Tải bản đầy đủ (.docx) (4 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (69.65 KB, 4 trang )

(1)

NHỜ QUÝ PHỤ HUYNH (khối 1)


Đợt 1: 16/02/2020 – 29/02/2020HƯỚNG DẪN HỌC SINH THƯC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP SAU:
TIẾNG VIỆT:


1. Học thuộc bảng chữ cái bằng cách viết vảo vở ôn tập.
2. Học thuộc các vần đã học bằng cách viết vảo vở ôn tập.
3. Đọc lại các bài trong sách Tiếng việt tập 1, tập 2


4. Chép lạicác bài sau: Du lịch, Đà Lạt, Cá sấu sợ cá mập, Tôi cũng không biết chữ,
Biển Nha Trang.


TOÁN:
1. Viết các số từ 0 đến 20:


2. Tính:


1+9= 10-1= 2+8= 10-2= 3+7= 10-3=
4+6= 10-4= 5+5= 10-5= 6+4= 10-6=
7+3= 10-7= 8+2= 10-8= 9+1= 10-9=
10+0= 10-0=


14 15 11 12 17 15 13


14 16


+ 2 + 4 + 6 + 7 + 2 + 1 + 4 +


4 + 213 17 14 16 19 18


- 2 - 5 - 1 - 3 - 4 - 7


3. Tính:(2)

17- 2 – 4 =….. 19 – 5 – 1 =…. 19 – 5 – 4 =…. 18 – 4 – 2 =…. 16 – 0
– 6 =….


19 – 6 + 1 =…. 18 – 8 + 5 =…. 15 + 4 – 0 =…. 17 – 6 + 9 = …. 12 + 7
– 8 = ….


4. Điền dấu >< =:


3 + 2….6 3 + 6….7 5 + 4…..10 3…..7 – 5 8 …..


9 – 1


2 + 3 …..6 +1 7 – 6 ….1 + 0 3 + 5 ….10 – 2 6 + 0….0 + 6 7 – 5 …. 6 +
2


5. Sắp xếp các số sau: 3, 8, 6, 9, 5


a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..


6. Sắp xếp các số sau: 5, 8, 2, 10, 6


a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..7. Sắp xếp các số sau: 7, 8, 4, 9, 0


a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..


8. Sắp xếp các số sau: 1, 8, 4, 7, 0


a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..


9. Sắp xếp các số sau: 3, 8, 4, 6, 10


a)Từ bé đến lớn:……….
b)Từ lớn đến bé:………..
10. Viết (theo mẫu):(3)

Số 15 gồm … chục và … đơn vị
Số 19 gồm … chục và … đơn vị
Số 10 gồm … chục và … đơn vị
Số 20 gồm … chục và … đơn vị.


CÂU HỎI ÔN TIN HỌC LỚP 1Câu 1: Kể tên các bộ phận chính của máy tính?


Câu 2: Có mấy loại máy tính? Kể tên những loại đó.


Câu 3: Máy tính có thể giúp chúng ta làm những gì?


Câu 4: Tư thế ngồi trước máy tính?Câu 5: Có mấy bước khởi động máy tính? Khởi động như thế nào?
Câu 6: Quan sát hình trang 14 sách giáo khoa và kể tên các loại bàn phím máy


tính?Câu 7: Chuột máy tính có mấy nút? Kể các thao tác sử dụng chuột?Đề cương ôn tập môn âm nhạcTừ ngày 17/ 2/ 2020 đến ngày 28/ 2/ 2020Em hãy ôn lại các bài hát và tự sáng tạo ra bộ gõ cơ thể và vận động


phụ họa theo các bài hát sau :- Quê hương tươi đẹp,


- Mời bạn vui múa ca,


- Tìm bạn thân,
(4)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×