Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

Giáo án trải nghiệm Tiếng Anh 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.09 MB, 8 trang )

(1)

PHỊNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO MANG THÍT


TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMChuyên đềTIẾT HỌC TRẢI NGHIỆMVỀ SỰ CHỈ DẪN ĐƯỜNG
(2)Chuyên đề:

TIẾT HỌC TRẢI NGHIỆM VỀ SỰCHỈ DẪN ĐƯỜNGI. LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:


Theo tình hình hiện nay, việc thực hiện dạy một tiết học trải nghiệm trong bộ môn
Tiếng Anh là còn khá mới. Nhiều người còn chưa mạnh dạn đề thực hiên tiết dạy này.
Qua thảo luận, tổ Tiếng Anh nhận thấy cần phải mạnh dạn hơn để đưa tiết học trải nghiệm
vào giảng dạy. Và tổ cũng đã thực hiện được 3 tiết dạy cũng khá thành công ở học kỳ 1và
tiếp tục tiết dạy thứ 4 trong học kỳ 1 này.


Trước khi đưa vào lý do chọn chuyên đề chúng ta cần nắm rõ hoạt động trải
nghiệm là hoạt động như thế nào? Hoạt động trải nghiệm là những hoạt động giáo dục
được thực hiện trước hoặc sau khi tiếp thu kiến thức mới dưới sự hướng dẫn và tổ chức
của giáo viên, từng cá nhân học sinh được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn
khác nhau của đời sống gia đình, nhà trường cũng như ngồi xã hội với tư cách là chủ thể
của hoạt động, qua đó phát triển năng lực thực tiễn, phẩm chất nhân cách và phát huy
tiềm năng sáng tạo của cá nhân mình. Trải nghiệm sáng tạo là hoạt động được coi trọng
trong từng mơn học.Vì vậy để tiếp tục thực hiện thành cơng mục tiêu giáo dục địi hỏi người giáo viên
cần đưa ra những tiết học sao cho phù hợp với đối tượng mà mình cần giáo dục. Do đó,
Tổ Tiếng Anh quyết định chọn chuyên đề ‘Trải nghiệm về sự chỉ dẫn đường” để thực .


II. NỘI DUNG


- Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là hoạt động giáo dục trong đó từng học sinh được
trực tiếp hoạt động thực tiễn trong tiết học dưới sự hướng dẫn và tổ chức của giáo viên,
qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm riêng của cá
nhân và nội dung hoạt động trải nghiệm sáng tạo được thiết kế theo các chủ đề mang tính
định hướng phát triển, trong đó từng cá nhân học sinh được trực tiếp hoạt động thực tiễn
dưới sự hướng dẫn và tổ chức giáo viên.(3)

đều mang ý nghĩa giáo dục nhất định.Vì vậy ‘Trải nghiệm về sự chỉ dẫn đường” là chuyên
đề được chọn làm trong học kỳ 1.


THỰC TRẠNG

.


1. Thuận lợi:


- Được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường trong việc thực hiện
chuyên đề.


- Các phương tiện nghe, nhìn hỗ trợ cho việc dạy và học tiếng Anh được nhà
trường đầu tư khá đầy


Quy mô trường THCS TT Cái Nhum khang trang đạt chuẩn, trong đó ở các khối
lớp đều có lớp chất lượng cao, lớp đề án tiếng Anh. Học sinh ở các lớp này được sự quan
tâm đầu tư tốt từ phía gia đình và nhà trường, năng lực học tập tiếng Anh tốt.- Một số học sinh có hứng thú với tiết học Tiếng Anh khá tốt.


- Đa số giáo viên là những người có kinh nghiệm trên 18 năm, đạt chuẩn đại học và
chuẩn năng lực nghề nghiệp.


2. Khó khăn:


1)Đối với giáo viên:


Dạy học trải nghiệm là vấn đề mới, chưa có khn mẫu, chưa có sự thống nhất
chung về cách thực hiện. Bước đầu giáo viên phải tự nghiên cứu, tự thể nghiệm để rút ra
phương pháp thực hiện.


Tư tưởng của một số giáo viên trong việc “dạy học trải nghiệm” chưa thơng, cho là
khó thực hiện trong thực tế giảng dạy.


2)Đối với học sinh:


Đa số học sinh chưa học tốt mơn tiếng Anh, kỹ năng nghe và nói tiếng Anh còn
yếu, vốn từ còn hạn chế.


