Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.77 MB, 16 trang )

(1)

CÔNG NGHỆ 9


CÔNG NGHỆ 9TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMTRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMGiáo viên: NGUYỄN MINH NHỰT(2)

Kiểm tra bài cũ1/ Nêu qui trình chung lắp đặt mạch điện 2 cơng tắc 2
cực điều khiển 2 đèn.


2/ Mạch điện 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn thì 2
bóng đèn được mắc như thế nào với nhau? Cầu chì
và cơng tắc mắc ở dây nào?


Quy trình lắp đặt:
- Bước 1: Vạch dấu
- Bước 2: Khoan lỗ


- Bước 3: Lắp TBĐ của bảng điện
- Bước 4: Nối dây mạch điện


- Bước 5: Kiểm tra.(3)

Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN


Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
(4)

(5)

I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CƠNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN


Quan sát hình. Hãy nêu tên gọi các dụng cụ điện.


1 2


3 4


5(6)

Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC
ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN


Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN


I/ Dơng cơ, vËt liƯu vµ thiÕt bÞ:


Quan sát hình. Nêu tên các vật liệu và thiết bị điện.


1


23


4


5


7


8 9(7)

I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CƠNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN


Cơng tắc ba cực khác với


công tắc hai cực như thế nào?


- So sánh cấu tạo bên ngoài.
- So sánh cấu tạo bên trong.


Điểm khác nhau: Cơng tắc ba cực
có một cực động và hai cực tĩnh
cịn cơng tắc hai cực có một cực
động và một cực tĩnh.


- Cấu tạo bên ngoài giống nhau.
- Cấu tạo bên trong: Công tắc 3 cực


có 3 tiếp điểm nối dây cịn cơng tắc
hai cực có hai tiếp điểm nối dây.


Cơng tắc 3 cực Cơng tắc 2 cực


II/ Nội dung và trình tự thực hành:(8)

I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: (Sgk)


II/ Nội dung và trình tự thực hành:


1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt:Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN(9)

O


A


a/ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:


b/ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:


O


A1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt:

Hãy hoàn thiện sơ đồ
lắp đặt mạch điện đèn
cầu thang sau:


Hãy quan sát và nhận xét về cách nối dây giữa hai công
tắc ba cực ở sơ đồ nguyên lí.


- Hai cực tĩnh cơng tắc 1 nối với 2 cực tĩnh của công tắc 2.
- Cực động công tắc 1 nối với cầu chì, đầu kia của cầu chì
nối với dây pha. Cực động của công tắc 2 nối với đèn, đầu
kia của đèn nối với dây trung tính.


1(10)

2/ Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:TT Tên dụng cụ,vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật
1


2


3
4


…….. …………..Hãy lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị tổng quát.


Dụng cụ:


- Kìm điện


- ………….


- Bút thử điện.


Vật liệu:


- Bảng điện 7,5 x 1,5 x 11,5cm
- Dây dẫn …….


- Ống luồn dây .


Thiết bị điện: - Cầu chì
- Công tắc 3 cực.


Đồ dùng điện:


Đèn sợi đốt và đui đèn.


1 Còn tốt
Còn tốt
1
4m
1


Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
1
1
2(11)

3/ Lắp đặt mạch điện: Hãy nhắc lại quy trình lắp đặt
mạch điện ở bài 8.


Quy trình lắp đặt:
- Bước 1: Vạch dấu


- Bước 2: Khoan lỗ bảng điện


- Bước 3: Lắp TBĐ của bảng điện.
- Bước 4: Nối dây mạch điện(12)

Nội dung và trình tự thực hành có
mấy nội dụng chính? Kể tên?


Vẽ sơ đồ lắp đặt có mấy
nội dung chính? Kể tên?


Dự trù dụng cụ vật liệu và thiết bị
gồm mấy nội dung chính? Kể tên?(13)

Câu hỏi 1: Sơ đồ nguyên lí mạch điện nào sau


đây vẽ đúng?
O
A


O
A
O


A
O


A


A

B
(14)

Câu hỏi 2: Hãy nối một cụm từ ở cột A với một


cụm từ ở cột B để được câu phát biểu đúng.A

B

Lựa chọn


1 Bước 1: a Nối dây mạch điện.


2 Bước 2: b Kiểm tra.


3 Bước 3: c Khoan lỗ bảng điện.


4 Bước 4: d Lắp TBĐ của bảng điện.


5 Bước 5: e Vạch dấu.(15)
×