đức về lời nói lịch sự, nhã
nhặn, lễ phép đối với người lớn, đức tính chăm chỉ, cần cù, ý thức bảo vệ môi
trường… như bài


“ Đáp lời an ủi, lời chia vui”, bài “ Chiếc rể đa tròn” , bài “ Mảnh giấy
vụn”…


- Môn Kể chuyện lớp 3 giáo dục các em tình cảm thiêng liêng đối với cha
mẹ, ông bà, tính cảnh giác, không chủ quan dù là việc nhỏ… như bài “ Người đi
săn và con vượn”, bài “ Cuộc chạy đua trong rừng” …


- Môn Kể chuyện lớp 4-5 giáo dục dề cao lòng nhân hậu của con người, tính
kỉ luật trong học tập và cơng việc, biết tôn trong sự lo toan trong công việc, không
phân biệt nam hay nữ … như bài “ Sự tích Hồ Ba Bể ”, bài “ Chiếc đồng Hồ”, bài “
Lớp trưởng của tôi”…


- Môn Tự nhiên xã hội lớp 1 giáo dục cho học sinh biết quý ông bà cha mẹ,
thân tiện với các thành viên trong gia đình, lịng kính trọng thầy cơ, đồn kết với
các bạn, ý thức giữ gìn lớp học, phát huy tinh thần trường lớp lá nhà, thầy trị là
chủ có trách nhiệm trong bảo quản tài sản của lớp, của trường… như bài 11 “Gia
đình” TNXH lớp 1 , bài “ Lớp học “… lớp 2-3 giáo dục tình cảm thương u, kính
trọng chăm sóc ơng bà cha mẹ trong gia đình, ý thức bảo vệ mơi trường… như bài
“ Các thế hệ trong gia đình” lớp 3, bài “ Giữ sạch môi trường xung quanh, nhà ở
lớp học. ..


- Môn Lịch sử lớp 4-5 giáo dục học sinh noi gương tinh thần yêu nước,
truyền thống hào hùng của dân tộc, biết ơn Đảng, Bác Hồ. Truyền thống đấu tranh
bất khuất của bà Trưng, Bà Triệu, của dân tộc… như bài “ Khởi nghĩa hai bà
Trưng” lịch sử lớp 4…- Môn Âm nhạc giáo dục các em tinh thần đồn kết, lịng u thiên nhiên
yêu, yêu quý tác phẩm, tác giả, yêu con người Việt Nam hình thánh lịng u
nước…thơng qua bài “ Lớp chúng mình đồn kết”, bài “ Thếu nhi thế giới liên
hoan”…


- Môn Mĩ thuật dạy qua các chủ đề cảnh vật thiên nhiên, đất nước con người
qua đó lồng giáo dục học sinh yêu cảnh vật, hình thành lịng u tổ quốc, u con
người Việt Nam cần cù, sáng tạo…(13)

dạ, dũng cảm như Mạc Đỉnh Chi, Kim đồng, Lê Văn Tám, Nguyễn Bá Ngọc, Hồ
Văn Mên …


2. Gỉai pháp:


a) Hiệu trưởng trực tiếp “lên kế hoạch – tổ chức chỉ đạo thực hiện - giám sát


kiểm tra- xử lý kết quả “ công tác giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức


(GDĐĐ ) học sinh nói riêng; quán triệt những Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà
nước, Ngành về công tác GDĐĐ học sinh; chỉ đạo các thành viên trong Hội đồng
Giáo dục (Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ mơn, Đồn Thanh niên, Ban đại diện Cha
mẹ học sinh, … đặc biệt với giáo viên chủ nhiệm) trong công tác GDĐĐ học sinh.
Qua giáo viên chủ nhiệm (GVCN) truyền đạt đến từng học sinh tất cả những quy
định của Nhà trường về tiêu chuẩn đánh gía, những điều cấm, những điều nên làm
và những tác hại khi vi phạm kỷ luật. Thiết lập các kế hoạch phối hợp chặt chẽ với
các tổ chức chính trị xã hội ngồi nhà trường.


b). Đối với giáo viên chủ nhiệm: Là người trực tiếp thay mặt nhà trường giáo
dục học sinh, là người thực hiện sự phối hợp, liên kết bền chặt với giáo viên
chuyên, các đoàn thể trong nhà trường, giữa “Gia đình - Nhà trường - Xã hội”.


