Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (656.63 KB, 9 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP NGHỈ PHỊNG DỊCH Covid-19


KHỐI 2


Đợt 5 (từ ngày 01/4/2020)MÔN: TIẾNG VIỆT


I. KIỂM TRA ĐỌC:


Đọc thành tiếng (4đ):
- Ngôi trường mới.
- Chiếc bút mực.
- Mẫu giấy vụn.
- Người thầy cũ.
- Người mẹ hiền.
- Bàn tay dịu dàng.


Đọc thầm bài: Mẩu giấy vụn và khoanh tròn vào đáp án đúng.


Câu 1: Mẩu giấy vụn nằm ở đâu?


a. Ở trong lớp. b. Ở ngoài sân. c. Ngay giữa lối
ra vào.


Câu 2: Mẩu giấy có dễ thấy không?


a. Rất dễ thấy. b. Chưa thấy. c. Khó thấy.


Câu 3: Bạn gái nghe thấy mẩu giấy nói gì?


a. Bỏ tôi ở sọt rác.


b. Các bạn ơi, hãy bỏ tôi vào sọt rác.
c. Để trước cửa lớp.


Câu 4: Khoanh tròn các từ chỉ đồ vật.


a. Quyển vở. b. Chăm học. c. Học
tập.(2)

a. Giảng bài. b. Quyển sách. c. Bút mực.
Câu 6: Khoanh trịn mẫu câu Ai là gì?


a. Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
b. Em đang đi dưới trời mưa.
c. Em học lớp 2.


Câu 7: Tìm từ có tiếng học.


Câu 8: Khoanh tròn tên theo đúng thứ tự bảng chữ cái.
a. Lan, Quang, Dũng.


b. Binh, Lan, Tường.
c. Lan, Hoa, An.


Câu 9: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:


Cơ ... chúng em học bài.II. KIÊM TRA VIẾT:(3)

III. TẬP LÀM VĂN:


Dựa vào gợi ý viết thành một đoạn văn từ 3 đến 5 câu:
- Cô giáo lớp 1 của em tên là gì?(4)

- Em nhớ nhất điều gì ở cơ?(5)

MƠN: TỐN


CÂU 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.


Số liền trước của số 10 là.


A. 9 B. 10 C. 15
CÂU 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.


1 dm = ? cm


A. 1 cm B. 10 dm C. 10 cm
CÂU 3: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.


39 kg - 5 kg =? kg


A. 34 kg B. 20 kg C.24 kg
CÂU 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.


25 + 15 = ?A. 30 B. 20 C. 40
CÂU 5: Hình bên có mấy hình chữ nhật ?(6)

CÂU 6: Đặt tính rồi tính


a. Số hạng là 53 và 24. b. Số bị trừ là 80, số trừ là 25.


...
...
...
CÂU 7: Tính.


a) 10 + 6 - 7 = ………….. b) 9 + 2 + 8 = …………..
= …………. = …………..
CÂU 8: Mẹ hái được 37 quả cam, chị hái nhiều hơn mẹ 9 quả. Hỏi chị hái được bao
nhiêu quả?


Bài giải(7)

Bài giải


CÂU 10: Em hãy tính tổng số bé nhất có hai chữ số.


………
CÂU 11: Tìm x.


a/ x + 7 = 42 b/ 5 + x = 62 c/ x + 18 = 52
………
………


………...
d/ x + 24 = 62 e/ 27 + x = 82


………
………
………...(8)

MÔN: Tin học


Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1: Đâu khơng phải là bàn phím máy tính?


A. B. C.


Câu 2: Máy tính có thể làm gì?


A. Máy tính biết làm tốn
B. Máy tính biết đánh cờ
C. Máy tính giúp em học hát


D. Tất cả đều đúng(9)

A. Ngồi đúng tư thế giúp em có sức khỏe tốt


B. Ngồi đúng tư thế sẽ không bị cận thị
C. Ngồi đúng tư thế bị vẹo cột sống


D. Máy tính có thể giúp em học tập


Câu 4: Tư thế nào đúng khi ngồi máy tínhCâu 5: Phần mềm Mouse Trainer giúp em học gì?
a. Giúp em học hát


b. Giúp em luyện tập sử dụng chuột


c. Giúp em có sức khỏe tốt


d. Tất cả đều đúng

×