Tải bản đầy đủ (.ppt) (11 trang)

NỘI DUNG HỌC SINH TỰ HỌC CÔNG NGHỆ 9 HKII

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.47 MB, 11 trang )

(1)

CÔNG NGHỆ 9CÔNG NGHỆ 9


TRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMTRƯỜNG THCS TT CÁI NHUMGiáo viên: NGUYỄN MINH NHỰT(2)

Kiểm tra bài cũ2/ Nêu qui trình chung lắp đặt mạch điện 2 cơng tắc 3
cực điều khiển 1 đèn.


1/ Hãy nêu cách nối dây giữa các phần tử ở sơ đồ nguyên lí
mạch điện 2 công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn.


Quy trình lắp đặt:
- Bước 1: Vạch dấu


- Bước 2: Khoan lỗ bảng điện


- Bước 3: Lắp TBĐ của bảng điện
- Bước 4: Nối dây mạch điện


- Bước 5: Kiểm tra.(3)

Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈNBài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN


1 2 3 4


5


6


I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:(4)

Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN


Bài 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN


I/ Dông cô, vËt liệu và thiết bị:


Quan sỏt hỡnh. Em hóy nờu tờn các vật liệu và thiết bị điện?


1


2


34


5


7


8 9(5)

I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: (Sgk)


II/ Nội dung và trình tự thực hành:


1/ Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:
Bài10: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC


ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN


a/ Tìm hiểu sơ đồ ngun lí mạch điện:


A


Đ1 Đ2


O


K1
2


Hãy hồn thành câu
sau để nêu lên


nguyên lí làm việc
của mạch điện.


- Khi đóng cơng tắc K thì ... sáng( vì mạch điện ở đèn
Đ1 kín), đèn Đ2 tắt ( vì mạch điện ở đèn Đ2 hở). Bật cơng tắc
ba cực sang vị trí 2 thì ...sáng( vì mạch điện ở đèn Đ2
kín), đèn Đ1 tắt( vì mạch điện ở đèn Đ1 hở).


- Cắt ...đèn Đ1 và Đ2 tắt vì mạch điện hở.


+ Ngun lí làm việc:(6)

O


A
a/ Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện:A


Đ1 Đ2


O


K


1
2(7)

2/ Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị:


TT Tên dụng cụ, vật liệu và thiết bị Số lượng Yêu cầu kĩ thuật


1


2


3


4


- Kìm điện.


- Kìm tuốt dây.
- Dao nhỏ


-Tua vít- Khoan tay
- Bút thử điện.


1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái
1 cái.


- Dây dẫn điện


- Bảng điện 15x 1,5x 20cm
- Băng cách điện


-Giấy ráp; ….


4m
1 cái
1 cuộn
1 tờ;…
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt
Còn tốt.
Còn tốt
Cịn tốt
Cịn tốt


Cịn tốt;…
- Cầu chì


- Cơng tắc hai cực
- Cơng tắc ba cực.


1 cái
1 cái
1 cái.
Cịn tốt
Cịn tốt
Còn tốt


Em hãy lập bảng dự trù dụng cụ,vật liệu và thiết bị?


- Đèn sợi đốt
- Đui đèn.


2 cái
2 cái.


220V - 40W
Còn tốt.(8)

Củng cốO
A


O


A


A


Đ1 Đ2


O


K


1
2


O
A


1/ Sơ đồ nguyên lí mạch điện nào dùng để chuyển đổi thắp
sáng luân phiên 2 đèn.


A. B.


C
.(9)

2/ Cho sơ dồ ngun lí mạch điện như hình vẽ.Em hãy trình bày lại ngun lí làm việc của mạch điện.2/ Cho sơ dồ ngun lí mạch điện như hình vẽ.
Em hãy trình bày lại ngun lí làm việc của mạch điện.A


Đ1 Đ2


O


K 1


2


Nguyên lí làm việc:- Khi đóng cơng tắc K thì đèn Đ

1

sáng ( Vì mạch điện


ở đèn Đ

1

kín), đèn Đ

2

tắt vì mạch điện ở đèn Đ

2

hở.


Bật cơng tắc ba cực sang vị trí 2 thì đèn Đ

2

sáng ( Vì


mạch điện ở đèn Đ

2

kín), đèn Đ

1

tắt vì mạch điện ở


đèn Đ

1

hở
(10)

3/ Hãy nối một cụm từ ở cột A với một cụm từ


thích hợp ở cột B để được câu phát biểu đúng.A

B

Lựa chọn
1 Cơng tắc 3 cực có: a Nối dây mạch điện.


2 Cầu chì có chức


năng: b Một cực tĩnh và hai cực động.3 Bút thử điện: c Bảo vệ ngắn mạch hoặc


quá tải cho mạch điện.


4 Sử dụng băng cách


điện ở công đoạn: d


Dùng để xác định dây pha
của mạch điện.


e Một cực động và hai cực
tĩnh.


1

2

e


c 3


d 4a(11)

4/ Trong giờ thực hành nhóm của bạn Mai lắp xong


mạch điện. Để kiểm tra thơng mạch em hãy giúpnhóm của bạn Mai chọn đúng loại đồng hồ đo điện


A. Oát kế. B. Vôn kế.


C. Công tơ điện. D. Ôm kế.4/ Trong giờ thực hành nhóm của bạn Mai lắp xong


mạch điện. Để kiểm tra thông mạch em hãy giúp


×