Giáo dục đạo đức học sinh là một cơng việc địi hỏi sự kiên trì, cần phải có tâm
huyết với nghề; có phương pháp chủ nhiệm tốt với một kế hoạch toàn diện, hợp lý.
Từ việc tìm hiểu, nắm bắt hồn cảnh gia đình, năng lực từng học sinh, học sinh có
hồn cảnh khó khăn … đến việc xử lý tình huống. Địi hỏi cần có sự nghiêm khắc
của người thầy đồng thời phải có tấm lịng u thương, thể hiện trách nhiệm, lòng
vị tha như một người cha đối với con cái; thông cảm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn,
giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, dành thời gian để tâm sự và cho các em những
lời khuyên bảo chân tình; tạo được niềm tin động lực cho học sinh phấn đấu hồn
thiện. Hình ảnh người thầy ảnh hưởng khơng nhỏ đến học sinh, chính vì vậy giáo
viên chủ nhiệm không những cần năng lực chuyên mơn, mà cịn địi hỏi phải thật
sự là tấm gương sáng về tác phong, tư cách đạo đức; chuẩn mực trong trang phục,
lời nói, cách ứng xử… như vậy lời nói của giáo viên chủ nhiệm mới có trọng lượng
với học sinh. Ngay từ đầu năm giáo viên học phải nắm được sơ yếu lý lịch của
từng học sinh và điều tra hoàn cảnh cho học sinh, tình hình hoạt động sống, hồn
cảnh gia đình mình. Từ đó GVCN phải có biện pháp giáo dục đối với từng em. Đặc
biệt chú ý những em mồ cơi, sống với ơng bà. Ngồi ra u cầu GVCN thường
xuyên liên hệ với PHHS bằng sổ liên lạc, bằng thư mời để thơng báo tình hình học
sinh cho phụ huynh nắm.


c) TPT hoạt động thơng qua các hoạt động ngồi giờ lên lớp- Kiểm tra
thường xuyên công tác đội, theo dõi tốt công tác trực chấm của sao đỏ. Phối hợp
giữa chuyên môn và đội tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho học sinh(14)

“Nền nếp – Kỷ cương”; các phong trào thi đua trong học tập - sinh hoạt; các hoạt
động nội, ngoại khoá; các hoạt động ”đền ơn đáp nghĩa- uống nước nhớ


nguồn”… nhằm thu hút học sinh đến tập thể, đến những hoạt động bổ ích; để giáo


dục về lịng nhân ái, truyền thống, đạo lý con người Việt Nam qua đó để giáo dụcđạo đức học sinh.


đ). Đối với cha mẹ học sinh: Cần trở thành gương tốt cho con, cháu học tập;
có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi họp PHHS; thường xuyên phối hợp tốt với
GVCN - nhà trường để kịp thời nắm bắt các thông tin, trong công tác quản lý việc
học tập, chăm lo giáo dục rèn luyện đạo đức của con em mình. Mỗi cha mẹ học
sinh cần quan tâm xây dựng tổ chức hội CMHS vững mạnh, có mối quan hệ thường
xuyên với nhà trường; phát huy vai trò, chức năng Hội CMHS động viên, răn dạy
con, cháu chấp hành nội qui của nhà trường, các chủ trương của Đảng và nhà nước.
V. KẾ QUẢ.


1.Trước khi thực hiện chuyên đề:


Giáo viên trong quá trình dạy và sinh hoạt vẫn vận dụng tích hợp giáo dục
đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên khi giáo dục các em chưa đưa vào kế hoạch, ít có
sự chỉ đạo sâu sắc của hiệu trưởng và sự kế hợp đồng bộ giữa giáo viên chủ nhiệm
và các lực lượng giáo dục trong nhà trường nên thiếu sự bền vững hiệu quả không
cao. Kết qủa hảo sát bằng hình thức trắc nghiệm trong học sinh nhận thức về giáo
dục đạo đức học sinh, tỉ lệ đạt 45%.


2. Sau khi thực hiện chuyên đề:


Qua 1 năm học thực hiện vận dụng chuyên đề “ Giáo dục đạo đức học sinh
thơng qua các mơn học” có sự chỉ đạo của Hiệu trưởng có kế hoạch và lựa chọn
nơi dung bài dạy được soạn theo chương trình các môn học thống nhất theo khối
lớp, tạo điều kiện cho mỗi giáo viên đều có cẩm nan dạy tích hợp giáo dục đạo đức
rất thuận lợikết quả hành vi đạo đức học sinh đạt tốt tỉ lệ 90%.


VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.1.Thiết nghĩ dù ở môi trường giáo dục nào nếu Hiệu trưởng quan tâm và có
tâm quyết về nâng cao giáo dục tồn diện cho học sinh chứ khơng riêng về mơn
đạo đúc thì nơi đó chất lượng giáo dục từng bước được cải thiện và nâng cao hơn


2. Giáo viên luôn luôn và quan tâm nhiều đến giáo dục đạo đức học sinh thì
dù ở trong thời điểm nào trong tiết dạy, trong sinh hoạt, vui chơi, giáo tiếp thân
thiện với học sinh cũng thực hiện tốt việc giáo dục dạy chữ - dạy người.(15)

VII. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG.


1 Chuyên đề dược triển khai áp dụng có hiệu quả ở tất cả các lớp trường Tiểu
học Chánh Hội A trong năm học 2018-2019.


2. Chuyên đề có khả năng duy trì và áp dụng có hiệu quả năm học
2019-2020 và những năm học tiếp theo trong trường.


Tóm lại, công tác giáo dục đạo đức học sinh là một cơng tác có ý nghĩa vơ
cùng to lớn. Ngồi tổ chức các hoạt động, phong trào, cần quan tâm đến công tác
chủ nhiệm lớp. Việc giảng dạy các bộ môn có tính giáo dục cao.
Chánh Hội, ngày 29 tháng 9 năm 2019
NGƯỜI VIẾT CHUYÊN ĐỀ

×