Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

KHỐI 3- TIẾNG VIỆT + TOÁN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129.71 KB, 7 trang )

(1)

ĐỀ ƠN TẬP Ở NHÀ PHỊNG DỊCH CORONA

Đợt 1: 16/02/2020 – 29/02/2020)Mơn Tiếng Việt + Tốn - Lớp 3
Em hãy thực hiện các yêu cầu sau vào vở:


Môn Tiếng Việt


1. Đọc bài: Nhà bác học vĩ đại/trang 30,31. Sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1
2. Đọc bài thơ:


Đồng hồ báo thức
Bác kim giờ thận trọng


Nhích từng li, từng li
Anh kim phút lầm lì


Đi từng bước, từng bước.


Bé kim giây tinh nghịch
Chạy vút lên trước hàng


Ba kim cùng tới đích


Rung một hồi chng vang.
* Em thích hình ảnh nào? Vì sao?


………
………
* Dựa vào bài thơ trên, viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau :a) Bác kim giờ nhích về phía trước như thế nào?


Bác kim giờ ………..
………
b) Anh kim phút đi như thế nào?


Anh kim phút………
……….………
c) Bé kim giây chạy lên trước hàng như thế nào?(2)

Mơn Tốn


Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


a. 1 năm có…..tháng


b. Các tháng có 31 ngày là…………..
c. Các tháng có 30 ngày là…………..


d. Tháng có 28 hoặc 29 ngày là tháng………


e. Ngày 19 tháng 5 năm nay (năm 2020) là thứ ba thì ngày 31 tháng 5
năm 2020 là thứ mấy?


Bài 2: Tính nhẩm:


a. 350 + 20 = 710 + 800 = 440 + 300 =
b. 370 – 200 = 790 – 800 = 470 – 300 =
c. 6000 + 2000 = 6000 + 3000 = 2000 + 4000 =
d. 8000 – 6000 = 9000 – 5000 = 7000 – 2000 =Bài 3: Đặt tính rồi tính:


4756 + 2834 6927 + 835 7571 – 2664 9090 – 8989
113 x 7 108 x 9 468 : 4 543 : 6


Bài 4: Tìm x biết:


x + 285 = 2094 x – 1954 = 3528 6 x x = 84
5340 – x = 615 x : 6 = 161 545 : x = 5


Bài 5: Một cửa hàng có 87 xe đạp, đã bán 1/3 số xe đó. Hỏi cửa hàng cịn lại


bao nhiêu xe đạp?


Môn Tiếng Việt


1. Đọc bài: Cái cầu/trang 36, Sách Tiếng Việt 3 tập 1


2. Hãy kể về một người lao động trí óc mà em biết (viết vảo vở câu trả lời
của em)


Gợi ý:


- Người lao động trí óc em định kể là ai?


- Hằng ngày, người đó làm những cơng việc gì?
- Người đó làm việc như thế nào?


Mơn ToánBài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:


Đây là hình trịn tâm I


- Các bán kính có trong hình tròn là: IM và IN

M


P
N
Q(3)

- Các đường kính có trong hình trịn là: MN
- Các bán kính có trong hình trịn là: OQ và OP
- Các đường kính có trong hình trịn là: PQ


Bài 2: Một cửa hàng có 4550m vải, buổi sáng bán được 935m vải, buổi chiềubán được 823m. Hỏi cửa hàng cịn lại bao nhiêu mét vải?
Mơn Tiếng Việt


1. Đọc bài: Nhà ảo thuật/trang 39,40. Sách Tiếng Việt 3 tập 1
2. Nghe - viết: Ê-đi-xơn/trang 34. Sách Tiếng Việt 3 tập 1.
3. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống. Giải câu đố.


Mặt ...òn mặt lại đỏ gay
Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao
Suốt ngày lơ lửng ...ên cao
Đêm về đi ngủ, ...ui vào nơi dâu?
Là ...


4.Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm. Giải câu đố
Cánh gì cánh chăng biết bay


Chim hay sà xuống nơi đây kiếm mồi
Đổi ngàn vạn giọt mồ hôi
Bát cơm trắng deo, đia xôi thơm bùi ?
Là ...


Mơn Tốn


Bài 1: Em hãy vẽ hình trịn có:


a. Tâm O, bán kính 2cm.
b. Tâm K, bán kính 3cm.


Bài 2: Vẽ bán kính OM, đường kính AB trong hình trịn sau:Bài 3: Câu nào đúng, câu nào sai?
Trong hình em vừa vẽ ở bài 2 thì:


- Độ dài đoạn thẳng OA dài hơn độ dài đoạn thẳng OB
- Độ dài đoạn thẳng OA ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM
- Độ dài đoạn thẳng OA bằng một nửa độ dài đoạn thẳng AB


(4)

- Độ dài đoạn thẳng OA bằng độ dài đoạn thẳng OB


Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 15cm. Một hình


vng có cạnh 41cm.


a. Tính chu vi hình chữ nhật?
b. Tính chu vi hình vng?


c. Chu vi hình nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng – ti – mét?
Môn Tiếng Việt1. Đọc bài: Chương trình xiếc đặc sắc/trang 44. Sách Tiếng Việt 3 tập 1


2. Nghe - viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam/trang 42, 43. Sách Tiếng
Việt 3 tập 1.


3. Tìm các từ:


a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau:
- Máy thu thanh, thường dùng để nghe tin tức:


- Người chuyên nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh:
- Đơn vị thời gian nhỏ hơn đơn vị phút: ...
b) Chứa tiếng có vần ươt hoặc ươc, có nghĩa như sau :
- Dụng cụ để đo, vẽ, kẻ:...


