Tải bản đầy đủ (.ppt) (33 trang)

TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 33 trang )

(1)


(2)

Nội dung


1. Đa phương tiện là gì?


2. Một số ví dụ về đa phương tiện
3. Ưu điểm của đa phương tiện


4. Các thành phần của đa phương tiện
5. Ứng dụng của đa phương tiện


Nội dung


1. Đa phương tiện là gì?


2. Một số ví dụ về đa phương tiện
3. Ưu điểm của đa phương tiện


4. Các thành phần của đa phương tiện
5. Ứng dụng của đa phương tiện(3)

(4)

4. Các thành phần của đa phương tiện
a. Văn bản (text):


Văn bản có vai trị như thế nào


trong đa phương tiện?
(5)

4. Các thành phần của đa phương tiện
a. Văn bản (text):


Một số phần mềm tạo phông chữ: FontCreator,MetaFont,…(6)

4. Các thành phần của đa phương tiện
a. Văn bản (text):


Là dạng thông tin cơ bản, quan trọng


nhất trong biểu diễn thông tin.
(7)

4. Các thành phần của đa phương tiện
b. Âm thanh (sound)


Âm thanh có vai trò như thế
nào trong đa phương tiện?


 Là thành phần rất điển hình của đa


phương tiện.

?
(8)

4. Các thành phần của đa phương tiện
b. Âm thanh (sound)


BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)(9)

4. Các thành phần của đa phương tiện


1 2(10)

4. Các thành phần của đa phương tiện
Thơng tin dạng hình ảnh có thểchia thành mấy loại?


Thơng tin dạng hình ảnh chia thành 2loại chính:

?

Ảnh tĩnh và ảnh động.
(11)

4. Các thành phần của đa phương tiện


?

Thế nào là ảnh tĩnh?(12)

Là một tranh, ảnh thể hiện

cố địnhmột nội dung.4. Các thành phần của đa phương tiện
c. Ảnh tĩnh(13)

4. Các thành phần của đa phương tiện
d. Ảnh động (animation)


Thế nào là ảnh động?Là sự kết hợp và thể hiện của nhiều ảnh
(14)

4. Các thành phần của đa phương tiện(15)

4. Các thành phần của đa phương tiện
e. Phim


Là thành phần rất đặc biệt của đa phươngtiện, là dạng tổng hợp tất cả các dạng thông
tin như văn bản, hình ảnh, âm thanh, ....


Một đoạn phim gồm các khung hình Máy quay phim(16)

4. Các thành phần của đa phương tiện BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện


Kể tên một số ứng dụng


của đa phương tiện?
(17)

a. Trong nhà trường:


5. Ứng dụng của đa phương tiện


BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


Trong nhà trường, đa phương


tiện được ứng dụng như thế nào?


?
(18)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện
(19)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(20)

a. Trong nhà trường:


Giáo viên dùng hình ảnh, âm thanh đểmơ phỏng, minh họa bài giảng, …BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(21)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(22)

b. Trong khoa học:


Trong khoa học đa phương tiện


được ứng dụng như thế nào?Các nhà khoa học dùng đa phươngtiện để mô phỏng trái đất, sự hình thành


các vì sao, mơi trường sống,…..
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(23)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(24)

c. Trong y học:


Công nghệ đồ họa và đồ hoạ 3D đượcdùng trong máy chụp và đo cắt lớp để


chẩn đoán nhiều loại bệnh khác nhau,…


BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(25)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(26)

BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)5. Ứng dụng của đa phương tiện(27)

d. Trong thương mại:


Đa phương tiện khiến công nghệquảng cáo phát triển rất mạnh trong


thời đại của Internet.BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(28)

e. Trong quản lí xã hội:


Quản lí bản đồ, quản lí đường đi trongcác thành phố, quân đội, …BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(29)

Bảo tàng quốc gia Hermitage Phim hoạt hình


BÀI 12. THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)5. Ứng dụng của đa phương tiện(30)

f. Trong nghệ thuật:


Các bảo tàng nghệ thuật trực tuyến, công


nghệ sản xuất phim hoạt hình rất phát triển.
BÀI 12. THƠNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(31)

(32)

g. Trong công nghiệp giải trí:


Trị chơi trực tuyến với mơi trường đồhoạ 3D đang được sản xuất với quy mô


lớn.BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)
BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN (T2)


5. Ứng dụng của đa phương tiện(33)

CỦNG CỐ


×