Tải bản đầy đủ (.ppt) (28 trang)

TIẾT DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.96 MB, 28 trang )

(1)


(2)

Khối Anh,


Pháp, MĩKhối


Đức, Italia,


Nhật BảnHoặc bị thua trận,
phải bồi thường những
khoản chiến phí khổng lồ
(132 tỉ Mác), mất hết


thuộc địa, phải cắt đất
cho các nước thắng trận
(Đức)


Hoặc nghèo tài
ngun, khí hậu khắc
nghiệt, kinh tế khơng ổn
định (Nhật)


Thắng trận


Được bồi thường
chiến phí


Nhiều thuộc địa


Có nguồn tài ngun
và nhân cơng lớnHưởng nhiều quyền
lợi sau Chiến tranh
thế giới thứ nhất


Mâu thuẫn về
quyền lợi


(thị trường,
thuộc địa)


Chiến
tranh


chia lại thuộc địa(3)

CHƯƠNG IV. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI ( 1939-1945)


BÀI 21 CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
( 1939-1945)(4)

I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ
HAI


- Những mâu thuẫn về quyền lợi, thị trường và thuộc


địa giữa các nước đế́ quốc

chưa được giải quyết- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 dẫn đến


Đức , Ý, Nhật chủ trương phát động cuộc chiến


tranh để chia lại thế giới.
- Các nước Anh, Pháp , Mĩ thực hiện chính sách dung


dưỡng thỏa hiệp với phát xít chĩa mũi nhọn chiến


tranh về phía Liên Xơ
(5)

Quan sát hình 75 em hãy giải thích tại sao Hít-le lại tấn công
châu Âu trước ?


Đây là bức tranh biếm hoạ do một ho người Thuỵ Sĩ vẽ và được đăng trên các
tờ báo lớn ở châu Âu năm 1939. Trong bức ảnh. Hít-le được ví như người khổng
lồ Giu-li-vơ trong truyện Du-li-vơ du kí, xung quanh là các nhà lãnh đạo các


nước châu Âu(Anh, Pháp…) được xem như những người tí hon bị Hít-le điều
khiển.


H75: Tranh biếm họa ở Châu Âu năm 1939: Hít – Le được ví như người khổng lồ, xung quanh
là các chính khách Châu Âu đã nhượng bợ Hít-Le.(6)

I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ
HAI


II- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.


1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (

Từ ngày


1-9- 1939 đến đầu năm 1943

).a) Châu Âu:(7)

THỤY
ĐIỂN
NA-UY


4.1940
PHẦN
LAN


THỔ NHĨ KỲ


LI-BI
4.1941
I-TA-LI-A AN-BA-NI
HI-LẠP
10.1940
NAM TƯ
BUN-GA-RI
4.1941
Vac-sa-va
BA LAN
HUNG-GA-RI
9.1939
PHÁP
5.1940 ĐỨC
Bec-lin
TIỆP
KHẮC
Muy-nich
ÁO


ANH ĐAN MẠCH4. 1940


5.1940
6.19409.1940


AI CẬP


LƯỢC ĐỒ QUÂN ĐỨC ĐÁNH CHIẾM CHÂU ÂU (1939-1941)


Những vùng bị phát xít Đức chiếm (1939-1940)
Nước trung lập


Lãnh thổ của Đức, I-ta-li-a và đồng minh của Đức trước khi nổ ra chiến tranh
Hướng tấn công của quân Đức(8)

(9)

I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
II- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.


1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (

từ ngày 1-9-
1939 đến đầu năm 1943).


a) Châu Âu:


- 1- 9-1939 chiến tranh bùng nổ - Đức tấn công Ba Lan


- Sau đó chiến tranh lan rộng khắp Châu Âu và thế giới. Từ tháng 4
đến 6-1940, Đức nhanh chóng đánh chiếm hầu hết các nước Châu
Âu (trừ Anh và một số nước trung lập).(10)

Đức tấn công Liên Xô 22-6-1941


22-6-194112-1941


* Chỉ thị ngày 12-5-1941 của Hít Le gửi các sĩ quan, binh lính
Đức trước khi tấn công Liên Xô.


Hãy nhớ và thực hiện:


1. Khơng có thần kinh, trái tim và sự thương xót. Anh được
chế tạo từ thép Đức.


2. Hãy tiêu diệt trong mình mọi sự thương xót và đau khổ,
hãy giết bất kì người Nga nào và không được dừng lại, dù
trước mắt anh là ông già hay phụ nữ, con gái hay con trai.
3. Chúng ta bắt thế giới phải đầu hàng. Anh là người Đức. Và
là người Đức anh phải tiêu diệt mọi sự sống cản trở con(11)

BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


( 1939 – 1945)
(12)

BÀI 21:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


( 1939 – 1945)I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ


GIỚI THỨ HAIII- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.1

. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới
(

từ ngày 1-9- 1939 đến đầu năm 1943

).
(13)

LƯỢC ĐỒ CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG(14)

BÀI 21:CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


( 1939 – 1945)I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ


GIỚI THỨ HAIII- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.1

. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới

( từ ngày
1-9- 1939 đến đầu năm 1943).


a) Châu Âu:


b) Châu Á:
(15)

(16)

Phó đơ đốc Chuichi Nagumo –
tổng chỉ huy chiến dịch Trân(17)

Hai chiến hạm của Mỹ USS West Virginia và USS Tennessee đang bốc cháy ngùn ngụt
tại Trân Châu Cảng sau khi trúng bom(18)

Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đã ký vào bản
tuyên chiến với phát xít Nhật, chính thức đẩy nước


Mỹ vào cuộc Chiến tranh thế giới thứ II.(19)

BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI(1939 – 1945)Mặt trận Bắc Phi


Mặt trận Bắc Phi


9-1940


9-1940(20)

BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


( 1939 – 1945)I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ
HAI


II- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.


1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (

từ ngày1-9- 1939 đến đầu năm 1943

).a) Châu Âu:
b) Châu Á:


c) Bắc Phi :(21)

Như vậy mặt trận chiến tranh đã lan ra


khắp 3 châu lục. Theo em , chiến tranh

(22)

(23)

BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


( 1939 – 1945)I – NGUYÊN NHÂN BÙNG NỔ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ
HAI


II- NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.


1. Chiến tranh bùng nổ và lan rộng toàn thế giới (

từ ngày1-9- 1939 đến đầu năm 1943

).a) Châu Âu:
b) Châu Á:


c) Châu Phi:(24)

BÀI 21: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI


(1939 – 1945)1- 1942 Mặt trận đồng minh chống phát xít được thành lập(25)

Câu 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái đứng tr ớc câu trả lời
đúng


Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai là.


A. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản với Liên Xô


B. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau về quyền lợi dân tộc, thị trường và
thuộc địa


D. Đức, Italia và Nhật muốn mở rộng lãnh thổ


Câu 2. Viết vào chỗ trống các sự kiện tương ứng với những mốc thời
gian dưới đây:


- Ngày 1-9-1939……….Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đức tấn công Ba Lan


- Ngày 22-6-1941 ………Đức tấn công Liên Xô(26)

Mặt trận Châu Âu


1-9-1939
4-1940
4-1940(27)

c tõn cụng Liờn Xô 22-6-1941


22-6-1941

×