Tải bản đầy đủ (.ppt) (19 trang)

BAI GIANG p bong hoa cuc trang

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.14 MB, 19 trang )

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỘI AN
TRƯỜNG MẪU GIÁO CẨM KIM

ĐỀ TÀI:

GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : VÕ THỊ NGỌC PHƯƠNG
NĂM HỌC: 2014 -2015
3 4
1

2

5


4 5

2

3

15 1
3

4

2


1 2
4

5

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×