Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ KHỐI 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (74.16 KB, 3 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG DỊP NGHỈ DỊCH


CORONA (LỚP 2)Đợt 1: 16/02/2020 – 29/02/2020)


Em hãy thực hành vào vở của mình.I. MƠN TỐN


A. Ôn bảng cộng trừ: Ghi bảng cộng , bảng trừ
1. Tính


33 – 9 - 4 =
63 - 7 - 6 =


2 . Đặt tính rồi tính hiệu
a. 14 và 5


b. 14 và 7
3. Tìm x :


a. x – 24=34 b. x+ 18 =60
4. Đặt tính rồi tính :


a. 84 – 47 = b. 83 - 45 =


5. Mẹ vắt được 50 lít sữa bị , chị vắt được ít hơn mẹ 18 lít sữa bò . Hỏi
chị vắt được bao nhiêu lít sữa bị ?


B .Ôn bảng nhân : HSviết bảng nhân vào vở
1. Tínha. 4 x 8 – 10 = b. 4 x 9 - 14 =
2. Viết phép nhân :


a. Các thừa số là 8 và 2 , tích là 16
b . Các thừa số là 5 và 4 , tích là 20
3 .Tính :


2m x 8 =
2kg x 9 =


4 . Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày . Hỏi 4 tuần lễ mẹ đi làm bao nhiệu ngày
?


5 . Viết thêm số thích hợp
4,8,12…,…,….,….,….,….


II . MÔN TIẾNG VIỆT :
1 . Viết chính tả :(2)

b. Thư Trung thu
c. Gió


d. Mưa bóng mây


đ. Chim Sơn Ca và bông cúc trắng
e .Sân chim


2. Luyện từ và câu:


a. Một năm có bao nhiêu tháng ?


b. Đó là những tháng nào ?
c. Khi nào được nghỉ hè ?


d. Khi nào học sinh tựu trường ?


3. Tập làm văn:


Đọc đoạn văn Xuân về (Tiếng Việt 2, tập hai , trang 21 )
Hãy viết một đoạn văn nói về mùa hè theo gợi ý sau :


a. Mùa hè bắt đầu từ tháng nào trong năm?
b. Mặt trời mùa hè như thế nào?


c. Cây trái trong vườn như thế nào?


d. Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?


MÔN THỂ DỤC


- Nêu các khẩu lệnh của đi thường theo nhịp


- Học sinh mua cầu lông vịt tập tâng cầu bằng tay khơng


CÂU HỎI ƠN TIN HỌC LỚP 2


Câu 1: Kể tên các bộ phận chính của máy tính?


Câu 2: Khi sử dụng chuột tay phải chúng ta cầm chuột như thế nào?
Câu 3: Phần mềm mouse trainer giúp chúng ta sử làm gì?Câu 4: Con trỏ chuột có biểu tượng gì?


Câu 5: Ngồi đúng tư thế giúp chúng ta như thế nào?(3)

Đề cương ôn tập môn âm nhạc (khối 2)


Từ ngày 17/ 2/ 2020 đến ngày 28/ 2/ 2020


Em hãy ôn lại các bài hát và tự sáng tạo ra bộ gõ cơ thể và vận động phụ họa
theo các bài hát sau :


- Thật là hay
- Xòe hoa
- Múa vui


- Chúc mừng sinh nhật
- Cộc cách tùng cheng
- Chiến sĩ tí hon

×