Tải bản đầy đủ (.docx) (11 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ KHỐI 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 11 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP NGHỈ PHỊNG DỊCH Covid-19


KHỐI 2Đợt 4 (từ ngày 24/3/2020)


MÔN: TIẾNG VIỆT


I. KIỂM TRA ĐỌC:
Đọc thành tiếng:


- Có cơng mài sắt, có ngày nên kim.
- Phần thưởng.


- Bạn của nai nhỏ.
- Bím tóc đuôi sam.


 Trả lời câu hỏi bài “Phần thưởng”.
Câu 1: Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na?(2)

Câu 3: Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được thưởng khơng? Vì sao?


Câu 4: Khi Na được phần thưởng, những ai vui mừng? Vui mừng như thế nào?(3)

II. KIỂM TRA VIẾT:(4)

III. TẬP LÀM VĂN:


- Dựa vào gợi ý để trả lời các câu hỏi:
+ Em tên là gì?


+ Quê em ở đâu?
(5)

(6)

2 x 7 = ……… 4 x 6 =………


5 x 4 = ……….. 3 x 8 =……….


Câu 2: 27 + 13 =……… Số thích hợp điền vào chỗ trống là số mấy?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 40 B. 30 C. 50 D. 34


Câu 3: Số? 1 dm = …….cm


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 1 C. 10


B. 100 D. 0


Câu 4: Hãy vẽ thêm điểm O sao cho 3 điểm A, O, B thẳng hàng?


A B


Câu 5: Đặt tính rồi tính:


63 + 28 45 + 49 75 – 27 85 - 26


Câu 6: Tìm x:(7)

Câu 7: Khoanh vào số bé nhất trong các số sau.
675, 324, 456, 946Câu 8: Bao gạo cân nặng 85 kg, bao ngô nhẹ hơn bao gạo 17 kg. Hỏi bao ngô cân
nặng bao nhiêu ki lô gam?(8)

Câu 9: Thứ năm tuần này là ngày 18 tháng 12. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày
mấy?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. Ngày 6 tháng 12 B. Ngày 8 tháng 12


C. Ngày 11 tháng 12 D. Ngày 14 tháng 12


Câu 10: Số?


a)15 dm + 26 dm =………… b) 75 cm – 17 cm =…………..
Câu 11: Số hình tam giác trong hình bên là?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 5 B. 6
C. 7 D. 8
Câu 12: Tìm x(9)

Câu 13: Bài toán


Mẹ hái được 48 quả cam, chị hái được nhiều hơn mẹ 16 quả cam. Hỏi chị hái
được bao nhiêu quả cam?


Bài giảiHẾT
MÔN: Tin Học


Câu 1: Nối các bộ phận cho đúng với từ trong ô ?(10)

Câu 2: Câu nào là câu sai trong 4 đáp án?


a. Máy tính giúp em học bài và tìm hiểu thế giới xung quanh


b. Em khơng thể chơi trị chơi trên máy tính


c. Có nhiều loại máy tính khác nhau


d. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè


Câu 3: Có mấy loại máy tính?


a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 4: Máy tính có mấy bộ phận cơ bản?


a. 2 b. 3 c. 4 d. 5


Câu 5: Điền từ cịn thiếu vào chỗ trống?


Khi sử dụng chuột máy tính, ngón trỏ đặt vào nút ... chuột, ngón ...
đặt vào nút phải chuột


Câu 6: Máy tính chỉ hoạt động khi nào?
a. Khi có điệnb. Máy tính hoạt động khơng cần gì cả
c. Máy tính hoạt đồng khi em cần


d. Cúp điện máy tính vẫn hoạt động


HẾT


Họ và tên:...

Đề ôn tập Khối 2


Môn: Âm nhạcLớp:... Từ ngày 24/ 3/ 2020 đến ngày 1/ 4 / 2020
Bàn phím(11)

Điểm Nhận xét
...
...
...
...
...
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:


Câu 1: Bài hát Thật là hay của nhạc sĩ nào?
a. Hoàng Lân


b. Văn Cao
c. Phan Huỳnh Điểu


Câu 2: Bài hát Xòe hoa của dân ca nào?
a. Dân ca Ba- nab. Dân ca Thái
c. Dân ca Ê- đê


Câu 3: Bộ gõ cơ thể là gì?
a. Là tiếng vỗ tay
b. Là tiếng nói


c. Là những tiếng phát ra trên cơ thể thì được gọi là bộ gõ cơ thể.

×