Tư tưởng của học sinh cịn ngại nói, phát biểu ý kiến nên chưa thể hiện hết ý tưởng
của mình.


Lớp được chọn thực hiện chun đề là lớp khơng chun.


II. GIẢI PHÁP


Với hình thức dạy theo dạng học sinh tiếp thu kiến thức mới rồi đến thực hành trải
nghiệm, được thể hiện qua các bước sau:
(4)

Bước 2. Xây dựng kế hoạch: Phải định hướng những cơng việc cần làm gì, tổ chức
ở đâu, những ai thực hiện, cần sự trợ giúp của ai, cần thiết bị gì, cơ sở vật chất gì,...


Ở bước này, giáo viên nên để học sinh tự chuẩn bị, thực hiện. các em chuẩn bị trình
tự về nội dung, hình thức, cơng tác chuẩn bị, các em xây dựng bằng sơ đồ, hình vẽ, hay
vật thật.


Như vậy ngay từ hoạt động này, các em đang được bộc lộ nhiều khả năng: ngơn ngữ
giao tiếp, cách trình bày, tổng hợp....


Bước 3. Chuẩn bị thực hiện: Trong quá trình HS thực hiện bước này, GV cần quan
tâm, giúp đỡ HS để việc chuẩn bị thực sự chu đáo.


- Trải nghiệm cụ thể: Thông qua kiến thức mới vừa tiếp thu. Học sinh sẽ là người tự
định hướng cho chặng đường học tập của mình, bằng cách nhóm HS thơng qua, thảo luận
thực tế của mình để hoàn thành nhiệm vụ mà GV đặt ra.


Bước 4. Tổ chức thực hiện: HS tiến hành thực hiện công việc. Trong quá trình các
em thực hiện, GV cần giúp đỡ và theo dõi. GV cần quan tâm những tình huống nảy sinh
và sự sáng tạo trong cách giải quyết của các em.


Bước 5. Đánh giá kết quả thực hiện: Đây là bước cuối cùng của hoạt động, HS tự
đánh giá lại quá trình hoạt động. Nội dung đánh giá phải được tổng hợp quá trình các em
trải nghiệm về vẽ con đường để chỉ dẫn mọi người về đường đi


Cụ thể chúng tôi dựa vào cấu trúc nội dung: “Unit8: A 1,2,3 English 7” đưa ra
tiết thực hành trải nghiệm chỉ đường với cấu trúc “Excuse me! Could you show me the


way to the ….? -> Thank you/Thanks a lot.Bước 1. Học sinh tự chuẩn bị bài ở nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên ở tiết trước


dụng cụ bảng phụ, phấn vẽ bản đồ, xem lại nội dung bài vừa mới học, ôn lại một số từ
vựng liên quan đến nơi chốn, địa điểm nằm trong huyện.


Bước 2. Bắt đầu vào tiết dạy, GV thực hiện tiết dạy thực hành theo các bước:


+ Warm up: cho học sinh xem đoạn video clip giới thiệu vào bài mới giới thiệu về
trường, về con đường để đưa vào nội dung trải nghiệm chỉ dẫn đường đi từ trường đến các
nơi có trong địa bàn huyện hoặc đến nhà các em. Giáo viên nên tìm, sưu tầm và chọn
những địa điểm mà học sinh đã biết để các em dễ dàng vẽ bản đồ chỉ đường và nói trong
phần tiếp theo. Giáo viên đưa ra một số câu hỏi có liên quan đến trường học, con đường
có trong clip rồi đưa ra yêu cầu trải nghiệm và giới thiệu bài mới.(5)

+Activity 2:GV sử dụng tên của những địa điểm có trong tranh mà các em vừa chơi,
gợi ý học sinh vẽ bản đồ chỉ đường từ cổng trường đến chợ, từ cổng trường đến bệnh
viện, từ cổng trường đến chùa Ngọc Sơn Quang và từ cổng trường đến tiệm bánh mì Hà
Nội . Học sinh thực hành vẽ trong 4 nhóm trong 10 phút trên bảng phụ. Thực hành vẽ trao
đổi thơng tin trong nhóm.


