Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ KHỐI 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (68.91 KB, 2 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH


Covid-19 (LỚP 2)(Đợt 2: 02/3/2020 – 15/3/2020)


I. MÔN TOÁN


A. Em hãy học thuộc các bảng nhân và bảng chia:


- Đọc thuộc lòng bảng nhân: 2, 3, 4, 5.
- Đọc thuộc lòng bảng chia: 2, 3, 4, 5.


B. Hãy thực hiện vào vở của mình:
1/ Tính:


5 x 8 – 20 = 2 x 10 – 18 =
2 x 9 + 6 = 3 x 7 + 29 =


2/ Tính:


18 : 2 = 21 : 3 =


9 kg : 3 = 10 dm : 2 =


3/ Tìm X:


Mẫu: X x 2 = 8
X = 8 : 2
X = 4


a/ X x 2 = 10
b/ 3 x X = 94/ Tìm số hạng chưa biết:


X + 7 = 20 X – 17 = 5


16 + X = 35 38 – X = 21


5/ Mỗi can đựng được 3 lít dầu. Hỏi 10 can như thế có tất cả bao nhiêu
lít dầu?


6/ Đặt tính rồi tính hiệu. Biết số trừ và số bị trừ lần lượt là:


a/ 43 và 6
b/ 72 và 19
c/ 29 và 9.


II . MÔN TIẾNG VIỆT :


1/ Đọc bài và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.


a/ Một trí khơn hơn trăm trí khơn.
b/ Cị và cuốc.


c/ Bác sĩ sói.


d/ Nội quy đảo khỉ.
e/ Quả tim khỉ.
f/ Voi nhà.(2)

i/ Tôm càng và cá con.


k/ Sông Hương.


2/ Kể tên các mùa trong năm.


3/ Sắp xếp các câu sau thành đoạn văn ngắn:


a/ Cổ chú điểm những đốm cườm trắng rất đẹp.
b/ Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng.


c/ Thỉnh thoảng chú cất tiếng gáy “ cúc cù cu” làm cho cánh đồng quê thêm
êm ả.


d/ Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng góc rạ.


4/ Viết lại các bài chính tả đã học ở học kì I.
5/ Thực hiện lại các bài tập làm văn đã học.

×