Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

TỰ HỌC TIN HỌC 9 - BÀI 12. THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG TIỆN

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 18 trang )

(1)


(2)

(3)

Nội dung


1. Đa phương tiện là gì?


2. Một số ví dụ về đa phương tiện
3. Ưu điểm của đa phương tiện


4. Các thành phần của đa phương tiện
5. Ứng dụng của đa phương tiện


Nội dung


1. Đa phương tiện là gì?


2. Một số ví dụ về đa phương tiện
3. Ưu điểm của đa phương tiện


4. Các thành phần của đa phương tiện
5. Ứng dụng của đa phương tiện(4)

1. Đa phương tiện là gì?


Hãy tiếp nhận thơng tin sau:


HẠT GẠO LÀNG TA


Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa


Của sơng Kinh Thầy
Có hương sen thơm


Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát


Ngọt bùi đắng cay...(5)

Hãy tiếp nhận thông tin sau:


1. Đa phương tiện là gì?(6)

1. Đa phương tiện là gì?


Hãy tiếp nhận thơng tin sau:(7)

1. Đa phương tiện là gì?


Xem phim tài liệu(8)

- Hình ảnh
- Âm thanh
- Văn bản


Tiếp nhận
thông tin
một cách
đồng thời


1. Đa phương tiện là gì?


ĐA PHƯƠNG TIỆN

(9)

1. Đa phương tiện là gì?(10)

Đa phương tiện (Multimedia) được hiểu như


là thông tin kết hợp từ nhiều dạng thông tin và
được thể hiện một cách đồng thời.


Với sự phát triển của máy tính và tin học, ta


có thể tạo ra các sản phẩm thể hiện thơng tin đa
phương tiện và được gọi là sản phẩm đa
phương tiện.


1. Đa phương tiện là gì?


Muốn tạo ra thơng tin dạng văn bản, hình
ảnh ta thường dùng phần mềm nào?


Phần mềm: Word Paint để tạo sản phẩm
thơng tin dạng văn bản, hình ảnh.


Sản phẩm đa phương tiện là gì?(11)

2. Một số ví dụ về đa phương tiện


Em hãy cho một vài ví dụ về
đa phương tiện?


Thầy cô giảng bàiSách giáo khoaBiển quảng cáoTrang WebTừ điển bách khoa đa phương tiện(12)

2. Một số ví dụ về đa phương tiện


Video(13)

2. Một số ví dụ về đa phương tiện


Phần mềm trị chơi.(14)

2. Một số ví dụ về đa phương tiện


- Thầy cô giảng bài
- Sách giáo khoa
- Trang Web


- Bài trình chiếu


- Từ điển bách khoa đa phương tiện
- Đoạn phim có nội dung quảng cáo
- Phần mềm trò chơi


Sản phẩm đa
phương tiện

(15)

 - Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn.


3. Ưu điểm của đa phương tiện
(16)

 - Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn.


3. Ưu điểm của đa phương tiện(17)

 - Thích hợp với việc sử dụng máy tính.


 - Rất phù hợp cho việc giải trí và nâng cao hiệu


quả dạy học.


3. Ưu điểm của đa phương tiện(18)×