Tải bản đầy đủ (.docx) (14 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.71 MB, 14 trang )

(1)

Trường Tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 5
Ngày 16/4/2020


MƠN TỐN


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Số gồm 3 phần trăm, 7 phần mười và 9 phần nghìn là:


A. 0,739 B. 3,709 C. 0,379 D. 0,973
2.Chữ số 6 trong số thập phân 72,964 có giá trị là:


A.


6


1000 B.
6


100 C.
6


10 D. 6


3. Kết quả của phép tính: 30,09 x 0,01 là:


A. 3009 B. 3,009 C. 300,9 D. 0,3009
4. Đặt tính rồi tính: 37,14 + 82.
(2)

6. Kết quả của phép tính: 700,64 – 455,37 là:


A. 24, 257 B. 245,27 C. 2,4527 D. 2452,7
7. Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ lớn đến bé:


A. 8,05; 8,76; 8,93; 8,91. B. 5,494; 5,493; 5,392; 5,001
C. 6,732; 7,002; 7,009; 7,013 D. 1235; 12,47; 12,51; 12,01
8. Giá trị của biểu thức 654,72 + 208,5 – 12,094 là:


A. 851,26 B. 851126 C. 8,51126 D. 851,126
9. Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15, 9m2 = ...dm2. Số cần điền là:


A. 159 B.1509 C. 1590 D. 15090
10. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7km 5m =...m, Số cần điền là:


A. 75 B. 750 C. 7050 D. 7005(3)

12. Số thập phân chỉ số phần được tô đậm là:


A. 75 B. 7,5 C. 0,75 D. 0,075
13. Đặt tính rồi tính:(4)

14: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5.000.000 đồng.
Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu?(5)

MÔN TIẾNG VIỆT
Phần 1: Đọc và trả lời câu hỏi


I. Các em tự đọc lại các bài sau:


- Mùa thảo quả (trang 113)
- Trồng rừng ngập mâm (128)
- Chuỗi ngọc lam (trang 134)


- Bn chư lênh đón cơ giáo (trang 144)
- Thầy thuốc như mẹ hiền (trang 153).


II. Đọc hiểu, từ và câu: bài “Người gác rừng tí hon (trang 124)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Theo lối ba vẫn đi tuần rừng, bạn nhỏ phát hiện được điềun gì?


A. Phát hiện thấy dấu chân người lớn hằn trên mặt đất
B. Phát hiện thấy đoàn khách tham quan


C. Phát hiện thấy cây bị chặt
D. Phát hiện thấy rừng bị cháy.


Câu 2: Lần theo dấu chân bạn nhỏ nhìn thấy những gì?
A. Hơn chục người đi trong rừng


B. Hơn chục cây to bị chặt thành khúc dài
C. Hơn 1 hecta rừng bị phát


D. Hơn 1 đoàn người đang chặt cây


Câu 3: Những việc làm nào cho thấy bạn nhỏ thông minh?
A. Khi thấy bọn trộm gỗ bạn nhỏ la lên


B. Khi thấy bọn trộm gỗ bạn nhỏ tìm cha
C. Khi thấy bọn trộm gỗ nhờ bạn giúp
(6)

Câu 4: Những việc làm nào cho thấy bạn nhỏ dũng cảm?
A. Phối hợp với các chú công an bắt bọn trộm gỗ
B. Phối hợp bạn bắt bọn trộm gỗ


C. Phối hợp cha bắt bọn trộm gỗ


D. Phối hợp người thân bắt bọn trộm gỗ


Câu 5: Vì sao bạn nhỏ tham gia bắt bọn trộm gỗ?
A. Vì bạn nhỏ muốn lập cơng


B. Vì bạn hiểu rừng là tài sản chung ai cũng có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ
C. Vì em muốn bạn bè khen


D. Vì em muốn được tuyên dương


Câu 6: Em học tập được ở bạn nhỏ diều gì?
A. Tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản chung
B. Tinh thần yêu rừng chung


C. Tinh thần tự trọng của bạn nhỏ
D. Tinh thần yêu rừng của bố


Câu 7: Đặt câu có quan hệ cặp từ: Vì ……. Nên ………….


Câu 8: Đánh dấu vào ô đúng nghĩa cho từ “hạnh phúc”.


 Cảm giác dễ chịu vì được ăn ngon Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hồn toàn đạt được ý nguyện
 Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm mọi việc(7)

(8)

Phần 2: Các em tự viết lại bài(9)

(10)

(11)

MÔN: TIN HỌC


Câu 1: Chọn địa chỉ mail đúng cú pháp?
a. binhphuoc.2019*info@123doc.org
b. binhphuoc.2019 info@123doc.org
c. info@123doc.org


d. binhphuoc.2019/info@123doc.org


Câu 2: Biểu tượng nào là của phần mềm PowerPoint?


a. b. c. d.


Câu 3: Nút lệnh thực hiện cơng việc gì?
a. Di chuyển cả đoạn sang phải


b. Di chuyển cả đoạn sang trái


c. Giãn khoảng cách dòng trong 1 đoạn
d. Khơng làm gì cả(12)

b. Coong cha nhuw nuis thais sonw


Câu 5: Hãy viết cách gõ tiếng Việt theo kiểu chữ Telex hoặc Vni.â ă ơ đ ê ô ư


Câu 6: Điền từ cịn thiếu vào chỗ trống.


Có hai kiểu gõ tiếng Việt đó là kiểu ... và kiểu ...
Câu 7: Để đổi màu nền trong văn bản ta vào đâu?


a. Vào Page Layout=>Page Borders
b. Vào Page Layout=>Page Color
c. Vào Insert=>Foooter


d. Vào Insert=> Page Number(13)

ĐỀ ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANHI. Review the vocabulary and the structure on page 6 in the Student book.
(Ôn tập từ vựng và cấu trúc câu trang 6).


II. Read and circle:


1. 2.


learn how to swim / go to the beach go camping / go to the farm


3. 4.


learn how to cook / go camping go to the beach / go to the farm
III. Reorder the words to make the correct sentences:


1. / in / What / you / the / did / do/ summer/ ?/2. / to/ the / went / I / . / beach/


IV. Look and write:(14)

……… ………


3. 4.


……… ………
5.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×