Tải bản đầy đủ (.docx) (10 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.03 MB, 10 trang )

(1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Ở NHÀ TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG CHỐNG
DỊCH BỆNH CORONA (Covid-19)


(KHỐI 5)


Đợt 5 từ ngày 01/4/2020
MƠN TỐN
Câu 1. Phân số nào sau đây là phân số thập phân
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
A.


B.
C.
D.


Câu 2. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống ( > < = )
a) …


b) ….


Câu 3. Hãy chuyển từ hỗn số thành phân số


2 =………..
8 = ……….
Câu 4. Đặt tính rồi tính.


a. 256 x 34


……….
……….
………


………
………
b. 4582 : 58


………..
……….
………
………
……….
……….


Câu 5. Chữ số 1 ở phần thập phân trong số thập phân 19,21 thuộc hàng nào?
A. hàng trăm ; B. hàng phần mười ; C. hàng chục ; D. hàng phần trăm


Câu 6. Bạn Hồng mua 8 quyển vở hết 16000 đồng. Hỏi bạn Hùng mua 12 quyển vở
như vậy hết bao nhiêu tiền?(2)

………
………
……….


Câu 7. Hãy điền dấu ( > < = ) vào chỗ trống sau
a) 30,579 …… 30,587 ; b) 56,999……….. 57,2
Câu 8. Điền số thích hợp vào chỗ trống


a) 15km634m = ……….km
b) 6 tạ 5 kg = ………...kg


Câu 9. Một thửa ruộng có chiều dài 63 mét, chiều rộng 45 mét. Hãy tính chu vi của
thửa ruộng đó.Bài giải


Câu 10. Mẹ cho Lan quả táo, cho Hồng quả táo. Hỏi bạn nào có số quả táo nhiều
hơn?(3)

MƠN TIẾNG VIỆT
I. Đọc thành tiếng:


Em hãy tự đọc lại những bài tập đọc sau:
1. Thư gửi các học sinh


2. Quang cảnh làng mạc ngày mùa
3. Những con sếu bằng giấy


4. Một chuyên gia máy xúc


5. Sự sụp đổ của chế độ a - pác - thai
6. Những người bạn tốt


II. Đọc thầm bài: Những người bạn tốt(4)

A. Xi – xin
B. Mông cổ
C. Hi Lạp cổ
D. Ấn Độ


2. Vì sao nghệ sĩ A-ri-ơn phải nhảy xuống biển?


A. Vì A-ri-ơn khơng đoạt giải trong cuộc thi ca hát ở đảo Xi-xinB. Vì A-ri-ơn khơng đoạt giải trong cuộc thi ca hát ở đảo Xi-xin, ông sợ bị nhà
vua giết


C. Vì đám thủy thủ trên tàu nổi lòng tham,cướp hết tặng vật của ơng


D. Vì đám thủy thủ trên tàu nổi lòng tham,cướp hết tặng vật của ơng, địi giết ơng
3. Em có suy nghĩ gì cách đối xử của bầy cá heo đối với nghệ sĩ A – ri – ôn ?
Viết câu trả lời của em:


4. Trong câu: “Sáng thứ hai hàng tuần, chúng em đứng chào cờ hát quốc ca rất trang
nghiêm”, từ “đứng” trong câu được dùng theo nghĩa


a. Nghĩa góc
b. Nghĩa chuyển


c. Nghĩa góc và nghĩa chuyển(5)

6. Trong câu “Chích bơng sà xuống vườn cải. Nó tìm bắt sâu bọ”, từ nào là đại từ?
A. Chích bơng


B. Sâu bọ
C. Sà xuống
D. Nó(6)

8. Từ đồng âm là gì?
Viết câu trả lời của em


III. Viết:
(7)

B. Tập làm văn(8)

(9)

MÔN: Tin Học
Câu 1: Phần mềm Word tạo ra phần mở rộng gì?


a. .pptx b. .png c. .docx d. .jpg
Câu 2: Biểu tượng nào là của phần mềm Word?


a. b. c. d.
Câu 3: Nút lệnh thực hiện cơng việc gì?


a. Di chuyển cả đoạn sang phải
b. Di chuyển cả đoạn sang trái


c. Giãn khoảng cách dòng trong 1 đoạn
d. Khơng làm gì cả


Câu 4: Có mấy kiểu gõ tiếng Việt?


a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 5: Hãy viết cách gõ tiếng Việt theo kiểu chữ Telex hoặc Vni?


â ă ơ Đ ê ô ư


Câu 6: Để đánh số trang trong văn bản ta vào đâu?
a. Vào Page Layout=>Page Borders(10)

d. Vào Insert=> Page Number


Câu 7: Để đổi màu nền trong văn bản ta vào đâu?


a. Vào Page Layout=>Page Borders


b. Vào Page Layout=>Page Color
c. Vào Insert=>Foooter


d. Vào Insert=> Page Number


Câu 8: Điền từ cịn thiếu vào chỗ trống:


Có hai kiểu gõ tiếng Việt đó là kiểu ... và kiểu ...

×