Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 3 PHÒNG DỊCH Covid 19 (ĐỢT 4 từ 24-3-2020)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (786.08 KB, 10 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP Ở NHÀ PHỊNG DỊCH BỆNH Covid-19
KHỐI 3


(Đợt 4 từ ngày 24/3/2020)
Mơn: TỐN


Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:Khoanh tròn vào ý đúng nhất


Câu 1: Chín trăm hai mươi mốt được viết là.


A. 91 B. 9001 C. 901 D. 921
Câu 2: Số 365 được đọc là:


A. Ba sáu năm
B. Ba mươi sáu năm
C. Ba trăm sáu mươi lăm


Câu 3: Trong các số 375, 421, 573, 735. Số nào là số lớn nhất.
A. 375 B. 421 C. 573 D. 753


Câu 4: Trong các số 162, 421, 241,142. Số nào là số bé nhất.
A. 162 B. 421 C. 241 D. 142


Câu 5: Đặt tính rồi tính.(2)


Câu 6: Tìm x.(3)

Câu 7: Bài tốn.Có 24 cái cốc được xếp đều vào 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc?
Giải


Mơn: TIẾNG VIỆT
1) Luyện từ và câu:(4)

(5)

(6)

3) Tập làm văn: Nói những điều con biết về “Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí
Minh”.


Gợi ý:


a) Đội thành lập ngày nào?(7)

(8)

MƠN: Tin Học


Khoanh trịn vào ý đúng nhất


Câu 1: Câu nào là câu sai trong 4 đáp án?


a. Máy tính giúp em học bài và tìm hiểu thế giới xung quanh
b. Em khơng thể chơi trị chơi và học tập trên máy tính
c. Có thể giải trí và có nhiều loại máy tính khác nhau
d. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè


Câu 2: Mắt cách màn hình máy tính q gần e sẽ bị?


a. Cận thị b. Buồn ngủ c. Sốt d. Vẹo cột sống
Câu 3: Khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím?a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 4: Để khởi động phần mềm chúng ta làm gì?


a. Nháy chuột trái 1 lần


b. Nháy chuột trái 2 lần
c. Nháy chuột phải 1 lần
d. Nháy chuột phải 2 lần


Câu 5: Hàng phím cơ sở của máy tính có hai phím có gai đó là phím?


a. A và K b. F và J c. H và G d. S và J
Câu 6: Thư mục có màu gì?


a. Màu đỏ
b. Màu xanh
c. Màu vàng
d. Màu hồng


Câu 7: Để truy cập Internet chúng ta cần sử dụng phần mềm?
a. Trình duyệt web(9)

d. Cần dùng bàn phím máy tính


HẾT


Họ và tên:...

Đề ôn tập Khối 3


Môn: Âm nhạcLớp:... Từ ngày 24/ 3/ 2020 đến ngày 01/ 4 / 2020Điểm Nhận xét


...
...
...
...
...
Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:


Câu 1: Bài hát Quốc ca Việt Nam của nhạc sĩ nào?


a. Phạm Tuyên b. Văn Cao c. Phan Huỳnh Điểu
Câu 2: Bài ca đi học của nhạc sĩ nào?


a. Văn Cao b. Thế Hiển c. Phan Trần Bảng
Câu 3: Khuông nhạc gồm bao nhiêu dòng kẻ và bao nhiêu khe?
a. 5 dòng kẻ và 4 khe b. 5 dòng kẻ và 5 khe c. 4 dòng kẻ và 4 khe
Câu 4: Có bao nhiêu nốt nhạc?(10)×