- Thi không đỗ:………


- Người chun nghiên cứu, bào chế thuốc chữa bệnh: ...


Mơn Tốn
1.a/ Tính


4131 2013 2217 1081
x x x x


2 3 4 5
b/Đặt tính rồi tính:


1023 x 3 1810 x 5 1212 x 4 2005 x 42.a/ Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu(theo mẫu):


Số đã cho 113 1050 1107


Thêm 6 đơn vị 119(5)

b/ Viết thành phép nhân và ghi kết quả (theo mẫu)


Mẫu: 1324 + 1324 + 1324 = 1324 x 3
= 3972


3142 + 3142 =


2327 + 2327 + 2327 =


2009 + 2009 +2009 +2009 =
3. Giải bài toán:


Lát nền một căn phòng hết 1250 viên gạch. Hỏi lát nền 3 căn phịng như
thế hết bao nhiêu viên gạch?


Mơn Tiếng Việt
1/ Tập đọc: Đọc các bài tập đọc


a) Hai Bà Trưng


b) Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”
c) Ở lại với chiến khu


d) Chú ở bên Bác Hồ


2/ Chính tả: Rèn viết bài


a) Hai bà Trưng ( Từ thành trì của giặc đến hết)
b) Trần Bình Trọng


c) Ở lại với chiến khu (Từ Bỗng ruột em … hết)


d) Trên đường mịn Hồ Chí Minh (Từ đầu đến những khuôn mặt đỏ bừng)
3/ Luyện từ và câu:


- Ôn lại 2 tiết tuần 19 và 20
4/ Tập làm văn:


a) Kể lại câu chuyện “Chàng trai làng Phù Ủng
Mơn Tốn
1.a/ Tính


4316 1619 1407 1317
x x x x


2 5 6 4
b/Đặt tính rồi tính:(6)

2/ Tìm x


a/ x : 3 = 2415 b/ x : 4 = 1722
3/ Giải các bài toán:


a/ Mỗi xe chở 1425kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu ki-lơ-gam gạo?
b/ Có 3 thùng, mỗi thùng đựng 2500 quyển vở. Người ta chuyển đi 4500


quyển vở từ các thùng đó. Hỏi cịn lại bao nhiêu quyển vở?


ĐỀ CƯƠNG ƠN LUYỆN Mơn Tốn – Khối 3
1/ Ôn lại bảng nhân từ 2 đến 9


2/ So sánh các số sau: (Điền dấu >, <, =)
a) 7766……7676


b) 1000g ……1kg


c) 100 phút…..1 giờ 30 phút


2/ Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé và ngược lại từ bé đến lớn: 4208;
4802; 4280; 4082.


3/ Tính giá trị biểu thức:
a) 268-68+17


b) 253+10x4
c) 147:7x6
d) (125+(13+7))
4/ Đọc viết các số sau:


a) Đọc số:
1942:
8781:
b/ Viết số:


Chín nghìn hai tram bốn mươi sáu:
Bảy nghìn tám trăm:5/ Tính chu vi hình chữ nhật, có:


a) Chiều dài 30m và chiều rộng 20m
b) Chiều dài 15cm và chiều rộng 8cm


6/ Tính cạnh hình vng biết chu vi hình vng là 24cm.(7)

THỂ DỤC
Lớp 3:


- Học sinh mua dây tự tập nhảy dây


CÂU HỎI ÔN TIN HỌC LỚP 3


Câu 1: Bốn bộ phận của máy tính màn hình, bàn phím, thân máy, con chuột
mỗi bộ phận có chức năng gì?


Câu 2: Khi sử dụng chuột tay phải chúng ta cầm chuột như thế nào, các thao
tác sử dụng chuột gồm những thao tác nào?


Câu 3: Khi làm việc với máy tính ta cần chú ý những gì?


Câu 4: Khu vực chính cuả bàn phím gồm những hàng phím nào, khi đặt tay
lên bàn phím ta đặt như thế nào?


Câu 5: Thư mục là gì? Có mấy thao tác với thư mục, kể ra?
Câu 6: Internet được tạo thành như thế nào?


Câu 7: Phần mềm vẽ có tên là gì?Câu 8: Nêu các thao tác vẽ đường cong.


Câu 9: Nêu các thao tác tẩy, xóa chi tiết trang vẽ.
Câu 10: Nêu các thao tác sao chép và di chuyển hình.
Câu 11: Phần mềm soạn thảo văn bản là phần mềm gì ?


Câu 12 : Ghi cách gõ các chữ cái ă, â, ơ, ư, đ, ê, ô theo hai kiểu gõ Vni,
Telex?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×