Tải bản đầy đủ (.docx) (12 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (941.6 KB, 12 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
KHỐI 3


(Đợt 6 từ ngày 08/4/2020)
Mơn: TỐN


Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:


Khoanh tròn vào ý đúng nhất
Câu 1: 1kg= ….. g.


A. 1 g
B. 10 g
C. 100 g
D. 1000 g
Câu 2: 96 g : 3 =


A. 96g
B. 96
C. 32
D. 32g
Câu 3: 27 : 9 =


A. 3
B. 6
C. 9
D. 12Câu 4: 1m6dm = … dm
A. 16(2)

Câu 5: 5 gấp 3 lần được bao nhiêu?
A. 53


B. 503
C. 15
D. 35


Câu 6: Chu vi hình vng có cạnh 4cm là.
A. 8


B. 8cm
C. 16
D. 16cm


Câu 7: Tính nhẩm.
a) 24 : 8 =
b) 56 : 8 =
c) 8 x 0 =
d) 0 x 8 =


Câu 8: Đặt tính rồi tính.(3)

Câu 9: Tìm x.(4)

(5)

Mơn: TIẾNG VIỆT
A. TẬP ĐỌC:Hãy đọc các bài tập đọc sau:


1) Các em nhỏ và cụ già (SGK TV tập 1 trang 62)
2) Giọng quê hương (SGK TV tập 1 trang 76)
3) Đất quý đất yêu (SGK TV tập 1 trang 84)
B. LUYỆN TỪ VÀ CÂU:


1) Đặt 1 câu theo kiểu Ai làm gì?(6)

3) Xếp các từ chỉ sự vật, con vật vào hai nhóm: đàn cị, sở thú, viện bảo tàng,
trang trại, đầm sen, lũy tre, siêu thị, khách sạn, con đê, đống rơm, quảng
trường, cây đa, công viên.(7)

b) Xuất hiện ở nông thôn:


C. CHÍNH TẢ:(8)

(9)

D. TẬP LÀM VĂN:(10)

MÔN: Tin Học
Câu 1: Phần mềm nào giúp em soạn thảo văn bản?
a. Microsoft Word


b. Microsoft Ecexl
c. Paint


d. Tất cả đều đúng(11)

a. b. c. d.
Câu 3: Để khởi động một phần mềm em làm như thế nào?(0.5 điểm):a. Nháy chuột phải vào biểu tượng phần mềm
b. Phần mềm tự khởi động


c. Nháy chuột trái hai lần vào biểu tượng phần mềm
d. Nháy chuột vào biểu tượng phần mềm


Câu 4: Để gõ tiếng việt có dấu trong Word em sử dụng phần mềm gì?


a. Paint b. Internet c. Unikey d. Tất cả
Câu 5: Có mấy kiểu gõ tiếng việt?


a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu 6: Để gõ tiếng việt có dấu trong Word em sử dụng phần mềm gì?


a. Paint b. Internet c. Unikey d. Tất cả
Câu 7: Chữ “Truowngf” được gõ theo kiểu gõ nào?


a. Vni b. Telex c. Cả 2 sai d. Tất cả


Mơn: Âm nhạcEm hãy khoanh trịn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Bài Đếm sao của nhạc sĩ nào?


a. Văn chung b. Thế Hiển c. Phan Trần Bảng
Câu 2: Khng nhạc gồm bao nhiêu dịng kẻ và bao nhiêu khe?
a. 5 dòng kẻ và 4 khe b. 5 dòng kẻ và 5 khe c. 4 dịng kẻ và 4 khe
Câu 3: Có bao nhiêu hình nốt nhạc?
(12)×