+Activity 3:Thực hành nói đặt câu hỏi và trả lời dựa vào bản đồ mà nhóm vừa hồn
thành (mỗi nhóm chọn 1 hoặc 2 học sinh lên làm người hướng dẫn chỉ đường trả lời các
câu hỏi của học sinh các nhóm)


+Activity 3:GV nhận xét chung đưa ra tính giáo dục lòng ghép.


Bước 3: Dặn dò học sinh học thuộc và lưu ý những nơi mình đang sống và thực hành


nói chỉ đường ở nhà với bạn dựa vào cấu trúc đã họcTiết dạy minh họa chuyên đề lớp 7/5: Cô Hồ Thu Nguyệt thực hiện


Content Teacher’s activities. Students’ activities


Experiential Activities
(6)

I- Warm up: 5’
Video clip


II.Activity 1: 7’


III.Activity 2: 14’


Group 1: Draw from the
school gate to Ha Noi Bakery


- Asking SS to watch video
clip


- Giving instructions:


You look at the screen and
try to remember the
informationin in the video
clip. After that answering
the questions


-Monitoring-Give some questions from
the video clip


-Correcting, remarking
Introduce the new lesson
Asking Ss to play a game in
2 groups


Asking ss to look at the
pictures and give the names
of the pictures


Giving some questions to Ss
answer


+ What is it? / What is this?
Which name is it? / Which
place is it?...


- Correcting, remarking
-Setting up the scene by
asking SS to draw the places
that Ss need to draw to show


-Looking at the video
clip


-Trying to remember the
information to answer the
questionsAnswering the questions


- Working in 2 groups
Key: Hanoi Bakery, The
Luc sudio, Cai Nhum
Petrol, Cai Nhum


Agribank, Bridge number
9, Mang Thit Hospital
Cai Nhum market, Kim
Thach Gold store, Tan
Thanh Honda store,
People’s Committee of
Cai Num town,


Roundabout, Mang Thit
office,


Cai Nhum Secondary
school, Bridge number 8,
Ngoc Son Quang Big
Bridge, an intersection,
Tan An Hoi Primary
school, Ngoc Son Quang
Pagoda(7)

Group2: Draw from the
school gate to Cai Nhum
marketGroup3: Draw from the
school gate to Mang Thit
Hospital


Group 4: Draw from the
school gate to Ngoc So Quang
Pagoda


IV. Activity 3:18’


Give some ideals to educate
students: protecting the
environtmment, collecting
garbage. Every month, taking
part in cleaning the streets,
places that students know in
Mang Thit


V/ HOMEWORK: 1’


- Learn by heart the places in
Mang Thit, practice speaking
at home by structure“Excuse
me! Could you show me the
way to the …..?-> Thank
you/Thanks a lot


the wayAsking SS to practice
drawing on the posters in 4
groups


Monitoring, assisting


Asking Ss to stick the
posters on the board. After
that practicing showing the
way by structure: “Excuse
me! Could you show me the
way to the …..? -> Thank
you/Thanks a lot.


Asking every group choose
1 or 2 Ss to show the way.
Other groups give some
questions


Corecting, remarking


Giving instructions


Asking SS to copy the notes
in notebooks


_Practicing to draw in 4
groups in 10’


- Speaking in front of


class about the directions
to the ways(8)

IV. KẾT QUẢ


Qua hoạt động trải nghiệm học sinh biết vận dụng kiến thức hiểu biết vào thực tiễn.
Đồng thời hướng cho học sinh có được kỹ năng sống, biết phát huy tính tích cực của mình.
Thơng qua tiết học này học sinh sẽ có khả năng tư duy sâu hơn, dạn hơn, tự tin hơn khi
giao tiếp.


V. KIẾN NGHỊ


- Đây là hình thức dạy học khá mới, trong lúc thực hiện cịn gặp nhiều khó khăn, chắc chắn
cịn nhiều thiếu sót. Kính mong q nhà trường, anh em đồng nghiệp chân tình góp ý để chun
đề ngày càng hoàn thiện hơn. Tổ Tiếng Anh kiến nghị PGD nên tổ chức nhiều buổi tập huấn về
hoạt động dạy học trải nghiệm để GV trong tổ thực hiện và học hỏi.
DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Cái Nhum, ngày 01 tháng 11 năm 2019


Người viết
Hồ Thu Nguyệt


Lâm Thành Thuận


DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG


PHÓ HIỆU TRƯỞNG


×