Tải bản đầy đủ (.docx) (7 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (240.22 KB, 7 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C
Họ và tên:………..
Lớp:………


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP


KHỐI 2


Đợt 6 (từ ngày 08/4/2020)


MÔN: TIẾNG VIỆT


Câu 1: Câu nào sau đây được viết theo mẫu Ai là gì?


Khoanh trịn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


a) Tuấn đang học bài.
b) Lan là học sinh lớp 2.
c) Bông hoa rất đẹp.
d) Mẹ em đang quét nhà.


Câu 2: Từ trái nghĩa với “cịn” là:……….
Câu 3: Tìm các từ chỉ hoạt động trong hai câu sau.


Cún chạy theo Bé. Cún mang cây bút chì cho Bé.


Câu 4: Chọn câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong câu sau đây.


Thước kẻ là đồ dùng học tập thân thiết nhất của em.


a. Cái gì? b. Ai?(2)

Đọc thầm bài: Bà cháu (TV 2 tập 1- Trang 86). Trả lời các câu hỏi sau.


Câu 5: Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống như thế nào?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


a. Đầy đủ, sung sướng


b. Giàu sang, cuộc sống vui vẻ


c. Nghèo khó, rau cháo nuôi nhau, nhưng rất yêu thương và đầm ấm
d. Đầy đủ khơng thiếu thốn gì


Câu 6: Cơ tiên cho hạt đào và nói gì?


Khoanh trịn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


a. Khi bà mất hãy gieo hạt đào bên mộ bà, hai anh em sẽ giàu sang, sung
sướng.


b. Hứa cho ba điều ước


c. Khi bà mất hãy giao hạt đào bên góc sân nhà để có cuộc sống tốt
d. Hãy giao hạt đào xuống đất sẽ có điều kì diệu xảy ra.


Câu 7: Sau khi bà mất hai anh em sống ra sao?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


a. Chỉ đủ ăn, đủ mặc


b. Sống giàu có, cuộc sống ln vui vẻ


c. Sống thiếu thốn mọi thứ


d. Sống giàu sang nhưng rất buồn.


Câu 8:Vì sao hai anh em sống giàu sang mà khơng thấy vui sướng?


Khoanh trịn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


a. Vì khơng cịn nghe bà kể chuyện


b. Vì hai anh em thấy nhớ bà, muốn ở gần bên bà.
c. Vì khơng được bà dẫn đi chơi


d. Vì thấy trong nhà vắng người.(3)

a. 5 x 5 = c. 4 x 8 =
b. 3 x 7 = d. 2 x 9 =


Câu 2: 46kg – 18kg = …kg? Số thích hợp điền vào chỗ trống là số mấy?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 38 B. 28 C. 32 D. 64


Câu 3: Số liền trước của 72 là số nào?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 70 B. 82 C. 71 D. 73Câu 4: Kết quả của dãy tính: 42 – 12 – 8 là bao nhiêu?


Khoanh trịn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 12 B. 38 C. 58 D. 22


Câu 5: Tuần này, thứ sáu là ngày 5 tháng 11. Tuần sau, thứ sáu là ngày nào?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. Ngày 12 tháng 11 B. Ngày 11 tháng 11
C. Ngày 10 tháng 11 D. Ngày 9 tháng 11
Câu 6: Tìm x.


a. x + 16 = 20 b. x – 38 = 14


……… ………..


……… ………..


Câu 7: Nam có 30 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu
viên bi?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.


A. 25 B. 35 C. 53 D. 80


Câu 8: 5 x 3 được viết thành tổng là?


Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng.
(4)

C. 5 + 5 + 5


D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3


Câu 9: Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 26 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả
quýt?


Bài giải


Bài Kiểm Tra Tin Học
Câu 1: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống(1 điểm):


Khi sử dụng chuột máy tính, ngón trỏ đặt vào nút ... chuột,
ngón ... đặt vào nút phải chuột


Câu 2: Phần mềm Mouse Trainer giúp em như thế nào?(0.5 điểm):
a. Sử dụng thành thạo chuột máy tính


b. Sử dụng thành thạo bàn phím máy tính
c. Giúp em nhớ tốt hơn(5)

Câu 3: Để khởi động phần mềm Mouse Trainer em làm như thế nào?(0.5 điểm):
a. Nháy chuột phải vào biểu tượng phần mềm


b. Nháy đúp chuột vào biểu tượng phần mềm
c. Phần mềm tự khởi động


d. Nháy chuột vào biểu tượng phần mềmCâu 4: Hình nào sau đây ngồi đúng tư thế?(1 điểm):


Câu 5: Ngồi đúng tư thế máy tính làm cho em(0.5 điểm):
a. Khơng giúp gì cả


b. Giữ gìn sức khỏe và học tập hiệu quả
c. Bị cong vẹo cột sống


d. Bị cận thị


Môn: Âm nhạc

Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Bài hát Cộc cách tùng cheng của nhạc sĩ nào?


a. Hoàng Lân
b. Phan Trần Bảng
c. Phan Huỳnh Điểu


Câu 2: Bài hát Chiến sĩ tí hon của dân ca nào?
a. Nhạc Đinh Nhu, lời Việt Anh(6)

Câu 3: Bộ gõ cơ thể là gì?
a. Là tiếng vỗ tay
b. Là tiếng nói


c. Là những tiếng phát ra trên cơ thể thì được gọi là bộ gõ cơ thể.
HẾTĐáp án


Mơn Tốn


Câu1:


a. 25 c. 32
b. 21 d. 18
Câu 2: b) 28


Câu 3: c) 71
Câu 4: d) 32


Câu 5: a) ngày 12 tháng 11


Câu 6: a = 4 b = 52
Câu 7: b) 35


Câu 8: d) 3+3+3+3+3


Câu 9: Bài giải


Số quả quýt có là :
45-26=19(quả quýt)
Đáp số: 19 quả quýt


Tiếng việt


Câu 1: b
Câu 2: mất
Câu 3: chạy, mang
(7)×