Tải bản đầy đủ (.docx) (9 trang)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KHỐI 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (720.58 KB, 9 trang )

(1)

Trường tiểu học Bình Phước C


Họ và tên:………..


Lớp:………ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP


KHỐI 2Ngày 16/4/2020


MÔN: TIẾNG VIỆT
I. Kiểm tra đọc:


1. Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc đã học.
2. Đọc hiểu, kiến thức Tiếng Việt.


Đọc lại bài: Bé Hoa và làm theo các yêu cầu sau.
Khoanh tròn đáp án đúng.


Câu 1: Em của Hoa tên là gì?
A. Bố và con


B. Bé Hoa
C. Em Nụ
D. Hai chị em


Câu 2: Em biết những gì về gia đình Hoa?
A. Gia đình Hoa có bố, mẹ, Hoa, em Nụ
B. Mẹ, Cha, Bé Hoa


C. Em Nụ, cha mẹ, ông của Hoa
D. Cha, mẹ, Em NụCâu 3: Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động?
A. Hát, ngủ, rực rỡ, vặn, đi.


B. Hát, ru, đỏ, vặn, ru.
C. Ngủ, mở, đưa, hát, vặn.
D. Ngủ, ru, mở, đưa, hát, bút.
Câu 4: Hoa đã làm gì giúp mẹ?(2)

B. Nấu cơm giúp mẹ
C. Hoa dạy em tập hát
D. Hoa viết thư cho Bố


Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: (Bé Hoa, Bố)


Bài văn này...viết thư gửi cho ai...


Câu 6: Câu “Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà bố vẫn chưa về.” Được viết theo mẫu
câu nào?


A. Ai thế nào?
B. Ai là gì?
C. Ai làm gì?
D. Khi nào?


Câu 7: Khoanh trịn những từ chỉ họ nội.
A. Cơ, chú, gì. bác.


B. Cơ, cậu, mợ, ơng bà nội.
C. Cơ, bác, dì, cha.D. Ơng bà nội, cơ, chú, bác.


Câu 8: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.


Trong thư Hoa dặn điều gì …


Câu 9: Tìm cặp từ trái nghĩa.
A. Gầy - yếu


B. Tốt - đẹp
C. Cao - thấp


D. Xanh tươi - rực rỡ
II. Viết chính tả:(3)

(4)

 Tập làm văn: Hãy viết một đoạn văn kể về gia đình em.
a. Gia đình em có mấy người?


b. Nói về từng người trong gia đình em?(5)

(6)

`
`


MƠN: TỐNI. Trắc nghiệm: Khoanh trịn vào chữ cái trước kết quả đúng.
Câu 1: Số liền trước của số 99 là.


A. 89
B. 98


C. 100
D. 90


Câu 2: Số lớn nhất có 2 chữ số là.


A. 10
B. 85
C. 99
D. 100


Câu 3: Điền dấu( <, >, = ) thích hợp vào ơ trống
35 + 15 65 – 20


A. <
B. >
C. =
D. X


Câu 4: 37 + 28 =


A. 55
B. 76
C. 65
D. 86


Câu 5: 2 giờ chiều hay...giờ(7)

C. 14 giờ
D. 15 giờCâu 6: Hình bên có mấy hình chữ nhật?


A. 6
B. 4
C. 9
D. 8


II. Tự luận: Hồn thành các bài tập sau.
Câu 1: Đặt tính rồi tính.


a. 35 + 28 b. 40 + 34 c. 67 - 25 d. 80 – 19


Câu 2: Mẹ hái được 60 quả cam, chị hái nhiều hơn mẹ 15 quả. Hỏi chị hái được bao nhiêu
quả?(8)

Thân máy


Màn hình


MƠN: TIN HỌCCâu 1: Câu nào là câu sai trong 4 đáp án?


a. Máy tính giúp em học bài và tìm hiểu thế giới xung quanh
b. Em khơng thể chơi trị chơi trên máy tính


c. Có nhiều loại máy tính khác nhau
d. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè
Câu 2: Máy tính giúp em làm những việc gì?


a. Học tốn b. Học vẽ c. Học tiếng anh d. Tất cả đều đúng
Câu 3: Ngồi đúng tư thế máy tính làm cho em?a. Khơng giúp gì cả


b. Giữ gìn sức khỏe và học tập hiệu quả
c. Bị cong vẹo cột sống


d. Bị cận thị(9)

Bàn phím


ChuộtCâu 5: Đâu khơng phải là bàn phím máy tính?


A. B. C.

×