Tải bản đầy đủ (.ppt) (29 trang)

Địa 9: Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.61 MB, 29 trang )

(1)

1


NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG QUÝTHẦY CÔ(2)

(3)

CHƯƠNG II: NƯỚC ĐẠI VIỆT


THỜI LÝ ( THẾ KỈ XI- XII )Tiết 14 - Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH


CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
(4)

(5)

(6)

Lý Công Uẩn người châu
Cổ Pháp (Từ Sơn- Bắc
Ninh). Thưở nhỏ làm con
nuôi nhà sư Lý Khánh


Văn, theo học ở chùa Lục
Tổ của sư Vạn Hạnh. Sau
đó làm quan đến chức


Điện tiền chỉ huy sứ, chỉ
huy cấm quân ở kinh đô
Hoa Lư. Ông là người có
học, có đức và có uy tín
nên được triều thần nhà
Lê quý trọng.


Tượng vua Lý Thái Tổ(7)

THĂNG LONG


ĐẠI LAHOA LƯ


Hoa Lư tuy có địa thế hiểm yếu
cho việc đóng đơ nhưng lại chật hẹp
→ khó khăn cho việc phát triển đất
nước về lâu dài. Nên Lý Công Uẩn
quyết định dời đơ về Đại La là vì


thế đất của Đại La.(nằm giữa khu vực
đất trời, được thế rồng cuộn hổ ngồi,
Chính giữa Nam - Bắc, Đơng – Tây,
tiện nghi núi sông sau trước, vùng này
mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất
cao mà sáng sủa, dân cư không khổ
thấp tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt,
phồn thịnh)


• Việc dời đơ là hết sức đúng đắn, đã
mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển
của đất nước. Đại La (Thăng Long
ngày xưa và Hà Nội ngày nay)(8)

(9)

(10)

HOA LƯ


Vì sao Lý Cơng Uẩn quyết định dời đơ từ Hoa
Lư về Thăng Long?


THĂNG LONG- VÙNG ĐẤT HẸP NHIỀU
ĐỒI NÚI


- THÍCH HỢP CHO PHÒNG
THỦ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC


VÙNG ĐẤT RỘNG VỪA CĨ
SƠNG VỪA CĨ NÚI(11)

(12)

(13)

(14)

4


4


5


5


6


6 66


1
1


2


2 33


Hoàn chỉnh sơ đồ bộ máy chính quyền thời Lý
(15)

SƠ ĐỒ: BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN THỜI LÝ


24 LỘ, PHỦ


HUYỆN
VUA


CÁC QUAN VĂN


*Trung ương:


* Địa Phương:


QUAN ĐẠI THẦN


CÁC QUAN VÕ(16)

VUA


THÁI SƯ, ĐẠI SƯ


CÁC QUAN VĂN CÁC QUAN VÕ


CHÂU
10 LỘÄÄ


PHỦ


24 LỘ, PHỦHUYỆN
VUA


CÁC QUAN VĂN


QUAN ĐẠI THẦN


CÁC QUAN VÕ(17)

• “Lính bảo vệ và sau này cả hoạn quan không được
tự tiện vào cung cấm. Nếu ai vào sẽ bị tội chết.


Người canh giữ không cẩn thận để người khác vào
sẽ bị tội chết. Cấm dân không được bán con trai,
quan lại không được giấu con trai. Những người
cầm ruộng đất sau 20 năm được chuộc lại. Trả lại
ruộng cho những người đã bỏ không cày cấy,(18)

18(19)

Cấm quân Quân địa phương


- Tuyển chọn thanh niên
trai tráng trong cả nước
- Bảo vệ vua và kinh
thành.


- Tuyển thanh niên trai tráng ở
làng xã đến 18 tuổi.- Canh phòng ở các phủ.(20)

Quân đội nhà Lý giống và khác nhà


Tiền Lê ở điểm nào?* Giống nhau:


+ Đều có hai loại: cấmquân và
quân địa phương


+ Nhiệm vụ của hai loại quân
cũng giống nhau (Bảo vệ kinh
thành, canh phòng ở địa phương)


* Khác nhau:


+ Nhà Lý thực hiện chính sách
“Ngụ binh ư nơng”


+ Cấm quân được tuyển chọn kĩ
lưỡng hơn(21)

Bộ binh


QUÂN BỘ(22)

(23)

Nỏ


Cung
(24)

Trước khi đổi tên dưới thời nhà Lý thành
Thăng Long có tên gọi là gì?(25)

Quân đội thời Lý gồm mấy bộ phận?(26)

Những dữ kiện sau đây nhắc em nhớ tới cái gì?
1. Được gọi lá áng “Thiên cổ hùng văn”


2. Do Lý Cơng Uẩn soạn thảo


3. Cịn được gọi là Thiên đô chiếu(27)

Nhà Lý chia cả nước thành bao nhiêu lộ?A. 10

B. 12
(28)

(29)

1.Về nhà học bài


2. Soạn bài 11: “Cuộc kháng chiến chống quân
xâm lược Tống (1075-1077)


+ Tổ 1: Nguyên nhân nhà Tống âm mưu xâm
lược nước ta?


+ Tổ 2: Để xâm lược nước ta nhà Tống đã làm gì?
+ Tổ 3: Nhà Lý đã làm gì để chống lại âm mưu


xâm lược của nhà Tống?


×