Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

ÔN TẬP ÂM NHẠC LOP 6 TRONG THỜI GIAN TẠM NGHỈ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.77 KB, 1 trang )

(1)

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ÂM NHẠC lớp 6
Câu 1. Câu hát Khi ơng mặt trời thức dậy... có trong bài hát nào?
A. Niềm vui của em C. Vui bước trên đường xa
B. Hành khúc tới trường D. Tiếng chuông và ngọn cờ
Câu 2. Đây là tiết tấu của bài TĐN nào?


A. TĐN số 2- Mùa xuân trong rừng C. TĐN số 6- Trời đã sáng rồi


B. TĐN số 6- Chỉ có một trên đời D. TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa xuân
Câu 3. Nhịp cho biết điều gì?


A. Mỗi nhịp có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt trắng.
B. Mỗi nhịp có 8 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn.
C. Mỗi nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen.
D. Mỗi nhịp có 4 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn.
Câu 4. Nhạc sĩ Phong Nhã là tác giả bài hát nào?


A. Kim Đồng C. Vui bước trên đường xa
B. Ngày đầu tiên đi học D. Niềm vui của em


Câu 5. Bài TĐN nào viết ở nhịp 2/4 ?


A. TĐN số 5- Làng tôi C. TĐN số 6-Trời đã sáng rồi
B. TĐN số 6- Chỉ có một trên đời D. Cả A và B


Câu 6. Gam Đô trưởng nếu ghi: Đô- Mi- Pha- Son- Si- Đơ cịn thiếu những nốt
nào?


A. Rê- Mi B. Mi- La C. Rê- La D. Đô- Rê


Câu 7. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu


niên nhi đồng (viết dưới 50 chữ)

×