Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Hướng dẫn làm bài tập địa 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.74 KB, 2 trang )

(1)

BÀI TẬP ĐỊA LÝ 8


Câu 1. Khí hậu phổ biến Đông Nam Á là


A.ôn đới hải dương
B. cận xích đạo
C. nhiệt đới gió mùa
D. nhiệt đới lục địa
Câu 2. ĐôngNam Á là cầu nối:


A. Châu Á, châu Âu B. Châu Á, Châu Đại Dương


C. Châu Á, châu Phi D. châu Âu, châu Phi
Câu 3. So với Lào,Campuchia có ưu thế hơn về giao thông:


A. đường bộ . B.đường sông. C.đường biển. D.đường hàng không


Câu 4. Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm chung của hầu hết các nước
Đông Nam Á :


A. Trồng lúa nước, gạo là nguồn lương thực chính .
B. Dân số tăng nhanh .


C. Dân cư trong khu vực có cùng ngôn ngữ.


D. Các nước lần lượt giành độc lập sau chiến tranh thế giới lần II


Câu 5. Khu vực Đông Nam Á xuất khẩu nhiều sản phẩm cây cơng nghiệp nhiệt đới


A. Có điều kiện khí hậu, đất trồng thuận lợi .



B. Có nhiều cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp .
C. Nguồn lao động đông đảo.


D. Hiệu quả kinh tế các ngành trồng cây CN cao hơn các ngành trồng trọt khác .
Câu 6. Đảo của nước ta có diện tích gần bằng diện tích Xingapo?


A. Cơn đảo. B. Cát Bà. C. Phú Quốc. D. Phú Quý .


Câu 7. Việt Nam có dân số đơng sau các quốc gia khu vực Đông Nam Á
A. Philipin , Inđônê xia B.Malai xia, Inđônê xia
C Thái Lan , . Philipin D.Xingapo ,.Malai xia,


Câu 8. Quốc gia ở Đơng Nam Á có lãnh thổ nằm hồn tồn trong nội địa


A. Lào B. Cam-pu-chia C. Thái Lan D. Đông –TiMo
Câu 9. Quốc gia Đông Nam Á thuộc 1 trong ” 4 con rồng”châu Á là


A. Việt Nam B. Xin-ga-po C. Thái Lan D. In-đô-nê-xi-a


Câu 10. Đặc điểm nào sau đây vừa thuận lợi vừa khó khăn cho việc giao lưu phát triển kinh
tế khu vực Đơng Nam Á


A.Có nền văn minh lúa nước B. Dân số tăng nhanh


C. Bất đồng ngôn ngữ D. Giành độc lập sau chiến tranh thế giới lần thứ II
Câu 11.Việt Nam gắn liền với châu lục và đại dương nào


A. Á, ÂU ,TBD B. Á,TBD,AĐD C. Á-TBD D.Á ÂU,AĐD
9. Đảo lớn nhất nước ta




(2)

A. 1975 B .1986 C. 1995 D.2002
Câu 13. So với Campuchia, Lào có ưu thế hơn về tài nguyên là :


A. Khoáng sản . B.Lâm sản. C.Thủy năng. D.lâm sản –thủy năng.


Câu 14. ASEAN được thành lập năm


A. 1967 B .1986 C. 1995 D.1999
Câu 15. ASEAN mới thành lập có bao nhiêu nước thành viên
A. 5 B .6 C. 7 D.8
Câu 16. Năm 1999 ASEAN mới có bao nhiêu nước thành viên
A. 5 B .8 C. 10 D.11
Câu 17. Việt Nam gia nhập ASEAN năm


A. 1967 B .1986 C. 1995 D.1999 .
Câu 18.Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào


A. Á ÂU ,TBD B. Á,TBD-AĐD C. Á-TBD D.Á ÂU, AĐD
Câu 19. Diện tích đất tự nhiên nước ta bao gồm phần đất liền và hải đảo là


A. 331212 km2 B. 329247 km2 C.331221 km2 D. 323247 km2


Câu 20. Đường bờ biển Việt Nam hình chữ S dài


A. từ Mống Cái đến Cà Mau B .từ Hà Giang đến Cà Mau
.C. từ Hà Giang đến Hà Tiên D. từ Mống Cái đến Hà Tiên


Câu 21. Đường bờ biển Việt Nam hình chữ S dài


A. 1650 km B.2360 km C. 3260 km D.4600 km


Câu 22. Đường biên giới Việt Nam tiếp giáp các quốc gia


A. Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan B. Lào, Cam-pu-chia , Trung Quốc
C.Cam-pu-chia, Thái Lan , Trung Quốc D.Cam-pu-chia , mi-an- ma , Trung Quốc
Câu 23. Sông Mê-Cong chảy lãnh thổ


A. 5 B .6 C. 7 D.8
Câu 24. Cửa sông Mê-Cong thuộc địa phận nước nào?


A. Lào B. Việt Nam. C. Cam-pu-chia. D. Trung Quốc
Câu 25. Các nước ĐôngNam Á tiến hành cơng nghiệp hố nhưng kinh tế phát triển chưa
vững chắc vì:


A. rừng bị khai thác kiệt huệ
B. Cảnh quan thiên nhiên bị phá hoại


C. ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế thế giới


D. bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức





×