Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3 PHÒNG DỊCH Covid 19 (ĐỢT 3 1-3-2020)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.69 KB, 3 trang )

(1)

ĐỀ ƠN TẬP Ở NHÀ PHỊNG DỊCH Covid-19
Mơn Tiếng Việt + Tốn - Lớp 3


(Đợt 3 từ ngày 16/3/2020)


Em hãy thực hiện các yêu cầu sau vào vở:
Môn Tiếng Việt


1. Đọc các bài tập đọc sau:


a) Bộ đội về làng (trang số 7, SGK tập 2)


b) Tiếng bom Phạm Hồng Thái (trang 12, SGK tập 2)
c) Mồ côi xử kiện (trang 139, SGK tập 1)


d) Anh đom đóm (trang 143, SGK tập 1)


e) Âm thanh thành phố (trang 146, SGK tập 1)
2. Chính tả:


- Viết các bài chính tả sau:


a) Rừng cây trong nắng (trang 148, SGK tập 1)
b) Anh đom đóm (trang 143, SGK tập 1)


c) Trên đường mịn Hồ Chí Minh (từ Đoànquân … rất nhanh) trang 19, SGK
tập 2


d) Ở lại với chiến khu (từ đầu… thế nào) trang 13 SGK tập 2
3. Luyện từ và câu:a) Đặt 3 câu thuộc câu hỏi “Khi nào?”


b) Tìm từ cùng nghĩa với Tổ quốc, Bảo vệ, Xây dựng
4. Tập làm văn:


Viết đoạn văn giới thiệu về tổ em.
Mơn Tốn
1. Viết các số trịn nghìn từ 1000 đến 10000.


2. Tìm số lớn nhất trong các số sau: 4375; 4735; 4537; 4753.
3. Tìm số bé nhất trong các số sau: 6091; 6190; 6910; 6019.
4. Điền dấu (>, <, =)


a) 1km…..1100 m
b) 1000g…..1kg
c) 8453……8435
d) 1942….998.(2)

a) 3000, 4000, 5000, …….., ………, ……….
b) 9000, 9100, 9200, …….., ………, ……….
c) 4420, 4430, 4440, …….., ………., ……….
6. Đọc thuộc bảng nhân từ 2 đến 9.


7. Tính giá trị biểu thức:
a) 123 x (42 - 40)
b) (100 + 11) x 9
c) 188 + 12 - 50
d) 90 + 28 : 2
8. Đặt tính rồi tính:a) 213 x 3
b) 396 : 3
c) 108 + 75
d) 627 - 443
9. Tìm x:


a) x : 6 = 12
b) 27 : x = 3
c) X x 6 = 30
d) 80 - x= 30
e) x + 12= 36


10.Thùng thứ nhất đụng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ
nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?


Bài 1: Một quyển truyện dày 96 trang, Minh đã đọc 13 quyển truyện đó. Hỏi
Minh cịn phải đọc bao nhiêu trang nữa mới xong?


Tóm tắt Bài giải


Bài 2: Trên cây có 56 quả táo, người ta đã hái 18 số táo. Hỏi trên cây còn bao
nhiêu quả táo?(3)

Bài 3: Đội múa hát của trường có 96 bạn, trong đó có 12 các bạn là nam. Hỏi đội
múa hát của trường có bao nhiêu bạn nữ?


Tóm tắt Bài giải


Bài 4: Một hộp xà phịng nặng 78g. Người ta đã dùng hết 13 số xà phịng đó. Hỏi
trong hộp cịn lại bao nhiêu gam xà phịng?Tóm tắt Bài giải


Bài 5: Hai năm nữa ơng 63 tuổi và lúc đó tuổi cháu bằng 71 tuổi ơng. Hỏi hiện
nay cháu bao nhiêu tuổi?


Tóm tắt Bài giải

×