Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Đề thi học kì 1 môn Mỹ thuật lớp 6 trường THCS Ngô Gia Tự, phòng GD&ĐT Long Biên, Hà Nội 2019-2020 - Học Toàn Tập

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (358.18 KB, 1 trang )

(1)

PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS NGƠ GIA TỰ


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn : Mĩ thuật 6
Năm học: 2019-2020


I- Đề bài:


Vẽ trang trí đường diềm


*Yêu cầu : Làm bài trên khổ giấy A4 ( Được vẽ chì trước đến giờ thi vẽ màu)
1- Kiến thức:


- Biết vận dụng kiến thức đã học để vẽ trang trí đường diềm


- Biết cách sắp xếp bố cục và sử dụng màu sắc phù hợp với bài vẽ trang trí
đường diềm .


2- Kĩ năng:


- Rèn luyện khả năng phối hợp màu sắc, sắp đặt bố cục để vẽ theo trình tự
3- Thái độ:


- Hiểu được vẻ đẹp của trang trí chậu cảnh và ứng dụng trang trí đường diềm


vào cuộc sống .
4- Định hướng phát triển năng lực:


- Phát triển khả năng cảm thụ thẩm mĩ, khả năng quan sát, nhận biết để có
những sáng tạo gần gũi với đời sống thực tế.II- Cách đánh giá
1- Đạt yêu cầu (Đ)


- Bố cục hình mảng hợp lý thuận mắt
- Hình vẽ hài hịa


- Màu sắc có đậm nhạt
- Thái độ làm việc tích cực
2- Chưa đạt yêu cầu (CĐ)


- Chưa hoàn thành bài vẽ ở mức cơ bản.\
- Bố cục hình mảng sơ sài , thiếu đậm nhạt .
- Thái độ học tập thiếu tích cực

×