Tải bản đầy đủ (.pptx) (41 trang)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU (TIẾT 1)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.32 MB, 41 trang )

(1)

Môn Tin học 9


TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUM


********************(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ(3)

1. Thế nào là bài trình chiếu? Em có thể nhập
những đối tượng nào làm nội dung cho các
trang chiếu?


2. Nêu thao tác chèn thêm trang chiếu mới?


GÓI CÂU HỎI 1(4)

KIỂM TRA BÀI CŨ


GÓI CÂU HỎI 2


1. Khung văn bản có tác dụng gì? Khung văn
bản chia thành những loại nào?(5)

QUAN SÁTTrang 1 Trang 2(6)

BÀI 9
(7)

1. Màu nền trang chiếu


2. Định dạng nội dung văn bản


3. Sử dụng mẫu định dạng(8)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu(9)

Màu sắc làm cho trang chiếu thêm sinh
động và hấp dẫn.


BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu(10)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu(11)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu


Màu đơn sắc chuyển của hai Hiệu ứng
hoặc ba màu


Mẫu có sẵn


Hình a Hình b


Hình c Hình d
(12)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu


Màu sắc trên trang chiếu chủ yếu gồm màu
nền trang chiếu và màu chữ (văn bản).

(13)

(14)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu(15)

Các bước tạo màu nền cho một trang chiếu:


1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngănSlide).2. Mở dải lệnh

Design

và nháy phía dưới,


bên phải nhóm lệnh

Background

để hiển thị


hộp thoại

Format BackgroundBÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU(16)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU(17)

3. Nháy chuột chọn

Solid fill

để chọn màu


đơn sắc.4. Nháy chuột vào mũi tên bên phải mục
Color

và chọn màu thích hợp.5. Nháy chuột vào nút

Apply to all

trên hộp


thoại để áp dụng màu nền cho mọi trang chiếu.BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU(18)

Các bước tạo màu nền cho một trang chiếu:


1. Chọn trang chiếu trong ngăn bên trái (ngăn Slide).


2. Mở dải lệnh Design và nháy phía dưới, bên phải
nhóm lệnh Background để hiển thị hộp thoại Format
Background


3. Nháy chuột chọn Solid fill để chọn màu đơn sắc.


4. Nháy chuột vào mũi tên bên phải mục Color
chọn màu thích hợp.


5. Nháy chuột vào nút Apply to all trên hộp thoại để áp
dụng màu nền cho mọi trang chiếu.(19)

Gradient fill


Hiệu ứng
chuyển của 2(20)

Picture or


texture fill(21)

Pattern fill


Mẫu có sẵn
làm nền trang(22)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu(23)

Lưu ý:


Mặc dù có thể đặt màu nền khác nhau cho
các trang chiếu, nhưng không nên quá lạm
dụng điều này. Để có một bài trình chiếu
nhất quán, ta chỉ nên đặt một màu nền cho
tồn bộ bài trình chiếu.


BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


1. Màu nền trang chiếu(24)

Một số khả năng định dạng văn bản:


Phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.


BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


2. Định dạng nội dung văn bảnLiệt kê các kiểu định dạng
văn bản mà em biết?


- Phông chữ: Hà Nội Hà Nội H N i à ộ
- Cỡ chữ: Hà Nội Hà Nội

Hà Nội
(25)

Một số khả năng định dạng văn bản:


Phơng chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ.


Căn lề (căn trái, căn phải, căn giữa trong khung


chứa).


Tạo các danh sách dạng liệt kê.


BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU(26)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


2. Định dạng nội dung văn bản(27)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


2. Định dạng nội dung văn bản(28)

(29)

(30)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


2. Định dạng nội dung văn bản(1)
(3)
(2)
(5)
(4)
(6)


Phông chữ Cỡ chữ


Kiểu chữ


Màu chữ


Kiểu căn lề(31)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


2. Định dạng nội dung văn bản


Thao tác định dạng:


- Chọn phần văn bản cần định dạng(32)

BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU


2. Định dạng nội dung văn bản(33)

Lưu ý:Khi đặt màu nền và định dạng văn bản


- Chọn màu nền phù hợp với nội dung bài


trình chiếu


- Chọn màu chữ tương phản với màu nền


- Màu nền nên đặt duy nhất cho tồn bộ


các trang chiếu trong bài trình chiếu


BÀI 9. ĐỊNH DẠNG TRANG CHIẾU(34)

(35)

(36)

(37)

BÀI TẬP


Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu
dưới đây?


A. Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và
hấp dẫn


B. Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài
trình chiếu


C. Màu nền và màu chữ càng giống nhau thì màu
sắc càng hài hòa và dễ đọc(38)

BÀI TẬPCâu 2: Để tạo màu nền cho trang chiếu em sử


dụng dải lệnh?


A. Home C. Animations(39)

BÀI TẬP


Câu 3: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ (….) để
có phát biểu đúng? chú ý, màu sắc, màu nền,
dễ đọc, màu chữ


a. Màu sắc trên trang chiếu chủ yếu gồm
…………. và ………….


b. Mục tiêu quan trọng nhất của việc tạo
………….. cho trang chiếu là thu hút sự ……..
của người xem tới nội dung trình bày.


(1) (2)


(3) (4)


màu nền màu chữ(40)

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ


- Ôn lại những kiến thức đã học(41)
×